Auksjon nr: 463
Auksjonsdato: 11.05.2021
Møtelokale: Sandnes Frikirke, Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 2/3 SP 1796 1 5000
2 2 SK 1642 NM 129 g.1 850
3 ½ SK 1841* 1 90
4 ½ SK 1867 NM 24 g.1 20
5 25 KR 1970 01 30
6 5 KR 1971 01 100
7 2 KR 1893 små riper 1 900
8 2 KR 1906 0/01 700
9 2 KR 1908 1+ 390
10 2 KR 1908 1 300
11 2 KR 1910 1+ 700
12 2 KR 1914  JUB 1+ 200
13 2 KR 1914  1+ 350
14 2 KR 1915 1+ 450
15 1 KR 1914  1+ 250
16 1 KR 1939 0  800
17 1 KR 1951 A 0  100
18 1 KR 1951 B 0  200
19 1 KR 1956 0  500 
20 1 KR 1970 0  50 
21 15SK.50ØRE 1875 1 1800
22 50 ØRE 1918 delvis sv preg 1+ 20
23 50 ØRE 1923  m.h 1 10 
24 50 ØRE 1941 Zink 1+ 20
25 50 ØRE 1942 1++ 20
26 50 ØRE 1954 1+ 50 
27 10 ØRE 1883 1- 20
28 10 ØRE 1913 1/1+ 10 
29 10 ØRE 1915 1+ 20
30 10 ØRE 1916 1+ 60
31 10 ØRE 1917 1+ 10 
32 10 ØRE 1919 1 4 
33 10 ØRE 1920 små irr fll 01 150
34 10 ØRE 1921 1+ 100
35 10 ØRE 1922 1+ 60
36 10 ØRE 1941 cu.ni 0  50 
37 10 ØRE 1949 0  20
38 10 ØRE 1951 A 0  20
39 10 ØRE 1970 0  10 
40 5 ØRE 1876 1+ 50 
41 5 ØRE 1914  1+ 20
42 5 ØRE 1915 1 50 
43 5 ØRE 1916 1+ 100
44 5 ØRE 1917 rust fll 1+ 100
45 5 ØRE 1918 rust   1 500 
46 5 ØRE 1919 rust fll 1 20
47 5 ØRE 1952 B 0  250
48 2 ØRE 1897 1+ 50 
49 2 ØRE 1909 1 20
50 2 ØRE 1910.11.12 pusset 1 1 
51 2 ØRE 1915 1 50 
52 2 ØRE 1918 rust   1 20
53 2 ØRE 1919 rust skade 1/1+ 1 
54 2 ØRE 1948 0/01 50 
55 2 ØRE 1961  små fll 0  10 
56 2 ØRE 1967 . 1969 0  10 
57 1 ØRE 1876 1+ 40
58 1 ØRE 1877 1+ 150
59 1 ØRE 1878 g.1 150
60 1 ØRE 1884 1+ 50 
61 1 ØRE 1891 1 20
62 1 ØRE 1899 1+ 20
63 1 ØRE 1906 1+ 10 
64 1 ØRE 1907 1/1+ 10 
65 1 ØRE 1910 1+ 4 
66 1 ØRE 1910.11.13 14 1 10 
67 1 ØRE 1912 1+ 50 
68 1 ØRE 1915 g.1 50 
69 1 ØRE 1921 jern rust fll 1+ 100
70 1 ØRE 1921 cu 1 200
71 1 ØRE 1942.1943 0  50 
72 1 ØRE 1965.66.67 68 0  10 
73 CANADA 10 CENT 1934     (KM 23a) 1 4 
74 CHILE 10 CENTAVO 1908     (KM 151.3) 1 4 
75 DANMARK 1 SK 1779     ( 3-H34 ) 1 4 
76 DANMARK 1 KR 1926   1+/01 4 
77 DANZIG 1 GROSZ 1809     (KM 137) 1 4 
78 DANZIG 10 PFENNIG 1923     (KM 143 1+ 4 
79 ISLAND 10 AURAR 1923         1+ 4 
80 NEDERLAND 2,1/2 GULDE 1929     (KM 165) 25,0g . 720 sølv 1+ 40
81 NEDERLAND 25 CENT 1897     (KM 115) 1/1- 4 
82 POLEN 10 GROSZY 1840     (KM 113a) 01 4 
83 RUSSLAND 1 ROUBEL 1897     (Y 59.3)  19,99g . 900 sølv 1 100
84 RUSSLAND 5 KOPEK 1911     (Y 12.2) 1 4 
85 PRUSSIA 3 MARK 1910 A  (KM 527)  16,667g . 900 sølv g.1 40
86 TYSKLAND 5 MARK 1936 J  (KM 86)   13,88g . 900 sølv 1+ 30
87 U.S.A 1 DOLLAR 1887     (KM 110)      3mm hull 1 40
