Auksjon nr: 473
Auksjonsdato: 04.10.2022
Møtelokale: Sandnes Frikirke, Hana (Skippergata/Eddaveien)

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop   
1 AUSTRIA 4 FLORIN 1892  (KM 2260) . 3,2258g . 900 GULL 01 1000  
2 AUSTRIA 1 DUCAT 1915  (KM 2267) . 3,49g . 986 GULL UNC 1200  
3 AUSTRIA 20 CORONA 1893  (KM 2806) . 6,78g . 900 GULL 0/01 2500  
4 AUSTRIA 4 DUCAT 1915  (KM 2276) . 13,9636g . 986 GULL UNC 5000  
5 FINLAND 10 MARKKAA 1913  (KM 8) . 3,2258g . 900 GULL 0/01 1000  
6 FINLAND 20 MARKKAA 1912  (KM 9) . 6,4516g . 900 GULL 01 2000  
7 MEXICO MINIATYR FANTASI  MYNT . 0,9g . GULL UNC 20  
8 AFGHANISTA ½ RUPEE 1923  (KM 894) . 4,75g . 500 SØLV 1 5  
9 AFGHANISTA 1 RUPEE 1929  (KM 897) . 9,2g . 500 SØLV 1+ 10  
10 AFGHANISTA 2 ½ RUPEE 1922  (KM 878) . 22,92g . 900 SØLV 1 100  
11 AFGHANISTA ½ AFGHANI 1930  (KM 920) . 5,0g . 500 SØLV 1+ 10  
12 AFGHANISTA ½ AFGHANI 1933  (KM 926) . 4,75g . 900 SØLV 1 10  
13 AFGHANISTA ½ AFGHANI 1937  (KM 932.2) . 4,75g . 500 SØLV 1 5  
14 AFGHANISTA 1 AFGHANI 1925  (KM 910) . 10,0g . 900 SØLV 1+ 30  
15 AFGHANISTA 50 AFGHANI 1996  (KM 1030) UNC 5  
16 ALBANIA 2 FRANGAAR 1935  (KM 17) . 10,0g . 835 SØLV 1+ 50  
17 ALBANIA 5 LEK 1939  (KM 33) . 5,0g . 835 SØLV 1+ 50  
18 ALBANIA 10 LEK 1939  (KM 34) . 10,0g . 835 SØLV 1+ 50  
19 ALGERIA 1 BUDJU 1822  (KM 68) . 10,0g . 850 SØLV 1 50  
20 ANDORRA 1 CENTIM 2014   UNC 5  
21 ANTIGUA 1 FARTHING 1836  (KM Tn 1)     litt tæret 1 5  
22 ARGENTINA 20.50 CENTA 1882 (KM 27-28) . 17,5g . 900 SØLV g.1 80  
23 AUSTRALIA 3.6 P.1 SHILI 1922.24 (KM 24-25-26) 9,88g.925 SØLV 1 5  
24 AUSTRALIA 6 P.1 SH.1FL 1963 (KM58-59-60) 19,79g.500 SØLV UNC 10  
25 AUSTRALIA 1 SHIL.1 FLO 1910 (KM 20-21) 16,96g . 925 SØLV 1- 20  
26 AUSTRALIA 1 FLORIN 1927  (KM 31) . 10,31g . 925 SØLV 1 30  
27 AUSTRALIA 50 CENTS 1966  (KM 67) . 13,38g . 800 SØLV UNC 20  
28 AUSTRIA 1 THALAR 1780  (KM T 1) . 28,06g . 833 SØLV 1 80  
29 AUSTRIA 1 CORONA 1900.08.16 (KM 2804-2808.2820.15g.sø 1.1+ 20  
30 AUSTRIA 2 CORONA 1913  (KM 2821) 10,0g . 835 SØLV 1+ 20  
31 AUSTRIA 5 CORONA 1907  (KM 2807) 24,0g . 900 SØLV 1 80  
32 AUSTRIA 1/2.1 SHILLIN 1925 (KM 2839-2840).9,0g.640 SØLV 1+.1 5  
33 AUSTRIA 2 SHILLING 1928  (KM 2843) . 12,0g . 640 SØLV 1+ 20  
34 AUSTRIA 2 SHILLING 1930  (KM 2845) . 12,0g . 640 SØLV 1+ 20  
35 AUSTRIA 25 SHILLING 1955  (KM 2880) . 13,0g . 800 SØLV 1++ 20  
36 AUSTRIA 25 SHILLING 1957  (KM 2883) . 13,0g . 800 SØLV 01 20  
37 AUSTRIA 25 SHILLING 1958  (KM 2884) . 13,0g . 800 SØLV 01 20  
38 AUSTRIA 25 SHILLING 1967  (KM 2901) . 13,0g . 800 SØLV 01 20  
39 AUSTRIA 50 SHILLING 1963  (KM 2894) . 20,0g . 900 SØLV 1++ 40  
40 AUSTRIA 50 SHILLING 1964  (KM 2896) . 20,0g . 900 SØLV 1++ 40  
41 AUSTRIA 100 SHILLIN 1975  (KM 2925) . 23,93g . 640 SØLV 1++ 30  
42 BARBADOS 1 PENNY 1788  (KM Tn 8) 1/1- 5  
43 BENIN 200 FRANCS 1995  (KM 16)     FN 50 ÅR UNC 5  
44 BOSNA HER 10 MARRKA 1998  (KM 112) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 60  
45 BELGIA ¼ FRANC 1834  (KM 8) . 1,25g . 900 SØLV 1 5  
46 BELGIA 50 CE.1FRA 1866  (KM 26-28.1).7,5g . 835 SØLV 1-.1 5  
47 BELGIA 2 FRANC 1867  (KM 30.1) . 10,0g . 835 SØLV 1 20  
48 BELGIA 2 FRANC 1909  (KM 59) . 10,0g . 835 SØLV 1 20  
49 BELGIA 2 FRANC 1911  (KM 75) . 10,0g . 835 SØLV 1+ 20  
50 BELGIA 5 FRANCS 1865  (KM 17) . 25,0g . 900 SØLV 1 100  
