Auksjon nr: 440
Auksjonsdato: 06.03.2018
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 2  SK 1642 S-48 . NMD129 1+ 1300
2 2  MARK 1653 S-70 . NMD153 g.1 3500
3 2  MARK 1666 S-103 . NMD166 1/1+ 6000
4 1  MARK 1653 S-73 . NMD175 g.1 2400
5 1  SK 1652 S-48 . NMD235 . kant skade 1  250
6 1 MARK 1681 S-36 . NMD119A . anhengt . pusset 1  1000
7 2  SK 1686 S-35 . NMD226 1/1+ 3000
8 1  SK 1691 S-53 . NMD249      irr 1+ 2800
9 8  SK 1706 S-2 . NMD29 1/1+ 600
10 8  SK 1710 S-4 . NMD33 1/1+ 550
11 2  SK 1704 S-26 . NMD48 1  450
12 2  SK 1711 S-20 . NMD55 1+ 800
13 24  SK 1742 S-3 . NMD13 1/1+ 1400
14 24  SK 1746 S-2 . NMD3 1+ 2000
15 24  SK 1755 S-1 . NMD12 1+ 1600
16 24  SK 1758 S-8 . NMD15 1+ 1600
17 24  SK 1758 S-8 . NMD15 1  800
18 24  SK 1759 S-3 . NMD16 1/1+ 1200
19 24  SK 1761 S-4 . NMD18 1+ 1300
20 24  SK 1762 S-4 . NMD19 1+ 1600
21 24  SK 1763 S-11 . NMD21 1/1+ 1000
22 2  SK 1762 S-6 . NMD27      hengespor g.1 50
23 1/3  SP.D 1799 S-9 . NMD26 1/1+ 1900
24 8  SK 1774 S-2 . NMD46 1+ 1000
25 8  SK 1775 S-5 . NMD47 1+ 1200
26 8  SK 1778 S-4 . NMD48 g.1 300 
27 4  SK 1778 S-7 . NMD74A           buklet g.1 200 
28 4  SK 1788 S-16 . NMD75 1++ 450
29 2  SK 1800 S-14 . NMD87           blf 1+ 120 
30 2  SK 1807 S-3 . NMD93 1+ 200 
31 4  SK 1809 S-5 . NMD3A           rosetter 1+ 1000
32 2  SK 1810 S-4 . NMD5A           rosetter 1+ 200 
33 2  SK 1810 S-5 . NMD5A           rosetter 1+ 200 
34 2  SK 1811 S-4 . NMD6             mørk 1+ 200 
35 1  SK 1809 S-12 . NMD7A        rosetter     blf ripe g.1 100 
36 1  SK 1809 S-12 . NMD7A           rosetter 1+ 400
37 8  SK 1817 NM1B 1+ 1600
38 8  SK 1819 NM14A 1+ 1300
39 4  SK 1842                                blf 1/1+ 130 
40 2  SK 1842 1+ 200 
41 12  SK 1847 1+ 400
42 12  SK 1852                                tæret 1  10 
43 4  SK 1871 1++ 250
44 3  SK 1868 1+ 200 
45 2  SK 1871 NM21A                 rosetter 1+ 150
46 2  SK 1871 NM21B                 stj 1+ 140 
47 2  SK 1871 NM21B                 stj 1+ 140 
48 2  SK 1867 g.1 30 
49 20  KR 1910                                l h 0/01 6000
50 DANMARK 20  KR 1890 0/01 2000
51 U.S.A 20  DOLLARS 1850     (KM 74.1) 1+ 9000
52 U.S.A 10  DOLLARS 1882     (KM 102) 0/01 4500
53 U.S.A 10  DOLLARS 1882     (KM 102) 01 4000
54 U.S.A 5  DOLLARS 1905     (KM 101) g.1 2000
55 U.S.A 5  DOLLARS 1916     (KM 129) 1+ 2200
56 U.S.A 2 ½ DOLLAR 1836     (KM 56) 1+ 2400
57 U.S.A 1  DOLLAR 1852     (KM 73) 1++ 800
58 U.S.A 1  DOLLAR 1854     (KM 73)     pussestriper 1  400
59 50  KR 1995 Frigjøringen 50 år.           Plastkapsel PROOF 150
60 20  KR 2001 . stjerne                                  BU 500
61 5  KR 1971 0/01 50
62 2  KR 1902                                 svake riper g.1 550
63 2  KR 1906 01 500
64 2  KR 1907 0/01 800
