Auksjon nr: 467
Auksjonsdato: 07.12.2021
Møtelokale: Fogdahuset, Skippergaten 5A, 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 200 Kr 1980   0   180  
2 50 Kr 1978   0     50  
3 50 Kr 1978   0     50  
4 25 Kr 1970 Patina 0/01     25  
5 10 Kr 1964   0     10  
6 2 Kr 1885 riper, kh, fll. 1       2  
7 2 Kr 1897   1/1-       2  
8 2 Kr 1913 irr 1+       2  
9 2 Kr 1914 irr 1       2  
10 2 Kr 1917   1+       2  
11 1 Kr 1914   1/1+       1  
12 1 Kr 1915   1+/01       1  
13 1 Kr 1917 tapemerke 1/1+       1  
14 1 Kr 1946   0       1  
15 1 Kr 1949   0/01       1  
16 50 Øre 1911 skitten 1/1-       1  
17 50 Øre 1916   1       1  
18 50 Øre 1918   g.1       1  
19 25 Øre 1919   1+/01       1  
20 10 Øre 1898 bulk 1-       1  
21 10 Øre 1903   1/1-       1  
22 10 Øre 1915   1+/01       1  
23 10 Øre 1918 riper   1/1+       1  
24 10 Øre 1941  CuNi 0       1  
25 5 Øre 1876 mørk g.1       1  
26 5 Øre 1907   1+       1  
27 5 Øre 1914   1/1+       1  
28 2 Øre 1893   1/1+       1  
29 2 Øre 1897   1/1+       1  
30 2 Øre 1899   1/1+       1  
31 2 Øre 1899 tæret 1       1  
32 2 Øre 1907   1       1  
33 2 Øre 1907   1-       1  
34 1 Øre 1878   1       1  
35 1 Øre 1889   1       1  
36 1 Øre 1899   01       1  
37 1 Øre 1902   g.1       1  
38 1 Øre 1906 misfarget 1/1+       1  
39 1 Øre 1907   1++       1  
40 1 Øre 1911 fl. 1+/01       1  
41 1 Øre 1912   1+/01       1  
42 1 Øre 1919 Jern. Kss 1+       1  
43 1 Øre 1920   1/1+       1  
44 1 Øre 1940   01       1  
45 1 Øre 1941 Jern 01       1  
46 1 Øre 1942 Jern 0/01       1  
47 1 Øre 1943 Jern. Små khh 1+/01       1  
48 1 Øre 1968 matt 0       1  
49 Grunnloven Medalje 33,6 g . 925 sølv PROOF 90  
50 Gorbatsjov Medalje 40,0 g . 925 sølv PROOF 100  
51 ½ Penny Australia 1924     (KM 22) 1+ 5  
52 1 Franc Belgia 1886     (KM 28) 1+ 10  
53 1 Cent Canada 1915.1919  (KM 21) 1+ 5  
54 5 Cent Canada 1913     (KM 22) 1+ 5  
55 1 Dollar Canada 1973     (KM 83)   23,32g . 500 sølv UNC 40  
56 5 Dollar Canada 1999     (KM 187)   31,10g . 999 sølv UNC 130  
57 10 Reis Brasil 1869     (KM 473) 1+ 5  
58 1 Cent Ceylon 1926     (KM 106) 1+ 5  
59 10 Cash Kina Ikke identifisert 1 . 1+ 5  
60 1 Pfenning Danzig 1923.26.29.30   (KM 140) 1+ 5  
61 2 Pfenning Danzig 1923.26   (KM 141) 1+ 5  
62 10 Pfenning Danzig 1932     (KM 151) 1+ 5  
63 1 Penni Finland 1883     (KM 10) 1+ 5  
64 1 Penni Finland 1902.07.15   (KM 13) 1+ 5  
65 1 Eyrir Island 1926     (KM 5.1) 1+ 5  
66 2 Aurar Island 1926     (KM 6.1) 1+ 5  
67 5 Aurar Island 1926     (KM 7.1) 1+ 10  
68 10 Aurar Island 1922.23.36.39   (KM 1.1) 1+ 10  
69 10 Aurar Island 1933     (KM 1.1) 1+ 50  
70 25 Aurar Island 1922.23   (KM 2.1) 1+ 5  
71 1 Santims Latvia 1922.24.26.35   (KM 1) 1+ 5  
72 2 Santimi Latvia 1922     (KM 2) 1+ 5  
73 1 Centavo Mexico 1906     (KM 415) 1+ 5  
74 5 Centavos Mexico 1920     (KM 422) 1       5  
75 1 Cent Nederland 1863     (KM 100) 1    5  
76 1 Cent Nederland 1876     (KM 100) 1+ 5  
77 1 Cent Newfoundland 1929     (KM 16) 1+ 5  
78 ½ Kopek Russland 1897     (Y 48.1) 1+ 5  
79 1 Kopek Russland 1910.14   (Y 9.2) 1+ 5  
80 3 Kopek Russland 1928     (Y 93) 1++ 5  
81 1 Centimo Spania 1906     (KM 726) 1++ 5  
82 1 Rappen Sveits 1921     (KM 3.2) 01 5  
83 1 Reichsmark Tyskland 1935     (KM 78) 1+ 5  
84 ½ Dollar USA 1936     (KM 142)   12,5 g .900 sølv 1    30  