88 U.S.A 1 DOLLAR 1921     (KM 110) g.1 80 
89 U.S.A 1 DOLLAR 1922 S  (KM 150) g.1 80 
90 U.S.A 1 DOLLAR 1923 S  (KM 150) 1+ 80 
91 U.S.A DIME 1883      (KM  A 92) 1- 4 
92 Polett BERGEN SPORVEI 4 
93 Medalje 1939-1945 KRIGSSEILERNE . 7,77g . 999 sølv 20
94 Medalje signingen i nidarosdomen 1991 . 28,0g.925 sølv 50 
95 Seddel 1000 KR 1984     C5960128     pen 1- 900
96 Seddel 100 KR 1995     3100467237 0  100
97 Seddel 50 KR 1940     C.0683433     pen 1- 700
98 Seddel 50 KR 1941     C.0868218 1 800
99 Seddel 10 KR 1942     B.5480625 1 150
100 Sedler 10 KR 1965 F.5319072 . 1970 W.7655639 1- 10 
101 Seddel 10 KR 1966     G.9327064     m pen 1+ 10 
102 Seddel 10 KR 1968     R.9109666  pen 1- 10 
103 Seddel 10 KR 1970     Ø.9033982 g.1+ 10 
104 Sedler 10 KR 1970 W.3620102,1970 Ø.9466811 pene 1- 10 
105 Seddel 10 KR 1972     J.5814433 g.01 10 
106 Sedler 10 KR 1971 Å.5206589 . 1972 J.5482531 1- 10 
107 Seddel 10 KR 1975     AS4189525 01 5 
108 Seddel 10 KR 1982     CW1361202 01 5 
109 Seddel 10 KR 1983     CA3702969 g.01 5 
110 Seddel 10 KR 1983     CN2778372 0  10 
111 Seddel 10 KR 1983     CO3639864                            nær 01 5 
112 Seddel 10 KR 1984     CJ5057472                       m.pen 1- 5 
113 Seddel 10 KR 1984     CS5334416 0  10 
114 Seddel 5 KR 1941     T.5916250                       pen 1- 10 
115 Seddel 5 KR 1942     U.5839098 g.1+ 200
116 Seddel 5 KR 1943     V.8333752 1 150
117 Seddel 5 KR 1945     A.3473674 01 450
118 Seddel 5 KR 1955     A.2639075 1+ 70 
119 Seddel 5 KR 1956     D.6785381  pen 1- 30
120 Seddel 5 KR 1960     G.9385126                           fll 1+ 75
121 Seddel 5 KR 1962     K.5337069                       m.pen 1+ 100
122 Seddel 5 KR 1963     K.9753596 1- 30
123 Seddel 2 KR 1941     A.6040820 1+ 300
124 Seddel 2 KR 1947     E.4744361     blyant skrift 1- 10 
125 Seddel 2 KR 1948     F.2886554 1 100
126 Seddel 1 KR 1944     G.6422573              små fll 1+ 100
127 Seddel 1 KR 1944     H.8669822 1- 10 
128 Seddel 1 KR 1945     I.0811419 1+ 350
129 Seddel 1 KR 1947     J.1672045                       buklet 1+ 50 
130 Seddel 1 KR 1948     L.8105692                   m.pen 1 20
131 Seddel 1 KR 1948     L.1579919 1- 10 
132 Sedler VERDEN 15 stk vk 1 
133 Myntsett 1974 SANDHIL 180 
134 Myntsett U.S.A world cup 1994.1 gull 8,359g.sølv 38.0g PROOF 3500
135 Lot 10 KR 1964 5 stk 01 150
136 Lot 25 KR 1970 10 stk 01.0 500 
137 Lot VERDEN sølvmynter 150g vk 200
138 Lot 10 ØRE 3 KG vk 1 
139 Lot 1.2.5 ØRE 1 KG vk 1 
140 Lot VERDEN mynter 1KG vk 10 
141 Lot VERDEN mynter 0,44KG vk 1