Auksjon nr: 453
Auksjonsdato: 03.12.2019
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 1  SKILL 1870 ½ SK 1867 1 100
2 ½  SK 1867   1/1+ 60
3 10  KR 1964 Flekk 0 30
4 25  KR 1970   0 30
5 50  KR 1978   0 50
6 100  KR 1982   0 70
7 175  KR 1989   0 200
8 200  KR 1980   0 170
9 200  KR 2011 Norsk idrett 150 år PROOF 300
10 5  KR 1963   0/01 5
11 5  KR 1964   0/01 5
12 5  KR 1968   0/01 5
13 5  KR 1972    0 30
14 5  KR 1973   0 30
15 5  KR 1974 Små irrflekker 0 15
16 5  KR 1975   0 20
17 5  KR 1976   0 15
18 2  KR 1914 Kanthakk, irrflekker 1/1+ 200
19 2  KR 1917 Flere flekker 1 100
20 1  KR 1914   g.1 120
21 1  KR 1967   0 90
22 1  KR 1968   0 450
23 1  KR 1972    0 10
24 1  KR 1973   0 10
25 50  ØRE 1916   1/1- 20
26 50  ØRE 1922 Uten hull 1+ 70
27 50  ØRE 1922 Med hull 1/1+ 40
28 50  ØRE 1927 Små irrflekker, l.ks 01 100
29 50  ØRE 1942  Mynt- og frimerkemesse i Stavanger 0 1
30 50  ØRE 1972    0 10
31 50  ØRE 1973   0 10
32 25  ØRE 1949   01 15
33 10  ØRE 1909   1+ 60
34 10  ØRE 1922   1/1+ 100
35 10  ØRE 1955   0/01 50
36 5  ØRE 1896   1+ 60
37 5  ØRE 1907 Små kh g1 30
38 5  ØRE 1918 Mynt- og frimerkemesse i Stavanger 0 1
39 5  ØRE 1919   1/1- 50
40 5  ØRE 1929 1933 1 20
41 5  ØRE 1942 2  ØRE 1907 1 10
42 5  ØRE 1953 Små flekker 0 150
43 5  ØRE 1960   0/01 30
44 5  ØRE 1962   0 50
45 5  ØRE 1963   0 150
46 5  ØRE 1966   0 25
47 2  ØRE 1889   1+ 50
48 2  ØRE 1907   g1 15
49 2  ØRE 1913   1+ 4
50 2  ØRE 1917 Dobbel strek                                     rust 1/1- 250
51 2  ØRE 1918                                                             rust 1 150
52 2  ØRE 1919                                                             rust 1/1- 10
53 2  ØRE 1962   0 25
54 2  ØRE 1965   0 35
55 2  ØRE 1968 Christiania messen 1985 0 5
56 2  ØRE 1969   0 20
57 1  ØRE 1877   1+ 110
58 1  ØRE 1899 1902, 1906 1 10
59 1  ØRE 1910 Irr 1/1+ 1
60 1  ØRE 1915   1 60
61 1  ØRE 1937   0/01 50
62 1  ØRE 1942  Svakt preg, flekk 0/01 10
63 1  ØRE 1958 Liten flekk 0 50
64 1  ØRE 1959 1960         små flekker 01 1
65 1  ØRE 1961   0 20
66 1  ØRE 1962   0 10
67 1  ØRE 1963   0 10
68 CANADA 5 CENTS 1896 (KM 2).1 PENNY (KM Tn3) 1857 1+ . 1 4
69 SVERIGE ½  ØRE 1857 1  ØRE 1858.1872 1+.1+.1 10 
70 SVERIGE 1  ØRE 1877.1891.1907 1++ 50
71 SVERIGE 2  ØRE   1876 1++ 20
72 SVERIGE 5  ØRE 1858 1 4
73 SVERIGE 5  ØRE 1861 1++ 20
74 SVERIGE 5  ØRE 1873 1+ 40
75 SVERIGE 5  ØRE 1875 1+ 40
76 SVERIGE 10  ØRE 1896.1937.1945TS 01 50
77 SVERIGE 50  ØRE 1946 0/01 10 
78 SVERIGE 1  KR 1875 1 10 
79 SVERIGE 1  KR 1941 01 4
80 SVERIGE 2  KR 1877.1897 1 50
81 SVERIGE 2  KR 1954.1968.1969 01 10 
82 ØSTERRIKE 1 THALER 1780SF.restrik.  28,0668g . 8330 SØLV 01 40
83 Medaljer 2 STK     1 
84 Seddel 1000  KR 1984     C5960128     pen 1- 1000