65 2  KR 1914 jub                            små irr fl 01 200 
66 2  KR 1915 1+ 300 
67 2  KR 1916 1++ 400
68 1  KR 1958 '01 400
69 1  KR 1965 '01 4 
70 1  KR 1968 '0/01 4 
71 1  KR 1970 0  50
72 50  ØRE 1961 0  50
73 50  ØRE 1966                                            sv, f avtr 0  10 
74 50  ØRE 1969                                            l fl 0  4 
75 50  ØRE 1970                                            l fl 0  10 
76 50  ØRE 1971 0  20 
77 25  ØRE 1876 1+ 200 
78 25  ØRE 1896 1+ 350
79 25  ØRE 1898 g.1 280
80 25  ØRE 1904 01 300 
81 25  ØRE 1904 01 300 
82 25  ØRE 1909 1+ 150
83 25  ØRE 1918 1+ 70
84 25  ØRE 1919 1++ 50
85 10 ØRE 3 SK 1874                                 l fl 01 400
86 10  ØRE 1876 1++ 200 
87 10  ØRE 1880 1+ 400
88 10  ØRE 1882 1+ 220 
89 10  ØRE 1883                                f ll 1+ 150
90 10  ØRE 1889 1  100 
91 10  ØRE 1890 1++ 150
92 10  ØRE 1892 1++ 150
93 10  ØRE 1894 g.1 180
94 10  ØRE 1897 01 200 
95 10  ØRE 1897 1++ 130 
96 10  ØRE 1898 1++ 120 
97 10  ØRE 1899 1+ 120 
98 10  ØRE 1901 1+ 120 
99 10  ØRE 1903 1++ 120 
100 10  ØRE 1903 1+ 100 
101 10  ØRE 1909 1+ 50
102 10  ØRE 1911 1+ 150
103 10  ØRE 1920 1+ 120 
104 10  ØRE 1921 1+ 120 
105 10  ØRE 1922 1+ 120 
106 10  ØRE 1923 1+ 150
107 10  ØRE 1958 0  200 
108 10  ØRE 1962 0  20 
109 10  ØRE 1963.1968. 1969.1970 '0/01 10 
110 5  ØRE 1899 1+ 50
111 5  ØRE 1902 1+ 50
112 5  ØRE 1907 01 400
113 5  ØRE 1908 1+ 350
114 5  ØRE 1912 1+ 150
115 5  ØRE 1916 1+ 80 
116 5  ØRE 1918 stavangermessen 0  10 
117 5  ØRE 1945 1/1+ 550
118 5  ØRE 1957 0  120 
119 5  ØRE 1958 0  400
120 5  ØRE 1960 '01 4 
121 5  ØRE 1968                                            l fll 0  4 
122 2  ØRE 1876 1+ 80 
123 2  ØRE 1889 1++ 50
124 2  ØRE 1893 1+ 50
125 2  ØRE 1899 1+ 50
126 2  ØRE 1958 0  80 
127 2  ØRE 1961 0  20 
128 2  ØRE 1966 0  10 
129 2  ØRE 1969 0  20 
130 1  ØRE 1876 1++ 50
131 1  ØRE 1876 1+ 40 
132 1  ØRE 1877 1+ 120 
133 1  ØRE 1878 1+ 150
134 1  ØRE 1884 1++ 50
135 1  ØRE 1889                                 irr fl 01 100 
136 1  ØRE 1889 1++ 50
137 1  ØRE 1893 01 150
138 1  ØRE 1893 1+ 50
139 1  ØRE 1902 01 100 
140 1  ØRE 1912 1+ 50
141 1  ØRE 1920 1+ 100 
142 ISLAND 2  ØRE 1938     (øvre blunt) 1++ 50
143 ISLAND 5  ØRE 1926 1+ 50
144 ISLAND 10  ØRE 1922.1923 1+ 20 
145 ISLAND 10  ØRE 1925 1+ 30 
146 ISLAND 10  ØRE 1929 1++ 50
147 ISLAND 10  ØRE 1933 1+ 50
148 ISLAND 10  ØRE 1936                    fl 01 20 
149 ISLAND 10  ØRE 1939.1940 g.1 . 1+ 10 
150 ISLAND 10  ØRE 1942 01 30 
151 ISLAND 25  ØRE 1922.1923.1925 1+ 20 
152 ISLAND 25  ØRE 1933 1+ 50
153 ISLAND 1  KR 1929 01 150
154 ISLAND 1.5.10.50.100. KR  . 2000 BU 50
155 ISLAND 500  KR 1974                      (KM 20) UNC 50
