Auksjon nr: 446
Auksjonsdato: 08.01.2019
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 24  SK 1742 1 800
2 8  SK 1709 mørk 1/1+ 300
3 ½  SK 1867 1+ 10
4 200  KR 1980 0 180
5 100  KR 1982 0 90
6 50  KR 1978 0 50
7 50  KR 1995 FN 50 ÅR                  i plast kapsel PROOF 50
8 25  KR 1970 0 30
9 20  KR 1876 01/0 3800
10 20  KR 1880 SVERIGE 01 2000
11 10  KR 1964 01/0 20
12 2  KR 1902 1+ 800
13 2  KR 1908 1/1+ 300
14 2  KR 1914   jub 01 400
15 1  KR 1887 renset 1+ 1500
16 50  ØRE 1920  uh 1922  mh l.kh 1 50
17 50  ØRE 1922  mh 1 50
18 50  ØRE 1923  mh 1 4
19 50. 5  ØRE 1942  1+ 4
20 25  ØRE 1896 1/1- 10
21 25  ØRE 1904 1/1- 10
22 25  ØRE 1919 1 4
23 25  ØRE 1921  mh 1 10
24 25  ØRE 1922  uh 1+ 20
25 25  ØRE 1922  mh 1 10
26 25  ØRE 1923  mh 1+ 20
27 25  ØRE 1944 01 50
28 10 ØRE 3 SK 1874 sv 1+ 50
29 10  ØRE 1876 1- 10
30 10  ØRE 1894 g.1 100
31 10  ØRE 1897 1- 10
32 10  ØRE 1911 1+ 100
33 10  ØRE 1912 1/1+ 10
34 10  ØRE 1915 1/1+ 10
35 10  ØRE 1917 g.1 4 
36 10  ØRE 1918 1/1+ 10
37 10  ØRE 1919 1+ 4
38 10  ØRE 1922      1+ 60
39 10  ØRE 1958 01 10
40 5  ØRE 1876 irr fll,khh 1/1+ 4
41 5  ØRE 1878 g.1 50
42 5  ØRE 1876.1907 1 10
43 5  ØRE 1912 1 15
44 5  ØRE 1913.1914 1 4
45 5  ØRE 1936 1+ 10
46 5  ØRE 1957 0  50
47 2  ØRE 1876 1 10
48 2  ØRE€V´€V´Ç²ÐIJèV´ V´@ V´="xl68">4
49 2  ØRE 1889 1/1- 4
50 2  ØRE 1891 1 10
51 2  ØRE 1891 1 10
52 2  ØRE 1893 1 10
53 2  ØRE 1897 1 10
54 2  ØRE 1899 1 10
55 2  ØRE 1906 01 500
56 2  ØRE 1914.1915 1/1- 5
57 2  ØRE 1919 rustfl 1/1+ 40
58 2  ØRE 1945 1 ØRE 1943 blf 1+ 5
59 2  ØRE 1969 0 10
60 1  ØRE 1893 . 1906 irr 1+ 20
61 1  ØRE 1902 1 4
62 1  ØRE 1906 1 4
63 1  ØRE 1910.1911 1913.1914 vk 10
64 1  ØRE 1912 1 10
65 1  ØRE 1918 1+ 30
66 1  ØRE 1919 mye rust 1 4
67 ENGLAND 2 POUNDS 1995 (KM 971a)  15,976g . 0,925 SØLV PROOF 30
68 GRØNLAND 1  KR 1964     (KM 10a) 1+ 100
69 GRØNLAND 25  ØRE 1926 uh     (KM 5) 1+ 50
70 INDIA BRITIS 1  RUPEE 1884  (KM 492)  11,66g . 0,917  SØLV g.1 20
71 POLEN 10 ZLOTYCH 1935.1936 (Y29)  44,00g . 0,750  SØLV 1+ 40 
72 U.S.A 5 DOLLARS 1905  (KM 101) 8,359g . 0,900  GULL 1  1500
73 Medalje FINLAND 2002.THE FIRST ED..22,0g  SØLV PROOF 20
74 Medalje FINLAND 6 stk forskjellige .  Kobbernikkel 10
75 Medalje EUROPA 1995  25 ecu .4stk forskj .96'g . SØLV PROOF 150 
76 Seddel 1000  KR 1990     1103087444 brunt årst/undersk 1- 500
77 Seddel 500  KR 1991     3200534330 pen 1- 250
78 Sedler 100  KR 1973V . 1977E . 1991 vk 150 
79 Seddel 100  KR 1977     H1184753 . Mangler hjørne n.1 50
80 Seddel 100  KR 1994     4321776993     buklet 01 50