85 Sedler 10 KR 1942A SVERGE 3 x 20 KR . 3 stk mynter verden vk 85
86 Sedler 10  KR 1967K.3353900.1972K.2034023 1- 10 
87 Seddel 10  KR 1996     V.0009448 1+ 20
88 Seddel 10  KR 1977     AÅ8914380 1 5 
89 Sedler 10  KR 1982CZ.CØ . 1984 CH vk 10 
90 Sedler 10  KR 1983 CB.CH.CK vk 10 
91 Sedler 10  KR 1983 CG.CI 1- BUD
92 Seddel 5  KR 1939     R.6905905 0/01 750
93 Seddel 1  KR 1944     H.8180363 0 400
94 Seddel 1  KR 1947     J.6836917 0 300
95 Seddel ISLAND 500 KR 1968-80 F3523656 1- 2
96 Seddel ISLAND 100 KR 1961-80 DA22966896 1- 1
97 Sedler ISLAND 10 KR 1961.5 Euro.SVERIGE 20 KR vk 20
98 50  KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR . I etui PROOF 50
99 5  KR 1997 POSTEN 350 ÅR . Papp folder 0 5 
100 USA 1 DOLLAR 1998 . 31,1g . 9990 SØLV . Papp folder UNC 90
101 USA ½ DOLLAR 1968 . 11,5g . 4000 SØLV . Papp folder 01 4
102 10  KR 1983.84.85 86.78.88.89.90.91 0 100
103 5  KR JUB 1975.75.78.86.91 CA 0 10 
104 5  KR 1977.78.79 80.81 CA 0 10 
105 5  KR 1982.83.84. 85.87.88 CA 0 10 
106 1  KR 1974.75.76 77.78.79 CA 0 10 
107 1  KR 1980.81.82 83.84.85.86.87.88.89.90.91 CA 0 10 
108 50  ØRE 1974 – 1991 komplett CA 0 10 
109 25  ØRE 1972.73.74. 75.76.77.78.78.80.80.81.82 CA 0 10 
110 10  ØRE 1974 – 1991 komplett CA 0 10 
111 5  ØRE 196164.65. 67.68.69.70.71.72.73 01 . 0 10 
112 5  ØRE 1973.74.75. 76.77.78.79.80.80.81.82 CA 0 10 
113 2  ØRE 1958.59.60 . CA 0 10 
114 2  ØRE 1963.64.66 67.70.71.72 CA 0 10 
115 1  ØRE 1964.65.66 67.68.69.70.71.72  CA 0 10 
116 5  ØRE 1875.78.96 99.1902.07 vk 20
117 5  ØRE 1878.96.1907 07. vk 20
118 2  ØRE 1877.89.89 91.1902.07.13.13 vk 20
119 5.2.1  ØRE JERN 40 gram vk 20
120 Div NORSK mynt 16 stk vk 4
121 Div NORSK mynt 2,4 kg vk 10 
122 SVERIGE 10  KR 1991.94.95.98.99.2003.06.07 CA 0 20
123 SVERIGE 5  KR 197277.79.82.90.91.93.94.98 CA 0 20
124 SVERIGE 1  KR 1961.76.87.92.94.95.2000.03.09 01 . 0 20
125 SVERIGE 50.10  ØRE 1936.47.54.68 . 1944.45G.46.47 vk 4
126 SVERIGE 5  ØRE 1898.1907.20.25.38.35.41 vk 4
127 SVERIGE 2  ØRE   1907.20.41.50j.50cu vk 4
128 SVERIGE 1  ØRE 1858.1912.13.16.16.21.37.38.41 vk 4
129 USA ¼  DOLLAR 15 stk forskjellige vk 4
130 USA 10  CENT 265g . 0,9000 SØLV vk 400
131 USA Div. mynt 2,4 kg vk 10 
132 VERDEN Div. mynt 1,0 kg vk 4
133 VERDEN Div. mynt 0,9 kg     mest Spania vk 4
134 VERDEN Div. mynt 3 stk små permer vk 10 
135 DANMARK samling 1.2.5.10.25 ØRE . I PI-perm vk 50
136 Samling div  EURO Pålydene 43 euro . I PI-perm vk 400
137 Mahogni skrin For 12 stk mynt   1 
138 OLAV 5 Perm komplett med ark og skilleark pen 100
139 Perm SVART Med 9 ark a 20 og 9 skilleark pen 50
140 Perm BLÅ Med 2 ark a 20 . 1 ark a 9 pen 20
141 Myntbrev boks   pen 1 
142 PINS 60 stk Forskjellige   1
143 Koffert   ca 300 turmarsjmedaljer   1