51 BELGIA 5 FRANCS 1873  (KM 24) . 25,0g . 900 SØLV 1+ 100  
52 BELGIA 20 FRANCS 1932  (KM 101) 1 5  
53 BELGIA 20 FRANCS 1934(KM103.1-104.1).22,0g.680 SØLV 1 20  
54 BELGIA 20 FRANCS 1935  (KM 105) . 11,0g . 680 SØLV g.1 20  
55 BELGIA 20 FRANCS 1949.50(KM140.1-141.1)16g.835 SØLV g.1 20  
56 BELGIA 50 FRANCS 1940  (KM 122.1) . 20,0g .  835 SØLV 01 50  
57 BELGIA 50 FRANCS 1958  (KM 150) . 12,5g . 835 SØLV 1+ 30  
58 BELGIA 50 FRANCS 1960  (KM 152) . 12,5g . 835 SØLV 01 30  
59 BELGIA 100 FRANCS 1951  (KM 136) . 18,0g . 835 SØLV 1++ 50  
60 BELGIA 10 EURO 2007  (KM 260) . 18,75 . 925 SØLV PROOF 50  
61 CONGO FR S 5 CENTIMES 1894  (KM 3) 1++ 10  
62 CONGO FR S 5 CENTIMES 1908  (KM 9) 1 5  
63 CONGO FR S 1 FRANC 1887  (KM 6) . 5,0g . 835 SØLV 1 100  
64 BEL CONGO 2 FRANC 1943  (KM 25) g.1 5  
65 BHUTAN 15.30 NGULT 1974.1975  (KM 42-44) 1+ 5  
66 BOLIVIA 20 CENTAVO 1884.09 (KM 159.1-176) . 8g . 833 SØLV 1+.1 10  
67 BOLIVIA 2 SOLES 1830  (KM 95a) . 6,2g . 667 SØLV 1- 10  
68 BOLIVIA 4 SOLES 1856  (KM 130) . 13,5g . 667 SØLV 1 20  
69 BOLIVIA 1 MELGAREJ 1865  (KM 146) . 20,0g . 666 SØLV 1 20  
70 BRAZIL 10.20.40REIS 1869.69.75 (KM 473-474-479) g.1 5  
71 BRAZIL 200 REIS 1867  (KM 471) . 2,5g . 835 SØLV 1+ 5  
72 BRAZIL 200 REIS 1871  (KM 478) 1 5  
73 BRAZIL 500 REIS 1889  (KM 494) . 6,37g . 917 SØLV 1+ 10  
74 BRAZIL 1000 REIS 1913  (KM 513) . 10,0g . 900 SØLV g.1 20  
75 BRAZIL 2000 REIS 1889  (KM 485) . 25,5g . 917 SØLV g.1 100  
76 BRAZIL 2000 REIS 1907  (KM 508) . 20,0g . 900 SØLV 1 80  
77 BRAZIL 2000 REIS 1913  (KM 514) . 20,0g . 900 SØLV 1 80  
78 BRAZIL 2000 REIS 1932.35(KM 532-535) 16g.500 SØLV g.1 10  
79 BRAZIL 5000 REIS 1938  (KM 543) . 10,0g . 600 SØLV 01 20  
80 BRAZIL 1.10 CENTAV 1969.75  (KM 575.2-578.1a) skjeft preg 01 10  
81 BULGARIA 1.2 LEVA 1910  (KM 28-29) . 15,0g . 835 SØLV 1 20  
82 BULGARIA 5 LEVA 1885  (KM 7) . 25,0g . 900 SØLV 1 100  
83 BULGARIA 5 LEVA 1892  (KM 15) . 25,0g . 900 SØLV g.1 100  
84 BULGARIA 5 LEVA 1894  (KM 18) . 25,0g . 900 SØLV g.1 110  
85 BULGARIA 5 LEVA 1971  (KM 79) . 20,5g . 900 SØLV PROOF 80  
86 BULGARIA 20 LEVA 1988  (KM 171) . 11,2g . 500 SØLV PROOF 20  
87 BULGARIA 100 LEVA 1934  (KM 45) . 20,0g . 500 SØLV g.1 20  
88 CAMBODIA 2 PE (1847-1860) 1880  (KM 7?-26) 1 5  
89 CANADA 1 CENT  1859.76.10  (KM 1-7-8) 1 5  
90 CANADA 5.10 CENT 1874.82 (KM 2-3) 6,97g . 925 SØLV 1+.1- 5  
91 CANADA 5.10.25 CEN 1920.20.35(KM 22a-23a-24a) 9,32g.sølv 1 10  
92 CANADA 10.25 CENT 1906.05  (KM 10-11) .8,13g . 925 SØLV 1- 5  
93 CANADA 25.50 CENT 1913.16  (KM 24-25). 17,45g . 925 SØLV 1- 20  
94 CANADA 1 DOLLAR 1936  (KM 31) . 23,33g . 800 SØLV g.1 80  
95 CANADA 1 DOLLAR 1939  (KM 38) . 23,33g . 800 SØLV 1+ 80  
96 CANADA 1 DOLLAR 1949  (KM 47) . 23,33g . 800 SØLV 01 80  
97 CANADA 1 DOLLAR 1951  (KM 46) . 23,33g . 800 SØLV 1+ 80  
98 CANADA 1 DOLLAR 1956  (KM 54) . 23,33g . 800 SØLV 1++ 80  
99 CANADA 1 DOLLAR 1958  (KM 55) . 23,33g . 800 SØLV 1++ 80  
100 CANADA 1 DOLLAR 1964  (KM 58) . 23,33g . 800 SØLV 1++ 80  
101 CANADA 1 DOLLAR 1966  (KM 64) . 23,33g . 800 SØLV 1++ 80  
102 CANADA 1 DOLLAR 1967  (KM 70) . 23,33g . 800 SØLV 01 80  
103 CANADA 1 DOLLAR 1973  (KM 83) . 23,3g . 500 SØLV UNC 40  
104 CANADA 1 DOLLAR 1977  (KM 118) . 23,32g . 500 SØLV UNC 40  
105 CANADA 1 DOLLAR 1980  (KM 128) . 23,32g . 500 SØLV BU 40  
106 CANADA 1 DOLLAR 1982  (KM 133) . 23,32g . 500 SØLV PROOF 40  