156 ISLAND 500  KR 1986                      (KM 30) UNC 120 
157 ISLAND 1000  KR 1974                      (KM 21) UNC 80 
158 ISLAND 1000  KR 1994                      (KM 32) UNC 120 
159 ISLAND 1000  KR 1994                      (KM 33) UNC 120 
160 ISLAND 1000  KR 1994                      (KM 34) UNC 120 
161 ISLAND 1000  KR 2000                      (KM 37) PROOF 150
162 ISLAND Altinget 1000-år 2.5.10 KR . 1930 . liste pris  4400 kr UNC 1000
163 GLUCKSTAD 1 SK Før 1624 . 167.2-hede 168 g.1 50
164 U.S.A 1  DOLLAR 1887 UNC 100 
165 Seddel 1000  KR 1980     B3730762 .               Pen 1- 1000
166 Seddel 1000  KR 1990     6103696235 01 1000
167 Seddel 1000  KR 2004     1303420015 1  990
168 Seddel 500  KR 1972     A.4347265               m  pen 1- 1000
169 Seddel 500  KR 1974     A.4842648                    pen 1- 900 
170 Seddel 500  KR 1991     3100743770 0  1000
171 Seddel 500  KR 1999     4200365996 0  500
172 Seddel 200  KR 1994     3100469269 0  200 
173 Seddel 200  KR 2002     1107926781 g.01 200 
174 Seddel 100  KR 1940     B.4273824 1  650
175 Seddel 100  KR 1942     B.8688500                      pen 1- 400
176 Seddel 100  KR 1943     C.1648826 1+ 1200
177 Seddel 100  KR 1943     C.2093562                 m pen n.1 500
178 Seddel 100  KR 1944     C.4364376                 m pen 01 1700
179 Seddel 100  KR 1945     A.5376277 1  1000
180 Seddel 100  KR 1950     A.7177255                     pen 1  400
181 Seddel 100  KR 1950     B.1968276                     pen 1  400
182 Seddel 100  KR 1956     E.1216586                m  pen g.1 350
183 Seddel 100  KR 1957     F.1967263                m  pen 1  300 
184 Seddel 100  KR 1958     F.7694706                m  pen n.1 300 
185 Seddel 100  KR 1960     H.3633055               m  pen g.1- 200 
186 Seddel 100  KR 1961     H.8704721                    pen 1- 200 
187 Seddel 100  KR 1961     H.5592772               stor fl 1- 100 
188 Seddel 100  KR 1972     U 0440478              pen 1- 100 
189 Seddel 100  KR 1973     W 8322343 g 0/01 100 
190 Seddel 100  KR 1994     4321546257 g 0/01 100 
191 Seddel 100  KR 1995     1100428295 0  100 
192 Seddel 100  KR 1995     3100467237 0  100 
193 Seddel 100  KR 2006     5114616288 0  100 
194 Seddel 50  KR 1938     B.6466196         små fll . M  pen 1  800
195 Seddel 50  KR 1940     B.7929602                     pen 1- 400
196 Seddel 50  KR 1941     C.0868218 1  800
197 Seddel 50  KR 1943     C.7434119 1- 400
198 Seddel 50  KR 1944     C.9642854 g.1 800
199 Seddel 50  KR 1944     C.9139781            fll     pen 1- 300 
200 Seddel 50  KR 1945     A.3657240 1+ 2000
201 Seddel 50  KR 1945     A.0221066                   pen 1  1200
202 Seddel 50  KR 1945     A.4176799              m  pen 1  1300
