Auksjon nr: 429
Auksjonsdato: 10.01.2017
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 8  SK 1703 g.1 480
2 4  SK 1825  stor ks 1- 50
3 2  SK 1787 1 mm hull 1- 30
4 10  KR 1964 1++ 20
5 10  KR 2001 0  9
6 2  KR 1878 1- 350
7 2  KR 1894 g.1 1000
8 2  KR 1897 g.1 1050
9 2  KR 1898 litt irr g.1 900
10 2  KR 1900 g.1 700
11 2  KR 1902 g.1 700
12 2  KR 1906 vært montert 1++ 20
13 2  KR 1906 1+ 100
14 2  KR 1910 tape merke g.1 500
15 2  KR 1912 litt irr 1+ 500
16 2  KR 1913 1+ 470
17 2  KR 1914 1+ 400
18 2  KR 1915 misfarget 1+ 200
19 2  KR 1917 01 400
20 1  KR 1917 1+ 260
21 1  KR 1926 fll 01 490
22 1  KR 1940.1949 01 10
23 1  KR 1950 01 2 
24 1  KR 1953 01 10
25 1  KR 1955 01 10
26 1  KR 1960 l.h 0/01 10
27 50  ØRE 1912 g.1 310
28 50  ØRE 1918 litt irr 1+ 20
29 50  ØRE 1921  u.h g.1 80
30 50  ØRE 1923  m.h irr fll g.1 10
31 50  ØRE 1948 01 2 
32 50  ØRE 1959 irr fl  0/01 20
33 25  ØRE 1896 irr   1- 20
34 25  ØRE 1909 1+ 170
35 25  ØRE 1922  m.h g.1 30
36 25  ØRE 1923  m.h litt irr 1+ 30
37 10  ØRE 1899 g.1 70 
38 10  ØRE 1915.1919 dlv sv preg 1+ 40
39 10  ØRE 1915 1+ 40
40 10  ØRE 1920 blf 1+ 130
41 10  ØRE 1922    1+ 120
42 10  ØRE 1924.41.49.51 01 . 0/01 10
43 10  ØRE 1937.38.40. 41.45.46.49.51 01 10
44 10  ØRE 1954.56.57. 59.60 01 10
45 10  ØRE 1954.56.57  01 10
46 5  ØRE 1964 0  20
47 2  ØRE 1902 1 ØRE 1906 1  10
48 2  ØRE 1909 1+ 100
49 2  ØRE 1919 rust fll 1  30
50 1  ØRE 1876 1+ 10
51 1  ØRE 1876.1877 1  120
52 1  ØRE 1884 1++ 80
53 1  ØRE 1889.1899 vaselin irr 1+ 50
54 1  ØRE 1902.06.07 vaselin irr 1+ 50
55 1  ØRE 1918 dlv sv preg 1+ 70 
56 1  ØRE 1919 dlv sv preg 1+ 20
57 1  ØRE 1920 1  70 
58 1  ØRE 1921  jern g.1 220
59 1  ØRE 1921  cu 1+ 350
60 1  ØRE 1945 01 50
61 1  ØRE 1961 0  25
62 DANMARK 2  KR 1923     (KM 821) 1+ 10
63 DANMARK 2  KR 1937     (KM 836) 01 30
64 DANMARK 1 KR 1875 10 ØRE 1894 1+.1 100
65 MOCAMBIQU 10 ESC 1960     (KM 79) 1+ 4 
66 NEDERLAND 10 GULDEN 1973     (KM 196) UNC 30
67 SVERIGE 2   KR 1880     ( OCH ) 1  100
68 SVERIGE 2   KR 1912 1  10
69 SVERIGE 2   KR 1926 1++ 10
70 SVERIGE 25  ØRE 1905.10.12.18.19 VK 4 
71 SVERIGE 25  ØRE 1910.44.  10 ØRE 1907.16 VK 4 
72 PANAMA 5 CENTESIM  1904     (KM 2) 1+ 20
73 U.S.A DIME 1907 CANADA 1 CENT 1902 1  4 
74 TYSKLAND 5 MARK 1978D.1983J.  (KM 147-158) 01 20
75 ØST TYSKLAN 20 MARK 1971     (KM 33) 01 20
76 ØST TYSKLAN 20 MARK 1972     (KM 40) 01 30
77 ØST TYSKLAN 5 MARK 1969     (KM 22.1) 01 10
78 U.S.A 1 DOLLAR 1879S     (KM 110) 1+ 100
79 U.S.A 1 DOLLAR 1921        (KM 110) 1+ 50
80 U.S.A 1 DOLLAR 1921D     (KM 110) 1++ 50
81 U.S.A 1 DOLLAR 1922D     (KM 150) 1+ 100
82 U.S.A 1 DOLLAR 1923        (KM 150) 01 140
83 U.S.A 1 DOLLAR 1923D     (KM 150) 1+ 50
