Auksjon nr: 451
Auksjonsdato: 01.10.2019
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 200 KR 1980 Delvis patina 0 180
2 100 KR 1982 3 stk 0 270
3 10 KR 1964 Flekk 0/01 10
4 2 KR 1907 Irr flekk 01 600
5 1 KR 1917 liten kantskade 1/1+ 100
6 1 KR 1940 Små flekker 01 4
7 1 KR 1949   0  100
8 1 KR 1950   0  50
9 1 KR 1951 Type I             flekker 0  150
10 1 KR 1953 liten flekk 0  300
11 1 KR 1957   0  200
12 1 KR 1967   0  100
13 50 ØRE 1919 Flekker g.1 20
14 50 ØRE 1920   Med hull g.1 300
15 50 ØRE 1921  Med hull,                      Flere flekker g.1 10
16 50 ØRE 1942   Zink 1+ 20
17 50 ØRE 1943   01 600
18 50 ØRE 1945 Stavanger messen 10-11.02.90 0  4
19 50 ØRE 1946   0  80
20 50 ØRE 1955   01 30
21 25 ØRE 1940   0  300
22 25 ØRE 1943   01 30
23 25 ØRE 1947   0  80
24 25 ØRE 1950 liten flekk 0  80
25 25 ØRE 1956   0/01 20
26 25 ØRE 1966   0  50
27 25 ØRE 1969   0 4
28 25 ØRE 1970   0 20
29 10 ØRE 1917   1+ 20
30 10 ØRE 1919 små flekker 01 10
31 10 ØRE 1924 Liten flekk 01 60
32 10 ØRE 1939   0 500
33 10 ØRE 1941   Kobber nikkel         Delv. Sv. Preg 0 50
34 10 ØRE 1942   Zink 0 70
35 10 ØRE 1945   Zink 0 250
36 10 ØRE 1949   0 50
37 10 ØRE 1951  Type I 0 40
38 10 ØRE 1961   0 160
39 5 ØRE 1908   1++ 250
40 5 ØRE 1911 Khh 1/1+ 10
41 5 ØRE 1918 Stavanger messen 11-12.02.89 . rust fll 0  1 
42 5 ØRE 1944 Liten rustflekk 0 200
43 5 ØRE 1952  Type I             flekker 0/01 100
44 5 ØRE 1952  Type II 0 250
45 2 ØRE 1899   1+  10
46 2 ØRE 1909.1913   1  4
47 2 ØRE 1919 Rust 1 10
48 2 ØRE 1944   0 60
49 2 ØRE 1947 Små flekker 0 20
50 2 ØRE 1948 Lite fingeravtrykk, noen små fl 0 500
51 2 ØRE 1952  Type I             0 70
52 2 ØRE 1955   0 70
53 2 ØRE 1957 Små flekker 0 30
54 2 ØRE 1969   0 20
55 1 ØRE 1902 Flekker 01 50
56 1 ØRE 1907 Små flekker 01 30 
57 1 ØRE 1911.1914   1+  4
58 1 ØRE 1939 Liten irrflekk 0 150
59 BYSANTINSK SKÅLMYNT  AD 1050-1200   1 
60 DANMARK 2 SK 1781                                       lite hull 1- 1 
61 DANMARK 1 KR 1963 UNC 1 
62 SVERIGE 5 ØRE 1943           liten rust flekk UNC 4
63 Myntsett 1973 SANDHILL UNC 300
64 Myntsett 1978 SANDHILL         sprukket UNC 10
65 Myntsett 1981   UNC 50
66 Myntsett 1982   UNC 50
67 Myntsett 1983   UNC 50
68 Myntsett 1985   UNC 50
69 Myntsett 1986   UNC 50
70 Myntsett 1987   UNC 50
71 Myntsett 1988   UNC 50
72 Myntsett 1990   UNC 50
73 Myntsett 1991   UNC 50
74 Myntsett 1992   UNC 50
75 Myntsett 1993   UNC 50
76 Myntsett 1994   UNC 50
77 Myntsett 1995   UNC 50
78 Myntsett 2001   UNC 50
79 Myntsett 2002   UNC 50
80 Myntsett 1992   PROOF 50
81 Blister 20 KR 1994 0  20
82 5 KR 1991 SANDHILL brilliant 5
83 5 KR 1995 SANDHILL  FN 50 ÅR 0  5
84 5 KR 1995 SANDHILL Norsk mynt 1000 år brilliant 5
85 Myntsett 1964 1000.100 YEN . Tokyo  OL UNC 10
86 10 KR 1964  Kantstøt             i etui 0/01+ 20
87 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR           i etui PROOF 50
88 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR           i etui PROOF 50