107 CANADA 1 DOLLAR 1996  (KM 274) . 25,17g . 925 SØLV UNC 80  
108 CANADA 5 DOLLAR 1973  (KM 84) . 24,3g . 925 SØLV PROOF 100  
109 CANADA 10 DOLLAR 1976  (KM 87) . 48,6g . 925 SØLV PROOF 200  
110 CHAD 500 FRANCS 1985  (KM 13) UNC 5  
111 CHILE 1 CENTAVO 1851  (KM 119) 1 5  
112 CHILE 1 CENTAVO 1853  (KM 127) 1+ 5  
113 CHILE 1 REAL 1844  (KM 94.2) . 3,0g . 902 SØLV 1/1- 10  
114 CHILE 2 REALES 1834  (KM 92) . 6,55g . 902 SØLV 1- 10  
115 CHILE 1 PESO 1903  (KM 152.2) . 20,0g . 700 SØLV 1 50  
116 CHILE 2 PESOS 1927  (KM 172) . 18,0g . 500 SØLV g.1 20  
117 CHINA JAP OK. 1 FEN 1934  (Y 2)     MANCHOUKUO 1 5  
118 CHINA JAP OK. 1CHIAO 1941  (Y525)  RESERVE BANK PEKING 1/1+ 5  
119 CHINA   10 YUAN 1993  (Y 524) . 30,0g . 900 SØLV PROOF 100  
120 CEYLON ¼ CENT 1898  (KM 90a) . SØLV . ( PROOF) 01 10  
121 CEYLON 1/2.1.5.10 CE 1870.70.92.93. (KM 91-92-93-94) 1/1- 5  
122 CEYLON 1/2.1.10.25 C 1926.12.20.17 (KM 106-107-104a-105) 1+.1 5  
123 CEYLON 5 RUPEES 1957  (KM 126) . 28,27g . 925 SØLV 1+ 100  
124 COLOMBIA 2 ½ CENTAV 1877  (KM 169) . 0,65g . 666 SØLV 1 5  
125 COLOMBIA 5 CENTAVO 1902  (KM 191) . 1,25g . 666 SØLV 1++ 5  
126 COLOMBIA 10 CENTAVO 1941  (KM 196.1) . 2,5g . 900 SØLV 01 5  
127 COLOMBIA 50 CENTIMO (1923) (KM 159).6,3g.750 SØ.kontra mer 1 5  
128 COLOMBIA 50 CENTAVO 1892.12 (KM 187.2-193.1).25g.835 SØLV 1 40  
129 COLOMBIA 5 PESOS 1907  (KM 279) 1++ 5  
130 COLOMBIA 2 REALES 1850  (KM 109) . 5,0g . 900 SØLV 1- 5  
131 COLOMBIA 2 DECIMOS 1867  (KM 149a.1) . 5,0g . 835 SØLV 1- 5  
132 COOK ISLAN 5 DOLLAR 1978  (KM 20) . 27,3g . 500 SØLV PROOF 30  
133 CROATIA 2 KONE 1941  (KM 2) 01 5  
134 CUBA 10.20 CENTA 1952  (KM 23-24) . 7,5g . 900 SØLV 01.1+ 5  
135 CUBA 20.40 CENTA 1915  (KM 13-14) . 15,0g . 900 SØLV 1 5  
136 CUBA 1 PESO 1915  (KM 15.1) . 26,72g . 900 SØLV 1+ 80  
137 CYPRUS 9 PIASTRES 1901  (KM 6) . 5,65g . 925 SØLV 1 10  
138 CYPRUS 45 PIASTRES 1928  (KM19) . 28,27g . 925 SØLV 1+ 120  
139 CZECHOSLO 10 KORUN 1928  (KM 12) . 10,0g . 700 SØLV 1++ 20  
140 CZECHOSLO 10 KORUN 1930  (KM 15) . 10,0g . 700 SØLV g.1 10  
141 CZECHOSLO 20 KORUN 1933  (KM 17) . 12,0g . 700 SØLV 1+ 20  
142 CZECHOSLO 20 KORUN 1937  (KM 18) . 12,0g . 700 SØLV 01 20  
143 CZECHOSLO 50 KORUN 1949  (KM 28) . 10,0g . 500 SØLV 01 10  
144 CZECHOSLO 100 KORUN 1949  (KM 30) . 14,0g . 500 SØLV 01 20  
145 DANMARK 1 KR 1916  (KM 819) . 7,5g . 800 SØLV 1/1+ 5  
146 DANMARK 2 KR 1916  (KM 820) . 15,0g . 800 SØLV g.1 20  
147 DANMARK 2 KR 1912  (KM 811) . 15,0g . 800 SØLV 1+ 20  
148 DANMARK 2 KR 1923  (KM 821) . 15,0g . 800 SØLV 1+ 20  
149 DANMARK 2 KR 1930  (KM 829) . 15,0g . 800 SØLV 01 20  
150 DANMARK 2 KR 1937  (KM 830) . 15,0g . 800 SØLV g.1 20  
151 DANMARK 2 KR 1945  (KM 836) . 15,0g . 800 SØLV 01 20  
152 DANMARK 2 KR 1953  (KM 844) . 15,0g . 800 SØLV 01 20  
153 DANMARK 5 KR 1960  (KM 852) . 17,0g . 800 SØLV UNC 30  
154 DANMARK 5 KR 1964  (KM 854) . 17,0g . 800 SØLV 01 30  
155 DANMARK 10 KR 1967  (KM 856) . 20,4g . 800 SØLV UNC 40  
156 DANMARK 10 KR 1968  (KM 857) . 20,4g . 800 SØLV UNC 40  
157 DANMARK 10 KR 1972  (KM 858) . 20,4g . 800 SØLV 01 40  
158 DANMARK 200 KR 1990  (KM 872) . 31,1g . 800 SØLV UNC 100  
159 DA SLES HO 1 DREILING 1850  (KM 160) 1+ 5  
160 DA SLES HO 1 SECHSLIN 1851  (KM 162) 1 5  
161 DA SLES HO 8 SCHILLING 1819  ( 22,3-H31C ) 1 5  
