Auksjon nr: 436
Auksjonsdato: 07.11.2017
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 3  SK 1869  stjerne 1 150
2 2  SK 1810  rosetter g.1 160
3 1  SK 1870 1+ 120
4 ½  SK 1839 1+ 220
5 ½  SK 1840 1++ 250
6 ½  SK 1841 rosetter 1 120
7 ½  SK 1867 g.1 50
8 175  KR 1989 0 175
9 175  KR 1989 0 175
10 200  KR 2008 WERGELAND          i plastkapsel PROOF 200
11 200  KR 2012 HARALD OG SONJA         i plastkapsel PROOF 200
12 5  KR 1964 01 2 
13 5  KR 1966 01 4 
14 1  KR 1949.1951B 01 10
15 50  ØRE 1918.1919                                                       irr 1+ 50
16 50  ØRE 1921.22.23 ned hull 1 50
17 50  ØRE 1941.42.43.44  zink 1+ 400
18 50  ØRE 1946.47.48.49 01 80
19 50  ØRE 1953.55.56.57 01 40
20 50  ØRE 1954 g.1 20 
21 25  ØRE 1921.22.23 med hull 1.1+ 50
22 25  ØRE 1943.44.45 1++ 80
23 10 ØRE/3 SK 1874                                                      l irr fl 1+ 200
24 10  ØRE 1898 1+ 150
25 10  ØRE 1912 g.1 30
26 10  ØRE 1915                                                      litt irr 1+ 30
27 10  ØRE 1917 1+ 10
28 10  ØRE 1918  1+ 30
29 10  ØRE 1919 1++ 10
30 10  ØRE 1941.42.43.44.45 zink 1+ 150
31 10  ØRE 1946.47.48  0/01 10
32 10  ØRE 1952.53.56.57 0/01 50
33 5  ØRE 1875 g.1 100
34 5  ØRE 1876.1896 1 10
35 5  ØRE 1878 1 20 
36 5  ØRE 1899.1902 1 20 
37 5  ØRE 1907 1 20 
38 5  ØRE 1917                                                  pusseriper 1++ 100
39 5  ØRE 1918  STAVANGER 11.-12.02.89 0 10
40 5  ØRE 1913.1914 g.1 10
41 5  ØRE 1921  1+ 60
42 5  ØRE 1941.43.44 jern 1+ 60
43 5  ØRE 1957 0 180
44 2  ØRE 1877.1897 g.1 20 
45 2  ØRE 1884 g.1 20 
46 2  ØRE 1902.02.09 g.1 50
47 2  ØRE 1906.1907 1.g.1 20 
48 2  ØRE 1912.13.14 1.1+ 40
49 2  ØRE 1968 HAMAR 1985 0 10
50 1  ØRE 1878 1+ 200
51 1  ØRE 1891 1 40
52 1  ØRE 1908 1 70
53 1  ØRE 1911.13.14 1.1+ 10
54 1  ØRE 1915 1+ 180
55 1  ØRE 1918.1919 1 20 
56 1  ØRE 1922.23.27 1+.1 80
57 DANMARK 6 SK 1813 1 100
58 USA 1 DOLLAR 1992      1 OZ UNC 80
59 ØST TYSKL.   20 MARK 1971      (KM 34) UNC 20 
60 Medaljer 1990.2000 Den Kongelige mynt 10
61 Medalje 1897 OSCAR.II. Sveriges och norges konung 10
62 Poletter 14 stk 10
63 Myntsett 1978.1980 SANDHILL 40
64 Myntsett 1983.85.86.87.88.89 60
65 Myntsett 1991.92.93.94.96.97.98.99 180
66 Myntsett 2000.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 360
67 Myntsett 1994 PROOF 50
68 Myntsett 1997 Eksportsett PROOF 100
69 Myntsett 1998 Eksportsett PROOF 100
70 5  KR 1995 FN 50 år 1991 Norges Bank 175 år . Sandhill usir.bril 20 
71 20  kr 1998 Blister BU 20 
72 50 ØRE1996 1 KR 1997 5 KR 1998 . Blister usirk. 30
73 50  KR 1995   FN 50 ÅR                                etui PROOF 300
74 50  KR 1995   FRIGJØRINGEN                    etui PROOF 300
75 100  KR 2003.04.05 100 års myntene . Plast kapsel PROOF 500
76 200  KR 2009 HAMSUN                                etui PROOF 300
77 Medalje 1974 SRMK klubbmedalje 200
78 200  KR 1980 4 stk 0 800
79 100  KR 1982 3 stk 0 300
80 100  KR 2003.2004 PROOF 200
81 50  KR 1978  3 stk 0 150
82 25  KR 1970 4 stk 0 . 01 150
83 10  KR 1964 4 stk 01 100
84 Myntbrev 20 KR 2002 5 KR 1998   30
85 Kjøperkort for grønnsaker . 1 nov 1942.Pengelotteri 1963 .10 kr 10
86 Sedler Verden 7 stk vk 10
87 Rull 10  KR 1986.1987 . opnet manglar halvparten 20 
88 Rull 5  KR 1985 . åpnet mangler ca 5 stk 100
89 Rull 5  KR 1987 . åpnet mangler ca 5 stk 100
90 Rull 1  KR 1984 50
91 Rull 1  KR 1985.86.87 .åpnet mangler ca 5 stk i hver 100
92 Rull 50  ØRE 1987 . åpnet mangler ca 5 stk 20 
93 Rull 10  ØRE 1983.85.86.87.åpnet mangler ca 5 stk 10
94 Rull 1  ØRE 1971         5 
95 Verden mynt 1,9 kg . Mest norsk vk 10
96 PI perm 1.2.5.10 ØRE vk 50
97 PI perm 25.50 ØRE 1.5 KR vk 50
98 PI perm Med 17 ark 30
99 Seddelperm Med 22 skilleark og 4 ark 20 
100 Samlerhus skrin 2 stk 2