89 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR           i etui PROOF 50
90 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR           i etui PROOF 50
91 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR           i etui PROOF 50
92 100 KR 1999 NORGE 2000 ÅR                     i etui PROOF 500
93 100 KR 2001 NOBEL                                      i etui PROOF 150
94 100 KR 2001 NOBEL                                      i etui PROOF 150
95 LOT 2 ØRE 1922.23.31.32.35.36.53 vk 4
96 LOT 1 ØRE 1932.35.41.41.47.48.58.67.68 vk 4
97 LOT 1 ØRE 1950-1972.komplett uten 53 01.0 10
98 LOT DANMARK 6 stk mynter vk 1 
99 LOT LATVIA 10 stk mynter vk 1 
100 Seddel 1 KR 1942     D.1015075                      pen 1- 40
101 Seddel 1 KR 1943     E.6172401                      pen 1- 70
102 Seddel 1 KR 1944     G.3823201 1- 40
103 Seddel 1 KR 1944     H.5509428 1+  180
104 Seddel 1 KR 1946     I.3034519                       m.pen 1- 70
105 Seddel 1 KR 1948     L.8105692                    m.pen 1  70
106 Seddel 1 KR 1948     M.4314815 g.1 70
107 Seddel 2 KR 1942     B.7097892                  pen 1  220
108 Seddel 2 KR 1944     C.7619089 1- 100
109 Seddel 2 KR 1947     F.0456721                  fl 1  180
110 Seddel 10 KR 1940     Å.3057133 1+  360
111 Seddel 10 KR 1954     E.0547211                 m.pen 1  90
112 Seddel 10 KR 1962     Y.1686758 1  30 
113 Seddel 10 KR 1967     K.2568239  m.pen 1- 10
114 Seddel 10 KR 1968     R.8675311                 pen 1- 10
115 Sedler 10 KR 1969      V.2 stk 1- 10
116 Seddel 10 KR 1970     Ø.9158616 1+  15 
117 Seddel 10 KR 1972     J.6724407                  pen 1  10
118 Seddel 50 KR 1983     P 1662120                pen g1+ 100
119 Seddel 50 KR 1996     5201140766 01 40
120 Seddel 100 KR 1960     G.9682400               m.pen 1  450
121 Seddel 100 KR 1963     A 5719945 1+  200
122 Seddel 100 KR 1972     T 3779077 1  100
123 Seddel 1000 KR 1982     B 8030216 1+  1600
124 Seddel 1000 KR 1983     C 2503574 1+  1600
125 Seddel 1000 KR 1985     C 7240449               pen 1- 900
126 Seddel 1000 KR 1985     D 0990134 1  1000
127 Seddel 1000 KR 1986     D 9657281               pen 1  1000
128 Seddel 1000 KR 1987     E 0109875 1  1000
129 Seddel 10 KR  1976 SNSK Svalbard pen 1- 30
130 Kreditmerker KIRKEHAVN 1.2.5.10.25.50 ØRE vk 700
131 Seddel DANMARK 1 KR  1921     (2K) 1- 4
132 Seddel DANMARK 10 KR 1927 N . hjørne mangler  . pen 1- 80
133 Seddel FÆRØYENE 10 kr 1937 M  sieg9 1 800
134 Seddel POLEN 2000 ZLOTYCH 1979. specimen 0  200
135 Seddel POLEN 20000 ZLOTYCH 1989 . specimen 0  250
136 Seddel ZIMBABWE 100 TRILLION DOLLAR 2008 0  350
137 Privatseddel USA $5 1929  Michigan Bank of Norway, slab 0/01 4500
138 BELARUS 50 RUBLEI 2000(2012)     bunt 100 stk UNC 150
139 IRAN 100 RIALS 1985                 bunt 100 stk UNC 150
140 IRAN 200 RIALS 1982                 bunt 100 stk UNC 180
141 TURKMENIST 50 MANAT 2005                 bunt 100 stk UNC 250