162 DA SLES HO 16 SCHILLIN 1831  ( 24-H30C )                       hhh 1 5  
163 DA WEST IN 12 SKILLING 1740  (KM 4) . 3,24g . 500 SØLV 1- 100  
164 FÆRØYENE 1.2.5.10.25 Ø 1941  (KM 1.2.3.4.5) 1+ 200  
165 GRØNLAND 25 ØRE 1926  (KM 5) 1+ 30  
166 GRØNLAND 25 ØRE 1926  (KM 6) 1 50  
167 GRØNLAND 50 ØRE 1926  (KM 7) 1+ 50  
168 GRØNLAND 1 KR 1926  (KM 8) 1+ 50  
169 GRØNLAND 1 KR 1957  (KM 10) g.1 30  
170 GRØNLAND 1 KR 1960  (KM 10a) UNC 100  
171 GRØN MINE 10 ØRE 1911  (KM Tn 1) UNC 100  
172 GRØN KRYO 10 ØRE 1922  (KM Tn 46) 1+ 100  
173 GRØN THULE 5.25.100.500 ØRE 1910  (KM Tn 5.6.7.8) 01.1+ 200  
174 DANZIG 1.2.5.10 PFE 1923  (KM 140-141-142-143) 1+ 50  
175 DANZIG 5.10 PFENNI 1932  (KM 151.152) 1+ 10  
176 DANZIG 10 PFENNIG 1920  (KM Tn 1) 1+ 10  
177 DANZIG 10 PFENNIG 1932  (samme som KM 152)aluminium 1 5  
178 DANZIG ½ GULDEN 1923  (KM 144) . 2,5g . 750 SØLV 1+ 150  
179 DANZIG 1 GULDEN 1923  (KM 145) . 5,0g . 750 SØLV 1+ 200  
180 DANZIG 2 GULDEN 1923  (KM 146) . 10,0g . 750 SØLV 1++ 500  
181 DANZIG 5 GULDEN 1923  (KM 147) . 25,0g . 750 SØLV.riper 1+ 1000  
182 DOMINI REP ¼ REAL 1844  (KM 1) 1 5  
183 DOMINI REP 5.10.50 CEN 1891  (KM 8-9-10) 1 5  
184 DOMINI REP 10.25 C ½ PE 1956.39.37(KM 19-20-21) 21g.900 SØLV g.1 30  
185 DOMINI REP 10.20 C ½ PE 1897  (KM 13-14-15) . 20,0g . 350 SØLV 1/1- 5  
186 ECUADOR 1/2.1 DECIM 1902.15 (KM 55.1-50.4) 3,7g.900 SØLV 1+ 5  
187 ECUADOR 5 SUCRES 1944  (KM 79) . 25,0g . 720 SØLV 01 80  
188 EL SALVADO 25 CENTAVO 1943  (KM 136) . 7,5g . 900 SØLV g.1 10  
189 EL SALVADO 25 CENTAVO 1953  (KM 137) . 2,5g . 900 SØLV 01 5  
190 EL SALVADO 1 PESO 1895  (KM 115.1) . 25,0g . 900 SØLV g.1 80  
191 ENGLAND 1/3.1/2.1.1 FA 1878.44.60.75 (KM 750-738-747-753) 1/1+ 5  
192 ENGLAND 1 FARTHING 1806.25.27  (KM 661-677-697) 1 5  
193 ENGLAND 1 AFGHANI 1837.96  (KM 705-788) 1 5  
194 ENGLAND ½ PENNY 1862.92  (KM 748-754) 1+.1 5  
195 ENGLAND 1 PENNY 1854  (KM 739) 1 5  
196 ENGLAND 1 PENNY 1875.96  (KM 755-790) 1+ 5  
197 ENGLAND 1.2.2.3 PENC 1893.1862.1893.1893.   SØLV 1+/01 20  
198 ENGLAND 3 PENCE 1875.98  (KM 730-777)    SØLV 1 5  
199 ENGLAND 4 PENCE 1836  (KM 723)                  SØLV 1/1+ 5  
200 ENGLAND 4 PENCE 1838.1888.1867.1893     SØLV 1+ 20  
201 ENGLAND 4 PENCE 1910  (KM 798) . 1,89g . 925 SØLV 1+/01 10  
202 ENGLAND 6 PENCE 1887  (KM 759) . 2,83g . 925 SØLV 1+ 10  
203 ENGLAND 6 PENCE 1916  (KM 815) . 2,83g . 925 SØLV 1++ 5  
204 ENGLAND 1 SHILLING 1826  (KM 694) . 5,66g . 925 SØLV 1+ 20  
205 ENGLAND 1 SHILLING 1836  (KM 713) . 5,66g . 925 SØLV 1- 5  
206 ENGLAND 1 SHILLING 1875.98  (KM 734-780).11,32g.925 SØLV 1 20  
207 ENGLAND 1 SHILLING 1888  (KM 761) . 5,66g . 925 SØLV g.1 10  
208 ENGLAND 1 FLORIN 1893  (KM 781) . 11,31g . 925 SØLV g.1 40  
209 ENGLAND 1 FLORIN 1903  (KM 801) . 11,31g . 925 SØLV g.1 40  
210 ENGLAND ½ CROWN 1825  (KM 695) . 14,14g . 925 SØLV 1 50  
211 ENGLAND ½ CROWN 1889  (KM 764) . 14,14g . 925 SØLV 1- 30  
212 ENGLAND ½ CROWN 1899  (KM 782) . 14,14g . 925 SØLV 1- 30  
213 ENGLAND ½ CROWN 1908  (KM 802) . 14,14g . 925 SØLV 1- 30  
214 ENGLAND ½ CROWN 1922  (KM 818.1a).14,14g . 500 SØLV 1+ 20  
215 ENGLAND 1 CROWN 1894  (KM 783) . 28,28g . 925 SØLV 1 100  
216 ENGLAND 1 CROWN 1902  (KM 803) . 28,28g . 925 SØLV g.1 200  
217 ENGLAND 1 CROWN 1935  (KM 842) . 18,28g . 500 SØLV g.1 100  