84 ØSTERIKE 5 CORONA 1907        (KM 2807) 1  50
85 Seddel 1000  KR 1986      D6177205 pen 1- 1100
86 Seddel 100  KR 1949     A.4770423 pen 1- 350
87 Seddel 50  KR 1996 m.pen 01 50
88 Sedler 10  KR 1961X . 1965F pene 1- 20
89 Seddel 10  KR 1964C 1  40
90 Seddel 10  KR 1965F                                              pen 1- 20
91 Seddel 10  KR 1969V 1 20
92 Sedler 10  KR 1971C . 1972F . 1972J . 1973M vk 40
93 Seddel 10  KR 1971Å 1  10
94 Seddel 10  KR 1972J                                               pen 1  10
95 Seddel 10  KR 1973N 1  10
96 Seddel 10  KR 1976AA 0 30
97 Seddel 10  KR 1979BA 1+ 10
98 Seddel 10  KR 1981BZ fll 1+ 20
99 Seddel 10  KR 1983CH pen 1 10
100 Sedler 10  KR 1983CI . 1983CL 1 20
101 Sedler 10  KR 1984CÆ . 1984CØ 1- 20
102 Seddel 2   KR 1949     G.1625218 1- 100
103 Seddel 1  KR 1917D 1  225
104 PI,PERM NORSKE mynter.1.2.5.10.25.50 ØRE.1.5 KR VK 100
105 PERM NORSKE mynter 50 ØRE . 1.5 KR VK 10
106 3 stk.PERMER NORSKE mynter 10.50 ØRE 1 KR VK 10
107 1  KR 1949 4 stk Ca  01 4 
108 1  KR 1950 10 stk Ca  01 10
109 1  KR 1951  uh 9 stk Ca  01 10
110 1  KR 1954   4 stk Ca  01 4 
111 1  KR 1956 5 stk Ca  01 5 
112 25  ØRE 1944.45  Z 10 ØRE 1944.45  Z VK 10
113 5  ØRE 1876.1878 1896.1899.    vaselin og irr VK 4 
114 5  ØRE 1911.1912 1913.1914.1914.   vaselin og irr VK 5 
115 2  ØRE 1877.1889 1893.1897.1907.   vaselin og irr VK 5 
116 2  ØRE 1876.1899 1902.                       vaselin og irr 1++ 10
117 2  ØRE 1910.1911 1912.1913.1914.1915.   vaselin og irr VK 6
118 1  ØRE 1908.1910 1911.1913.1914.      vaselin og irr 1++ 10
119 DANMARK 5 KR 1961.73 2 KR 1875.1925.  ½ KR 1924 VK 30
120 DANMARK 25  ØRE 1921.24.25.39 1+ 50
121 SVERIGE 1  KR 1901.1924.1924.1937 VK 4 
122 SVERIGE 50  ØRE 1875.1907.1911.1929.1930.1934 VK 10
123 TYSKLAND 10 MARK 1972D.F.G.J     (KM 131) 01 60
124 TYSKLAND 10 MARK 1972D.F.G.J    (KM 133) 01 60
125 TYSKLAND 10 MARK 1972D.F.G.J    (KM 132) 01 60
126 TYSKLAND 10 MARK 1972D.F.G.J    (KM 135) 01 60
127 PORTUGAL ØSTERIKE Ca 100 stk div mynt VK 10
128 VERDEN mynt-sedler  og token ca. 20 stk VK 10
129 Medalje bronse FRIGJØRINGSJUB 1945-1970 10
130 Rull 1  KR 1991 25
131 Rull 25  ØRE 1978  5 
132 Ruller 10  ØRE 1980    2 stk 5 
133 Ruller 10  ØRE 1980*   2 stk 5 
134 Rull 10  ØRE 1983  2 
135 Ruller 5  ØRE 1980    2 stk 5 
136 Myntsett 2001 10 stk 300
137 Myntsett 2015 100
138 50  KR 1995 FRIGJØRINGS MYNTEN .  I etui PROOF 180
139 Hartberger ark 9 stk.    A 12 10
140 Myntskuffe plast og rød fløyel 10
141 10  ØRE 5,5 kg mange i bra kvalitet VK 10
142 1.2.5 ØRE 5,5 kg VK 50
143 10.25.50 ØRE 1.5.10.20 KR 3,9 kg . Mange i bra kvalitet VK 50
144 Myntbokser 2 stk Mynt permer 3 stk 10