81 Seddel 50  KR 1986     3201755051 0  50
82 Sedler 10  KR 1974AM . 1976AD . 1977AC vk 10
83 Sedler 10  KR 1979BK.BU.BV.HF vk 10
84 Seddel 10  KR 1983     CS2801938 g.01 8
85 Seddel 10  KR (1976) 06136. store norske spitsb. Pen 1- 200
86 Seddel POLEN 100 zl. 1988 01 1 
87 Sedler FINLAND / TYSKLAND . 13 stk . 10.20.100 mark vk 1 
88 Myntsett 1969 Sandhill . Sprukket 300
89 Myntsett 1979 Vakum 10
90 Myntsett 1985.1988 20
91 Myntsett 1991.1996 1998.2001.2003 100
92 Myntsett 1991.1996 1998.2001.2003 100
93 Myntsett 1991.1996 1998.2001  80
94 Myntsett 1991  1 stk 1998  4 stk 100
95 Myntsett 2001 13 stk 300
96 Myntsett 1999 papp 30
97 Myntsett 1990 PROOF 40 
98 Myntsett 1991    PROOF 40 
99 Myntsett 1993 PROOF 40 
100 Myntsett 1994 PROOF 40 
101 Myntsett 1995
102 Myntsett 1996 PROOF 40 
103 Myntsett 1997 PROOF 40 
104 5  KR 1991    Sandhill Brilliant 5 
105 5  KR 1996 Sandhill                   FN UNC 5 
106 20  KR 1994 Blister UNC 20
107 10  KR 1995 Blister UNC 10
108 50  ØRE 1996 Blister UNC 1 
109 20  KR 1998 Blister BU 20
110 20  KR 1999 Blister . VIKING + $5 CANADA BU 30
111 175  KR 1989   i etui                                Speilglans 200
112 50  KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR . I etui PROOF 100
113 100  KR 2001 NOBEL . I etui PROOF 200
114 100  KR 2003.04.05 HUNDREÅRSMYNTENE . I etui PROOF 400
115 JAPAN 1000.100  YEN . 1964 . SANDHIL   OL UNC 30
116 RULL 25  ØRE 1982 4 
117 RULL 10  ØRE 1977        4 
118 RULL 10  ØRE 1988     åpnet for år id 4 
119 RULL 5  ØRE 1977        4 
120 10  KR 1983.84.85. 86.87.88.89.90.91 01.0 10
121 5  KR 1963 – 1988 komplett uten 70.71 vk 10
122 5  KR 1963 – 1987 komplett vk 10
123 1  KR 1925 – 1991 52 stk forsk vk 10
124 50  ØRE 1926 – 1991 53 stk forsk vk 10
125 25  ØRE 1924 – 1982 40 stk forsk vk 10
126 10  ØRE 1924 – 1991 55 stk forsk vk 10
127 5  ØRE 1921 – 1982 52 stk forsk vk 10
128 2  ØRE 1921 – 1972 40 stk forsk vk 10
129 1  ØRE 1922 – 1972 50 stk forsk vk 10
130 FINLAND PI . Perm EURO . Pålydene 27 euro 01.0 100
131 SVERIGE 1.2.5.10.25.50  ØRE . 100 stk forsk vk 10
132 NORGE 50 ØR.1.5 KR 2,2 kg vk 1 
133 NEDERLAND mynter SØLV . 200 g vk 100
134 HELLAS NEDERLAN POLEN . Div mynter . 650 g vk 4 
135 VERDEN mynter mest norsk . 1,8 kg vk 4 
136 Hartberger ark a 20 2 stk . 2 stk a 9 . + skilleark 1 
137 Samlerhus skrin svart 1 
138 Hartberger perm OSCAR II . Med ark og skilleark pen 30
139 Hartberger perm HAAKON VII .  ------ I I --------  bind 1 og 2 pene 60
140 Hartberger perm OLAV V          ------------ I I ------------------- pene 60
141 Hartberger perm 2 stk . + 1 ? 1