218 ENGLAND 1 CROWN 1937  (KM 857) . 28,28g . 500 SØLV 1+ 80  
219 ENGLAND 1 CROWN 1951  (KM 880) UNC 40  
220 ENGLAND 2 POUNDS 1995  (KM 917a) . 15,98g . 925 SØLV PROOF 50  
221 ENGLAND 2 POUNDS 1986  (KM 947) UNC 5  
222 ENGLAND 5 POUNDS 2011  (KM 1203a) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 100  
223 ESTLAND 1 SENT 1929  (KM 10) 1++ 5  
224 ESTLAND 1.2.5.10.20 S 1939.34.31.31.35 (KM 19.1-15-11-12-17) 1+ 20  
225 ESTLAND 25 SENTI 1928  (KM 9) 1+ 10  
226 ESTLAND 50 SENTI 1936  (KM 18) 1+ 10  
227 ESTLAND 1.5.10 MARK 1922.22.25  (KM 1-3-4) g.1 10  
228 ESTLAND 3 MARKA 1926  (KM 6) 1/1+ 300  
229 ESTLAND 1 KROON 1933  (KM 14) . 6,0g . 500 SØLV 1+ 200  
230 ESTLAND 1 KROON 1934  (KM 16) g.1 5  
231 ESTLAND 2 KROONI 1930  (KM 20) . 12,0g . 500 SØLV 1+ 20  
232 ETHIOPIA 1 GHERSH 1903  (KM 12) . 1,4g . 835 SØLV g.1 5  
233 ETHIOPIA 1/8 BIRR 1895  (KM 2) . 3,5g . 835 SØLV 1+ 100  
234 ETHIOPIA ¼ BIRR 1903  (KM 3) . 7,0g . 835 SØLV 1 20  
235 ETHIOPIA ½ BIRR 1897  (KM 4) . 14,0g . 835 SØLV 1 20  
236 ETHIOPIA 1 BIRR 1903  (KM 19) . 28,0g . 825 SØLV 1 100  
237 FINLAND 1.2 MARKKA 1866.65 (KM 3-7) . 15,54g . 868 SØLV 1/1- 5  
238 FINLAND 1.2 MARKKA 1907.08 (KM 3.2-7) .15,54g .868 SØLV 1 50  
239 FINLAND 10 MARKKA  1967  (KM 50) . 24,0g . 900 SØLV UNC 50  
240 FINLAND 10 MARKKA  1970  (KM 51) . 22,75g . 500 SØLV 1+ 20  
241 FINLAND 10 MARKKA  1971  (KM 52) . 23,5g . 500 SØLV  01 20  
242 FINLAND 10 MARKKA  1975  (KM 54) . 23,5g . 500 SØLV UNC 20  
243 FINLAND 100.200 MAR 1957  (KM 41-42) . 13,6g . 500 SØLV 1+ 20  
244 FRANKRIKE 1 CENTIME 1848  (KM 754) 1+ 5  
245 FRANKRIKE 1.5.10 CENTI 1903.16.11 (KM 840-842-843) 1+.1 5  
246 FRANKRIKE 2.5.10 CENTI 1887.82.97 (KM 827-821-815) 1+ 10  
247 FRANKRIKE 50 CENTIME 1859  (KM 794.1) . 2,5g . 900 SØLV g.1 5  
248 FRANKRIKE 50 CENTIME 1881  (KM 834) . 2,5g . 835 SØLV 1+ 5  
249 FRANKRIKE 20 CENTIME 1850.60.66.67(KM 758-778-505-808) sølv 1 10  
250 FRANKRIKE 1 FRANC 1851  (KM 759.1) . 5,0g . 900 SØLV 1- 10  
251 FRANKRIKE 1.2 FRANCS 1872.71 (KM 822-817) 15g.835 SØLV 1.1- 30  
252 FRANKRIKE 1.2 FRANCS 1915.18  (KM 844-845) 15g.835 SØLV 1.1+ 10  
253 FRANKRIKE 1 FRANC 1992  (KM 1005) . 15,55g . 900 SØLV UNC 40  
254 FRANKRIKE 5 FRANCS 1848  (KM 756) . 25,0g . 900 SØLV 1+ 80  
255 FRANKRIKE 5 FRANCS 1851  (KM 761.1) . 25,0g . 900 SØLV 1/1- 80  
256 FRANKRIKE 5 FRANCS 1852  (KM 773.1) . 25,0g . 900 SØLV 1 80  
257 FRANKRIKE 5 FRANCS 1856  (KM 782.1) . 25,0g . 900 SØLV 1 80  
258 FRANKRIKE 5 FRANCS 1868  (KM 799.2) . 25,0g . 900 SØLV 1 80  
259 FRANKRIKE 5 FRANCS 1874  (KM 820.1) . 25,0g . 900 SØLV 1 80  
260 FRANKRIKE 5 FRANCS 1940  (KM 888a.1) g.1 10  
261 FRANKRIKE 5 FRANCS 1964  (KM 926) . 12,0g . 835 SØLV 1+ 10  
262 FRANKRIKE 10 FRANCS 1934  (KM 878) . 10,0g . 680 SØLV g.1 10  
263 FRANKRIKE 10 FRANCS 1967  (KM 932) . 25,0g . 900 SØLV 01 80  
264 FRANKRIKE 20 FRANCS 1933 L.L (KM 879) 20,0g . 680 SØLV 1 40  
265 FRANKRIKE 50 FRANCS 1977  (KM 941) . 30,0g . 900 SØLV 01 100  
266 FR GUIANA 2 SOUS 1789  (KM 1) 1 5  
267 FR GUINEA 10 CENTIME 1846  (KM A 2) 1 5  
268 FR IND CHIN 2 SAP ½ CE 1888.1937  (KM 6-20) 1+ 5  
269 FR IND CHIN 1 CENT  1888.97.1910.43 (KM 1-8-12.1-26) 1 10  
270 FR IND CHIN 5.10.20 CEN 1938.40.41 (KM 18.1a-21.1-23a.2) 1.1+ 5  
271 FR IND CHIN 20 CENT  1885  (KM 3) . 5,44g . 900 SØLV 1 20  
272 FR IND CHIN 20 CENT  1899  (KM 10) . 5,4g . 835 SØLV 1 20  