203 Seddel 50  KR 1945     A.5816549                   pen 1- 700
204 Seddel 50  KR 1964     E.9357499                   pen 1- 200 
205 Seddel 50  KR 1975     G 3941090 g.01 100 
206 Seddel 50  KR 1982     M 4353914   1  50
207 Seddel 50  KR 1982     N 0271835 0  50
208 Seddel 50  KR 1983     R 7013094 01 50
209 Seddel 50  KR 1985     5301500596 0  50
210 Seddel 50  KR 2005     3321061672 0  50
211 Seddel 10  KR 1921     H.9342315 1- 200 
212 Seddel 10  KR 1923     K.2489323 1- 300 
213 Seddel 10  KR 1938     X.5099964                 pen 1- 100 
214 Seddel 10  KR 1939     Y.7764055                 pen 1- 100 
215 Seddel 10  KR 1941     Å4622800              m  pen 1- 50
216 Seddel 10  KR 1941     Å6752411 n.1 50
217 Seddel 10  KR 1942     C.3006654                 pen 1  100 
218 Seddel 10  KR 1942     C.0533795                  pen 1- 50
219 Seddel 10  KR 1943     E.0082892              m  pen n.1 100 
220 Seddel 10  KR 1944     E.8224969              m  pen 1+ 250
221 Seddel 10  KR 1944     F.0377603              m  pen 1- 50
222 Seddel 10  KR 1954     D.8582595                  pen 1- 50
223 Seddel 10  KR 1960     S.0132020                   pen g.1 10 
224 Seddel 10  KR 1961     U.1083373 1+ 10 
225 Seddel 10  KR 1961     X.8650880                   pen 1- 10 
226 Seddel 10  KR 1965     D.8821719             m.pen g.1+ 50
227 Seddel 10  KR 1965     F.8416173                   pen 1- 10 
228 Seddel 10  KR 1968     N.0698883                    pen                1- 10 
229 Seddel 10  KR 1968     R.8801694                    pen 1- 10 
230 Seddel 10  KR 1969     V.8077975 0  50
231 Seddel 10  KR 1970     Ø.9049302                 m  pen 01 10 
232 Seddel 10  KR 1972     J.7025643 01 10 
233 Seddel 10  KR 1972     J.7025644 1+ 9 
234 Seddel 10  KR 1973     M.8283332                 m  pen 0/01 20 
235 Seddel 10  KR 1973     QC 0245565 Erstatning 1- 40
236 Seddel 10  KR 1977     AÅ8914380 1  10 
237 Seddel 10  KR 1977     QR 0773384 Erstatning 0  150
238 Seddel 10  KR 1983     CG2727405 01 10 
239 Seddel 10  KR 1983     CG2727404                    n.01 10 
240 Seddel 10  KR 1983     CY3666951 01 10 
241 Seddel 5  KR 1934     N.2589809                  pen 1- 400
242 Seddel 5  KR 1939     R.4700170               m  pen 1- 50
243 Seddel 5  KR 1941     T.1701814 1  200 
244 Seddel 5  KR 1941     T.9765774 1- 50
245 Seddel 5  KR 1942     U.3758167              m  pen n.1+ 280
246 Seddel 5  KR 1942     U.4417068              m  pen 1- 50
247 Seddel 5  KR 1943     V.4978524              m  pen 1- 50
248 Seddel 5  KR 1943     V.7515980              m  pen g.1- 50
249 Seddel 5  KR 1943     V.6236224 1- 30 
250 Seddel 5  KR 1944     V.9713413                  pen 1- 50
251 Seddel 5  KR 1945     A.7276912              m  pen 01 500