85 ½ Dollar USA 1943     (KM 142)   12,5 g .900 sølv 1    30  
86 ½ Dollar USA 1943S   (KM 142)   12,5 g .900 sølv 1    30  
87 ½ Dollar USA 1944     (KM 142)   12,5 g .900 sølv 1    30  
88 ½ Dollar USA 1945     (KM 142)   12,5 g .900 sølv 1    30  
89 ½ Dollar USA 1950     (KM 199)   12,5 g .900 sølv g.1 30  
90 ½ Dollar USA 1951     (KM 199)   12,5 g .900 sølv g.1 30  
91 ½ Dollar USA 1951D   (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1    30  
92 ½ Dollar USA 1954D   (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1    30  
93 ½ Dollar USA 1956     (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1    30  
94 ½ Dollar USA 1957D   (KM 199)   12,5 g .900 sølv g.1 30  
95 ½ Dollar USA 1958D   (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1    30  
96 ½ Dollar USA 1959     (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1    30  
97 ½ Dollar USA 1959D   (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1    30  
98 ½ Dollar USA 1963     (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1+ 30  
99 ½ Dollar USA 1963D   (KM 199)   12,5 g .900 sølv 1+ 30  
100 ½ Dollar USA 1964D   (KM 202)   12,5 g .900 sølv UNC 30  
101 ½ Dollar USA 1982S   (KM 208)   12,5 g .900 sølv PROOF 30  
102 1 Dollar USA 1922     (KM 150)   23,73 g .900 sølv 1+ 100  
103 1 Dollar USA 1997.97 (KM 273)  62,20 g .999 sølv UNC 200  
104 Myntsett England 1988 UNC       1  
105 Sølvmynt Verden 240 g vk  600   
106 Sølvmynt Verden 140 g vk  200   
107 Mynt Verden 2,1 Kg vk     10  
108 Mynt Verden 2,0 Kg vk     10  
109 Euro Europa Pålydende 6,50 Euro vk 10  
110 100 Kr 1999 Tusenårsmynten Proof   200  
111 50 Kr  1978 Samlerhuset etui UNC     50  
112 50 Kr  1978 Samlerhuset etui UNC     50  
113 5 Kr 1996 Myntbrev Fram UNC       1  
114 Myntsett 1979 Plast UNC     10  
115 Myntsett 91, 92, 93 3 stk UNC     10  
116 Myntsett 94,95,96,97,99 5 stk UNC   100  
117 Myntsett 01,02,04,05 4 stk UNC     80  
118 20 Kr 1999 + 16 5 Kr Olav og Harald i 01 kvalitet 01     20  
119 Lot 1 Kr 1925 - 1958 18 Stk vk       1  
120 Lot 50 Øre 1926 - 1949 9 Stk, 7 med hull, 2 zink vk       1  
121 Lot 25 Øre 1927 - 1959 18 Stk, 16 CuNi, 2 zink vk       1  
122 Lot 10 Øre 1925 - 1970 22 Stk, 4 zink vk       1  
123 Lot 5 Øre 1911 - 1952 28 Stk, 6 jern. Stort sett forskjellige år vk       1  
124 Lot 2 Øre 1913 - 1944 25 Stk, 6 jern. Stort sett forskjellige år vk       1  
125 Lot 1 Øre 1913 - 1959 18 Stk, 9 jern.  vk       1  
126 Lot Norge 4.575 Kg 1 Kr + 2.900 Kg 10 øre Olav vk       1  
127 Lot Norge 6.48 Kg Kobbermynt, mest store 5 Ører vk       1  
128 Lot Norge 2.549 Kg Kobbermynt, mest 2 Ører vk       1  
129 Lot Usolgte objekt fra lot 113 - 128 vk       1  
130 Lot 6 stk Verden Bl.a. KM 920 25 New pence 1977 vk       1  
131 Lot Norge Nyere Olav 965 g  vk       1  
132 Lot Norge Nyere Olav 972 g  vk       1  
133 10 kr 1976 QÆ erstatning vk       1  
134 10 kr 1976 AM 1977 AM,AT 1979 BM,BV vk       1  
135 10 kr 1973 R Turkey 10 lira 2009,Greece 50 dr.1978 vk       1  
136 10 kr 1983, 1984 1983 CY, CO, CP. 1984 CD vk       1  
137 Italia 3 stk 2 x 1000 lire + 5000 lire vk       1  
138 Litteratur NNF Nytt 1991 Festskrift til Kolbjørn Skaare  vk       1  
139 Litteratur NNF Nytt 16 hefter vk       1  
140 Litteratur NNUM Årgang 1989 - 1997 vk       1  
141 Litteratur Norges Mynter 1976 utgaven. Meget velholdt vk   700