273 FR IND CHIN 20 CENT  1921  (KM 17.1) . 5,4g . 680 SØLV 1 20  
274 FR IND CHIN 1 PIASTRE 1908  (KM 5a.1) . 27,0g . 900 SØLV g.1 100  
275 FR IND CHIN 1 PIASTRE 1947  (KM 32.2) 1 5  
276 GEORGIA 1 BISTI  (1787-1799) 1- 5  
277 GIBRALTAR 1.2 QUARTO 1810  (KM Tn 3) 1 10  
278 GIBRALTAR 25 PENCE 1977  (KM 10a) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 100  
279 GUADELOUPE 3 SOL (1767-1793) (KM 1) 1- 5  
280 GUATEMALA ¼ REAL 1878-1897) (KM 146-151-158-159) sølv 1 10  
281 GUATEMALA ½ REAL 1894  (KM 165) . 2,5g . 935 SØLV 1 5  
282 GUATEMALA 1 REAL 1867  (KM 141) . 3,0g . 903 SØLV 1- 5  
283 GUATEMALA 2 REALES 1873  (KM 149) . 6,1g . 900 SØLV 1 10  
284 GUATEMALA 2 REALES 1894  (KM 167) . 6,2g . 835 SØLV 1 10  
285 GUATEMALA 4 REALES 1894  (KM 168.1) . 12,5g . 900 SØLV 1 30  
286 GUATEMALA 1 CENTAVO 1925  (KM 237a) 1+ 30  
287 GUATEMALA 1 CENTAVO 1943  (KM 251) 01 50  
288 GUATEMALA 5 CENTAVO 1932-1960(KM 238.1-238.2-255-157.1-261 vk 10  
289 GUATEMALA 25 CENTAVO 1881  (KM 205.1) . 6,25g . 835 SØLV 1 10  
290 GUATEMALA 50 CENTAVO 1870  (KM 195) . 12,5g . 835 SØLV 1 20  
291 GUATEMALA 1/4QU 25 CE 1926.56.60 (KM243.1-258-263) 24g.720 1 20  
292 GUATEMALA 1 PESO 1894  (KM 210) . 25,0g . 900 SØLV 1+ 100  
293 GUATEMALA 5 PESOS 1923  (KM 243)  1 30  
294 GUERNSEY 1.2 DOUBLE 1830.1858  (KM 1-4) 1 5  
295 GUERNSEY 4 DOUBLES 1874  (KM 5.2) g.1 5  
296 GUERNSEY 8 DOUBLES 1858  (KM 3) 1/1+ 20  
297 GUERNSEY 8 DOUBLES 1889  (KM 7.3) 1+ 10  
298 GUERNSEY 2 POUNDS 1985  (KM 47) UNC 10  
299 HAITI 1.6 CENTIME 1846  (KM 24-28) 1 5  
300 HAITI 25 CENTIME 1816  (KM 12.2) 1 5  
301 HAITI 50 100 CENT 1831.1830 (KM 20-A23) . 15,5g SØLV g.1 50  
302 HAITI 5 GOURDES 1967  (KM 64.1) . 23,52g . 999 SØLV 01 60  
303 HELLAS 1 DRACHME 1883  (KM 38) . 5,0g . 835 SØLV 1 5  
304 HELLAS 1.2 DRACHM 1910.11  (KM 60-61) 1 30  
305 HELLAS 5 DRACHME 1901  (KM 9) . 25,0g . 900 SØLV 1 100  
306 HELLAS 20 DRACHM 1960  (KM 85) . 7,5g . 835 SØLV 1/1+ 5  
307 HELLAS 30 DRACHM 1963  (KM 86) . 18,0g . 835 SØLV 01 50  
308 HELLAS 30 DRACHM 1964  (KM 87) 12g.835 SØLV.Kongsberg UNC 30  
309 HONDURAS 50 CENTAVO 1871  (KM 37) . 12,5g . 900 SØLV 1 30  
310 HONG KONG 5.10.20 CEN 1900.95  (KM 5-6-7) 9,48g . 800 SØLV 1.01.1 10  
311 HONG KONG 50 CENTS 1905  (KM 15) . 13,57g . 800 SØLV 1+ 200  
312 ISLAND 2 KR 1930  (XM 1) 1++ 100  
313 ISLAND 5 KR 1930  (XM 2) 1++ 300  
314 ISLAND 500 KRONUR 1974  (KM 20) . 20,0g . 925 SØLV UNC 50  
315 ISLAND 1000 KRONU 1974  (KM 21) . 30,0g . 925 SØLV UNC 80  
316 INDIA.AWADIA 1 RUPEE 1820  (KM165.1) . 11,34g . SØLV 1 20  
317 INDIA.BIKANIR 1 RUPEE 1892  (KM 72) . 11,45g . 917 SØLV 1 50  
318 INDIA.HYDER 1/8 RUPE 1880  (Y 14) . 1,39g . 818 SØLV 1++ 5  
319 INDIA.HYDER 1/4 RUPE 1880  (Y 15) . 2,79g . 818 SØLV 1++ 5  
320 INDIA.HYDER 1/2 RUPE 1880  (Y 16) . 5,58g . 818 SØLV 1++ 5  
321 INDIA.HYDER 1 RUPEE 1863  (Y 6) . 11,0g . SØLV 1 10  
322 INDIA.HYDER 1 RUPEE 1870  (Y 17) . 11,2g . 818 SØLV 1 10  
323 INDIA.HYDER 1 RUPEE 1896  (Y 32) . 11,17g . 818 SØLV 1++ 20  
324 INDIA.HYDER 4 ANNAS 1922  (Y 51) . 2,79g . 818 SØLV 1 5  
325 INDIA.HYDER 4 ANNAS 1943  (Y 61) . 2,79g . 818 SØLV 1+ 5  
326 INDIA.HYDER 1 RUPEE 1942  (Y 63) . 11,17g . 818 SØLV 1+ 40  
327 INDIA.KUTCH 1 KORI 1936  (Y 65) . 4,7g . 601 SØLV 1+ 5  
328 INDIA.KUTCH 5 KORI 1936  (Y 67) . 13,87g . 937 SØLV 1++ 40  
