Auksjon nr: 432
Auksjonsdato: 04.04.2017
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 12  SK 1845 1- 150
2 12  SK 1854 1 300
3 12  SK 1855 1 300
4 4  SK: 1809 1 230
5 4  SK 1842 1 230
6 3  SK 1869  stj renset 1+ 200
7 2  SK 1810 ROSETTER     blf 1++ 280
8 2  SK 1842 g.1 150
9 2  SK 1871  stj renset 1+ 150
10 2  SK 1871  stj g.1 120
11 ½  SK 1839 1 160
12 ½  SK 1840 h g.1 170
13 ½  SK 1867 1+ 80
14 ½  SK 1867 1 50
15 175  KR 1989 små khh 0 200
16 100  KR 1982 f avtr 0 90
17 2  KR 1878 1- 300
18 2  KR 1904 irr fl 1/1+ 600
19 2  KR 1913 g.1 300
20 2  KR 1915 1+ 400
21 2  KR 1917 fll 1+ 230
22 1  KR 1913 fl  1+ 400
23 50  ØRE 1914 1 50
24 50  ØRE 1916 g.1 50
25 50  ØRE 1918 10  ØRE 1915 1 50
26 50  ØRE 1942 01 90
27 25  ØRE 1909 g.1 90
28 25  ØRE 1912 1+ 1000
29 25  ØRE 1914 1+ 300
30 25  ØRE 1915 1+ 80
31 25.10.10 ØRE 1922mh.1898.1918 vk 10
32 25  ØRE 1945 ruglet 1+ 50
33 10  ØRE 1899 1 70
34 10  ØRE 1901 1 70
35 10.5.2 ØRE 1903.1876 1876 vk 10
36 10  ØRE 1911.1927 g.1 80
37 10  ØRE 1915 1++ 40
38 10  ØRE 1945 zink ruglet 01 100
39 10  ØRE 1958                                                           blf 0 100
40 5.2  ØRE 1899 1 10
41 5  ØRE 1908 1 260
42 5  ØRE 1911  1+ 110
43 5  ØRE 1915 l h 1+ 200
44 5  ØRE 1964 0 10
45 1  ØRE 1889 litt irr 1++ 50
46 1  ØRE 1891 1++ 80
47 1  ØRE 1899.02.06 g.1.1+ 10
48 1  ØRE 1906 01 80
49 1  ØRE 1906.1907 1+ 20
50 1  ØRE 1910.11.12 13.14 vk 10
51 1  ØRE 1915 01 300
52 1  ØRE 1915.1927 1 50
53 1  ØRE 1918.1945   rust 1+ 4
54 1  ØRE 1921 kopper g.1 50
55 1  ØRE 1961 0 10
56 DANMARK 12  SK 1719 B.H. 1 10
57 DANMARK 1  SK 1771 1- 2 
58 ROMERSK ? 1- 2 
59 BYSANTISK ? 2 2 
60 Sedler 1000  KR 1998.1998 1- 1000
61 Seddel 500  KR 1975 A 1 500
62 Sedler 500  KR 1975 A.1975 A 1- 500
63 Sedler 500  KR 1978 A.1985 A 1- 500
64 Sedler 500  KR 1991.1996 1- 500
65 Sedler 100  KR 1977.88.88.89.93.50 KR 1983P.83R.93 vk 300
66 Sedler 100  KR 1988.89.91.92.93 vk 300
67 Seddel 50  KR 1989 n.01 50
68 Seddel 50  KR 1996.   svart nr 0 50
69 Seddel 10  KR 1973 M pen 1- 10
70 Sedler 7 stk 10 KR 1973 M.M.M.M.N.P.R vk 20
71 Sedler 13 stk Blå 10 kr vk 30 
72 Sedler 10  KR 1983 CB. 4 stk ca.01 20
73 Sedler 10  KR 1983 CJ. 6Stk 0 50
74 Seddel 10  KR 1983 CW 01 10
75 Seddel 5  KR 1942 U 1-/2 25
76 Seddel 5  KR 1943 V 1- 80
77 Sedler U.S.A 1 DOLLAR 6 stk.5d 1999. 10d 1950.99 vk 100
78 Sedler VERDEN 45 stk vk 20
79 Myntsett 1974 SANDHIL 200
80 Myntsett 1977 SANDHIL 100
81 Myntsett 1978 SANDHIL 100
82 Myntsett 1979 SANDHIL 50
83 Myntsett 1980 SANDHIL 20
84 Myntsett 1984.1986 20
85 Myntsett 1984.92.93 94 40
86 Myntsett 1991 PROOF 50
87 Myntsett 1999 PROOF 50
88 Myntsett ISLAND myk plast . 1978 6
89 Myntsett JERSEY papp folder . 1987 10
90 FRANKRIKE 6,55957 FRANCS 1999     (KM 1254) UNC 40
91 SVALBARD RUBLENE 10.25.50.100 . 1993 UNC 40