252 Seddel 5  KR 1950     F.4273567              m  pen 1- 50
253 Seddel 5  KR 1951     G.0372657                  pen n.1 100 
254 Seddel 5  KR 1954     K.8510340             m  pen 1- 400
255 Seddel 5  KR 1955     A.3854495 1+ 80 
256 Seddel 5  KR 1957     E.3086834             m  pen 1- 10 
257 Seddel 5  KR 1962     J.5729248             m  pen 1  10 
258 Seddel 5  KR 1962     K.0112704            m  pen 1- 10 
259 Seddel 5  KR 1963     K.6672855                 pen 1- 10 
260 Seddel 2  KR 1941     A.9854043 n.1+ 300 
261 Seddel 2  KR 1944     D.0312863 1+ 300 
262 Seddel 2  KR 1944     D.1932191 n.1+ 250
263 Seddel 2  KR 1949     G.1035996          limrester 1  10 
264 Seddel 2  KR 1950     G.6769717                  pen 1- 100
265 Seddel 1  KR 1917     8454178                       pen 1- 50
266 Seddel 1  KR 1917     C.6911282                   pen 1- 50
267 Seddel 1  KR 1917     F.7474981                    pen 1- 50
268 Seddel 1  KR 1941     B.7376908                m  pen 1+ 180
269 Seddel 1  KR 1942     E.1606414                    pen 1- 30 
270 Seddel 1  KR 1943     E.4105964 n.01 300 
271 Seddel 1  KR 1945     I.1106754                  m  pen  1- 50
272 Seddel 1  KR 1947     J.8080252                      pen 1  50
273 Seddel DANMARK 100 KR 1928 . Hauge Boye . små fl.Pen 1  400
274 Seddel DANMARK 10 KR 1927N . hjørne mangler . Pen 1- 100 
275 Seddel DANMARK 1 KR 1921W .                         m  pen 1- 10 
276 Seddel DANMARK JUTLANDIA . 1 KR (1951) 0  50
277 Seddel DANMARK JUTLANDIA . 5 KF (1951) 1- 20 
278 Seddel DANMARK 1 KR 1914     611417 1  40 
279 Seddel DANMARK 10 ØRE (1947/58) BRIGADE . Pen 1- 10 
280 Seddel DANMARK 1 KR (1947/58) BRIGADE . Pen 1- 20 
281 Seddel FÆRØYENE 10 KR 1940(1937M)faks.hildert . S.9 1  800
282 Seddel FÆRØYENE 10 KR 1940C . S.17                  pen 1- 400
283 Seddel FÆRØYENE 1 KR 1940A . S.15 1  100 
284 Seddel GRØNLAND 10 KR (1953) . 1084514 . S70 1- 300 
285 Seddel GRØNLAND 25 ØRE (1913)  S.58b .          Pen 1- 200 
286 Seddel GRØNLAND 1 SK (1941) handels verdimerke . S.80 1+ 80 
287 Seddel GRØNLAND 5 SK (1941) handels verdimerke . S.81 01 80 
288 Seddel GRØNLAND 20 SK (1941) handels verdimerke . S82 0  80 
289 Seddel ISLAND 1 KR (1921)                                 pen 1  150
290 Seddel 5  KR 1978 STORE NORSKE SPIT SBERGEN KUL 0  200 
291 Seddel SVALBARD 3 RUBEL 1979 1  80 
292 Seddel SVALBARD 5 RUBEL 1979                           pen 1- 40 
293 ACTIEBREV KR 30 .NR 17 STORLIDDALENS GRUBE COMPAGNI 01 1 
294 utbyttekup.  andre halvår  1877.dampskipet fiskeren.100 sp 1 1 
295 BELARUS 50 RUBLEI 2000(2012)     bunt 100 stk UNC 180
296 IRAN 100 RIALS 1985-               bunt 100 stk UNC 180
297 IRAN 200 RIALS 1982-               bunt 100 stk UNC 200 