329 INDIA.MYSOR 20 CASH (1811-1833) ( C177)  1 5  
330 INDIA.TRAVAN 1 CHUC (1811-1901) . 0,38g . SØLV 1+ 5  
331 INDIA.TRAVAN 1.4 CA (1901-1910)  (KM 46-41) 1+ 5  
332 INDIATRAVAN 1/2 ANA (1758-1798) (KM 2?).0,34g . GULL 1+ 10  
333 INDIA UDAIPU 1/8.1/4.1/2  RUPEE.1928 (Y 19-20-21) 9,54g.SØLV 1/1+ 10  
334 INDIA.UDAIPU 1 RUPEE 1928  (Y 22) . 10,85g . SØLV 1+ 30  
335 INDIA.BR. 1/12 ANNA 1928.39  (KM 509-526) 01.1  5  
336 INDIA.BR. ¼ ANNA 1880.1917.38.41(KM 486-512-530-531) 01 5  
337 INDIA.BR. ½ ANNA 1862  (KM 468) 1+ 5  
338 INDIA.BR. 2.2.AN.1/4 RU 1862.79.76(KM 469-488-470)5,84g.917S 1 5  
339 INDIA.BR. 2 AN.1/4 RUP 1907.06(KM 505-506)4,38g.917 SØLV 1.1- 5  
340 INDIA.BR. 1/4.1/2 RUPE 1944.42 (KM 547-552).8,74g.500 SØLV g.1 5  
341 INDIA.BR. 1 RUPEE 1890  (KM 492) . 11,66g . 917 SØLV 1+ 20  
342 INDIA.BR. 1 RUPEE 1892  (KM 492) . 11,66g . 917 SØLV 1+ 30  
343 INDIA.BR. 1 RUPEE 1903  (KM 508) . 11,66g . 917 SØLV 1 30  
344 INDIA.BR. 1 RUPEE 1919  (KM 524) . 11,66g . 917 SØLV g.1 30  
345 INDIA.BR. 1 RUPEE 1944  (KM 557) . 11,66g . 500 SØLV g.1 10  
346 INDIA.PORTU 1/8 TANGA 1886  (KM 307) 1 5  
347 INDIA.PORTU ¼ TANGA 1886  (KM 308) 1 5  
348 INDIA.PORTU ¼ TANGA 1931  (KM 15) 1 5  
349 INDIA.PORTU 1/8 RUPEE 1881  (KM 309) . 1,46g . 920 SØLV.buklet 1 5  
350 INDIA.PORTU ¼ RUPIA 1947  (KM 25) 1 5  
351 INDIA.PORTU ½ RUPIA 1952  (KM 26) 1+ 5  
352 INDIA.PORTU 1 RUPEE 1881  (KM 312) . 11,66g . 917 SØLV 1 30  
353 INDIA.PORTU 10.30 CENTA 1959.1958  (KM 30-31) 1++ 5  
354 INDONESIA IRIAN JAYA 1.5.10.25 SEN (KM 5-6-7-8) 1.01 50  
355 INDONESIA NEDERLAND 1/2.1.2,1/2 CENT(KM 306-7-15-17-08-16   1.1+ 10  
356 TIMOR 20 CENTAVO 1970  (KM 17) 1++ 5  
357 TIMOR 3.6 ESCUDO 1958  (KM 14-15 1 10  
358 IRAQ 20.50 FILS 1938  (KM 106-104) . 12,6g . 500 SØLV g.1 10  
359 IRAQ 50 FILS 1955  (KM 117) . 7,0g . 800 SØLV 1+ 10  
360 IRAQ 100 FILS 1953  (KM 115) . 10,0g . 900 SØLV 1/1+ 100  
361 IRAQ 1 RIYAL 1932  (KM 101) . 20,0g . 500 SØLV.  Hh 1 150  
362 IRLAND 1 FARTHING 1744  (KM 126) g.1 5  
363 IRLAND 1 FAR.1/2 PE 1806.1775  (KM 146-140) 1/1- 5  
364 IRLAND ½ PENNY 1685  (KM 92) 1 5  
365 IRLAND ½ PENNY 1696  (KM 110) 1- 5  
366 IRLAND ½ PENNY 1741  (KM 130.1) 1 5  
367 IRLAND 1 PENNY (1279-1302) 1/1- 5  
368 IRLAND 1 SHILLUNG 1790  (KM 100) 1- 5  
369 IRLAND 1 CROWN 1790  (KM 103) 1- 5  
370 ISLE OF MAN 1 PENNY 1733  (KM 5) 1- 5  
371 ISLE OF MAN ½ PENNY 1786  (KM 8) 1 5  
372 ISLE OF MAN 1 PENNY 1786  (KM 9) 1 5  
373 ISRAEL 5.10.25.100 PRUTAH 1949  (KM 10-11-12-14) 1+ 5  
374 ISRAEL 250 PRUTAH 1949  (KM 15)                         hvit perl 01 20  
375 ISRAEL 500 PRUTAH 1949  (KM 16) 01 80  
376 ISRAEL 10 LIROT 1968  (KM 51) . 26,0g . 935 SØLV 01 100  
377 ISRAEL 10 LIROT 1973  (KM 71) . 26,0g . 900 SØLV UNC 100  
378 ISRAEL 10 LIROT 1974  (KM 77) . 26,0g . 900 SØLV UNC 100  
379 ISRAEL 25 LIROT 1974  (KM 79) . 26,0g . 935 SØLV UNC 100  
380 ITALIA 1 LIRE 1906  (KM 32) . 5,0g . 835 SØLV 1 5  
381 ITALIA 1 LIRE 1913  (KM 45) . 5,0g . 835 SØLV 1 5  
382 ITALIA 1 LIRE 1915  (KM 57) . 5,0g . 835 SØLV g.1 5  
383 ITALIA 2 LIRE 1886  (KM 23) . 10,0g . 835 SØLV 1 10  
384 ITALIA 2 LIRE 1916  (KM 55) . 10,0g . 835 SØLV g.1 10  
385 ITALIA 5 LIRE 1872  (KM 8.3) . 25,0g . 900 SØLV.riper 1 60  
386 ITALIA 10 LIRE 1928  (KM 68.1) . 10,0g . 835 SØLV g.1 10  
387 ITALIA 10 LIRE 1936  (KM 80) . 10,0g . 835 SØLV 1+ 10  