92 INDISK  Sølvmynt 1+ 10
93 ØST TYSKL. 20 mark 1990     (KM 139a)     sølv UNC 60
94 U.S.A 1 DOLLAR 1921 .5 stk ¼ dollar 1999 01.UNC 100
95 ØSTERIKE 1 DALER MARIA THERESA . 1780 UNC 50
96 Medalje 1972 NORGE 1100 ÅR . 1972      sølv 100
97 Medalje 1990 den kongelige mynt        sølv PROOF 75
98 Medalje 1972 NORGE 1100 ÅR . 1972      bronse 10
99 Medalje 1980 STIKLESTAD 1030-1980    messing 10
100 Perm NORSK MYNT 21 stk vk 10
101 Perm NORSK MYNT 21 stk vk 10
102 Perm DANMARK 25.10.5.2.1 ØRE 1874-1979 vk 50
103 Perm DANMARK 5.2.1 KR.25 ØRE 1875-1989 vk 50
104 Perm DANMARK 20.10.5.1 KR 1875-2010 vk 100
105 Perm FINLAND div mynt 1865-1988 vk 50
106 Perm SVERIGE 5.2.1 ØRE 1857-1980 vk 50
107 Perm SVERIGE 10.25 ØRE 1857-1980 vk 50
108 Perm SVERIGE 50 ØRE 1898-1978 vk 20
109 Perm SVERIGE 1 KR 1880-1979 vk 20
110 Perm SVERIGE 2 KR 1876-1971 vk 100
111 Perm VERDEN div mynt   vk 20
112 Rull 5  KR 1996     FRAM 180
113 Rull 5  KR 1997     POSTEN 180
114 Ruller 1  KR 1978.79.80.81.82.85.ca. halve ruller 10
115 Ruller 1  KR 1990.91.92 130
116 Ruller 1  KR 1993.94.95 130
117 Ruller 5  KR 1995     FN+ N.M+1000ÅR.ca.halve ruller 10
118 Ruller 50  ØRE 1978.79.80.80*.81.82.ca. halve ruller 10
119 Ruller 50  ØRE 1990.91.92 75
120 Ruller 50  ØRE 1993.94.95 75
121 Ruller 50.25  ØRE 1995.1982 10
122 Ruller 10  ØRE 1980*.82.85 5 
123 Ruller 10  ØRE 1990.91  10
124 Ruller 10  ØRE 1980* . 5 ØRE 1981.81.81.82 5 
125 Ruller 5  ØRE 1980*.81.82 5 
126 Rull 1  ØRE 1963.     åpnet mangler ca 5 stk 100
127 25  KR 1970 4 stk vk 100
128 10  KR 1964 10 stk vk 100
129 10  KR 1984.85.87.91 0 20
130 5  KR 1970.1971 50 ØRE 1954 1+ 30 
131 5 KR 1973 10.1 ØRE 8 stk vk 1 
132 25  ØRE Ca 100 stk vk 1 
133 DANMARK 25 stk SKILINGSMYNT vk 10
134 DANMARK 20  KR 1990.92.93.97.2006.07.07.10.10 UNC 100
135 ISLAND div mynt Ca 100 stk vk 20
136 SVERGE 11 stk SKILINGSMYNT vk 1 
137 SVERGE div mynt Ca 150 stk vk 10
138 U.S.A div mynt Ca 30 stk vk 5 
139 VERDEN  Sølvmynt 330 gram vk 500
140 VERDEN  div mynt Ca 30 stk vk 1 
141 Medaljer Poletter 34 stk vk 10
142 Sett.Barbados 1973.      FIJI  1969.KIRIBATI 1979.GAMBIA 1966 UNC 50
143 DANMARK sett 1973.1978.1979 UNC 5 
144 SVERGE sett 1976.77.78.79.80 UNC 10
145 NORGE 1.2.5  ØRE 3,6 kg vk 10
146 NORGE 20.10.5.1 KR 50.25.10 ØRE. 13,5 kg vk 20
147 VERDEN  mynt 4,8 kg vk 20
148 MYNT  kuffert aluminium                                    som ny 20
149 Permer 4 stk i skinn                                              som ny 10
150 Permer 6 stk i skinn                                              som ny 10
151 Perm 9 stk hartberger ark a 20 10
152 Permer SIEG 6 stk                                                 pene BUD
153 Myntark 'a 12 .  ca 50 stk BUD
154 Seddelkat. PICK WORLD PAPER MONEY         pen BUD
155 Div kataloger Div litteratur BUD