298 TURKMENIST 50 MANAT 2005                bunt 100 stk UNC 300 
299 Rull 1 KR 1990       50
300 Rull 1 KR 1991       50
301 Rull 1 KR 1992 50
302 Rull 1 KR 1993 50
303 Rull 1 KR 1994                         50
304 Rull 1 KR 1996 50
305 Rull 50 ØRE 1976                       tapet 25 
306 Rull 50 ØRE 1977                      tapet 25 
307 Rull 50 ØRE 1980                     åpnet 25 
308 Rull 50 ØRE 1980  stj               åpnet 25 
309 Rull 50 ØRE 1991         25 
310 Rull 50 ØRE 1992 25 
311 Rull 50 ØRE 1994                              25 
312 Rull 50 ØRE 1995            25 
313 Rull 50 ØRE 1996 25 
314 Rull 25  ØRE 1976                          10 
315 Rull 25  ØRE 1977                      tapet 10 
316 Rull 25  ØRE 1978 10 
317 Rull 25  ØRE 1980                       10 
318 Rull 25  ØRE 1980  stj                   10 
319 Rull 25  ØRE 1981 10 
320 Rull 25  ØRE 1982           10 
321 Rull 10 ØRE 1977                         5 
322 Rull 10 ØRE 1978 5 
323 Rull 10 ØRE 1979 5 
324 Rull 10 ØRE 1980                       5 
325 Rull 10 ØRE 1981 5 
326 Rull 10 ØRE 1982           5 
327 Rull 10 ØRE 1984 5 
328 Rull 10 ØRE 1985         5 
329 Rull 10 ØRE 1986                          5 
330 Rull 10 ØRE 1987 5 
331 Rull 10 ØRE 1988 5 
332 Rull 10 ØRE 1991       5 
333 Rull 5 ØRE 1975           4 
334 Rull 5 ØRE 1977                         4 
335 Rull 5 ØRE 1979 4 
336 Rull 5 ØRE 1980                       4 
337 Rull 5 ØRE 1980   stj 4 
338 Rull 5 ØRE 1981 4 
339 Rull 2 ØRE 1970              4 
340 Rull 2 ØRE 1972          4 
341 Rull 1 ØRE 1967 100 
342 Rull 1 ØRE 1968                             tapet 100 
343 Rull 1 ØRE 1970              20 
344 Rull 1 ØRE 1972          4 
345 Myntsett 1969 SANDHILL 800
346 Myntsett 1970 SANDHILL           tapet 1000
347 Myntsett 1971 SANDHILL 1000
348 Myntsett 1972 MYK PLAST 50
349 Myntsett 1973 SANDHILL           sprukket 300 
350 Myntsett 1974 SANDHILL           sprukket 100 
351 Myntsett 1975 SANDHILL 400
352 Myntsett 1976 SANDHILL 300 
353 Myntsett 1977 SANDHILL 300 
354 Myntsett 1978 SANDHILL 100 
355 Myntsett 1981.82.83. 84.85.86.87.88 80 
356 Myntsett 1990.91.92. 93.94.95.96.97.99 180
357 Myntsett 2001.02.04 100 
358 Myntsett 1990  Proof 50
359 Myntsett 1991 Proof 50
360 Myntsett 1992 Proof 50
361 Myntsett 1994 Proof 50
362 Myntsett 1995 Proof 50
363 Myntsett 1996 Proof 50
364 Myntsett 1997 Proof 50
365 Myntsett 1998 Proof 50
366 Myntsett 1999 Proof 50
367 Myntsett 2000 Proof 50
368 Myntsett 2001   Proof 50
369 Myntsett 2002 Proof 50
370 Myntsett 2003 Proof 50
371 Myntsett 2004 Proof 50
372 Myntsett 2005 Proof 50
373 Myntsett 2006 Proof 50
374 Myntsett 2007 Proof 50
375 Myntsett 2008 Proof 50
376 Myntsett 2009 Proof 50