388 ITALIA 500 LIRE 1960  (KM 98) . 11,0g . 835 SØLV 1+ 10  
389 ITALIA 500 LIRE 1961  (KM 99) . 11,0g . 835 SØLV 1+ 10  
390 ITALIA 500 LIRE 1981  (KM 110) . 11,0g . 835 SØLV UNC 10  
391 SICILIA 120 GRANA 1855  (KM 370) . 27,53g . 833 SØLV 1+ 80  
392 JAMAICA 1 PENNY 1926  (KM 26) g.1 5  
393 JAPAN 100 MON (1835-1870)  ( C7) 1+ 5  
394 JAPAN 1 BU (1837-1868)  ( C16) .stjerner . SØLV 1+ 50  
395 JAPAN 1 BU (1859-1868)  ( C16a) .rosetter . SØLV 1 50  
396 JAPAN ½ SEN 1887  (Y 16.2) 1 5  
397 JAPAN 1 SEN  1877  (Y 17.1) g.1 5  
398 JAPAN 1 SEN  1885  (Y 17.2) 1 5  
399 JAPAN 20 SEN 1887  (Y 24) . 5,39g . 800 SØLV 1+ 10  
400 JAPAN 50 SEN  1898  (Y 25) . 13,48g . 800 SØLV 1 50  
401 JAPAN 50 SEN  1937  (Y 50) . 4,95g . 720 SØLV 1++ 10  
402 JAPAN 1 YEN 1896  (Y A 25.3) . 26,96g . 900 SØLV 1+ 200  
403 JAPAN 100 YEN 1960.64 (Y 78-79) . 9,6g . 600 SØLV 1+ 5  
404 JERSEY 1/52.1/13 SH 1841.58  (KM 1-3) 1 30  
405 JERSEY 1/24.1/13.1/12  SHILLING 1894.1866.1894 (KM 7-5-8) 1 30  
406 JERSEY 1/12 SHILLIN 1909  (KM 10) 1+ 10  
407 JERSEY 1/2.1.2.5.10 50 PENCE.(KM 29-30-31-32-33-34) PROOF 10  
408 JERSEY.1/2.1. 2.5.10.50 PEN 1 POUND(KM 45-46-47-48-49-50-51) PROOF 10  
409 JERSEY 1 POUND 1987  (KM 71) UNC 30  
410 JERSEY 1 POUND 1991  (KM 85) 1++ 10  
411 KENYA 5 SHILLINGS 1973  (KM 16) UNC 5  
412 KOREA 5 FUN 1893  (KM 1107) 1 50  
413 KOREA 5 FUN 1895  (KM 1108) g.1 50  
414 KOREA ¼ YANG 1893  (KM 1110) 1+ 50  
415 KOREA ¼ YANG 1898  (KM 1117) 1+ 5  
416 KOREA 10 CHON 1910  (KM 1139)                        SØLV 1 50  
417 KOREA 20 CHON 1906  (KM 1128)                        SØLV 1+ 50  
418 KOREA ½ CHON 1909  (KM 1136) 1 5  
419 KOREA 1 CHON 1906  (KM 1125) 1 50  
420 KOREA 1 CHON 1910  (KM 1137) g.1 50  
421 KOREA 5 CHON 1905  (KM 1126)                       SØLV 1 50  
422 KOREA SOU 100 HWAN 1959  (KM 3) 01 5  
423 LATVIA 5 LATI 1929  (KM 9) . 25,0g . 835 SØLV 1+ 80  
424 LEBANON 1/2.1 PIASTR 1941  (KM 11-12) g.1 5  
425 LIBERIA 2 CENTS 1862  (KM 4)   1 5  
426 LIECHTENST 5 KRONEN 1915  (Y 4) . 24,0g . 900 SØLV 1++ 500  
427 LITAUEN 10.20.50 CE 1925  (KM 73-74-75) 1 10  
428 LITAUEN 1.2 LITU 1925  (KM 76-77) . 8,1g . 500 SØLV 1.1+ 10  
429 LITAUEN 5 LITAI 1925  (KM 78) . 13,5g . 500 SØLV 1/1+ 20  
430 LITAUEN 5 LITAI 1936  (KM 82) . 9,0g . 750 SØLV 1+ 20  
431 LITAUEN 10 LITU 1936  (KM 83) . 18,0g . 750 SØLV 1++ 50  
432 LITAUEN 10 LITU 1938  (KM 84) . 18,0g . 750 SØLV 1++ 80  
433 LUXEMBURG 1 LIARD 1760  (KM 3) 1 5  
434 LUXEMBURG 5 FRANCS 1929  (KM 38) . 8,0g . 625 SØLV g.1 10  
435 LUXEMBURG 10 FRANCS 1929  (KM 39) . 13,33g . 750 SØLV g.1 20  
436 LUXEMBURG 20 FRANCS 1946  (KM 47) . 8,5g . 835 SØLV UNC 20  
437 LUXEMBURG 50 FRANCS 1946  (KM 48) . 12,5g . 835 SØLV 01 30  
438 LUXEMBURG 100 FRANCS 1946  (KM 49) . 25,0g . 835 SØLV 01 80  
439 MACAU 5 PATACAS 1971  (KM 5a) . 10,0g . 650 SØLV 1++ 10  
440 MACAU 20 PATACAS 1974  (KM 8) . 18,0g . 650 SØLV 01 20  
441 MALAYSIA 1 RINGGIT 1969.71.72  (KM 7-9.1-12) UNC 5  
442 MALAYSIA 20 RINGGIT 1981  (KM 30) . 16,9g . 500 SØLV UNC 30  
443 EAST IN COM 1/2.1 CENT 1845  (KM 2-3) g.1 10  
444 SARAWAK 1/2.1 CENT 1870  (KM 5-6) g.1 10  
445 SARAWAK 1 CENT  1863  (KM 3) 1 10  
446 BR NO BORN 1/2.1 CENT 1891.1894  (KM 1-2) g.1 10  
447 BR NO BORN 2,1/2.25 CEN 1903.1929  (KM 4-6) 1 10  
448 STR SETLEM 1/4.1 CENT 1901.1894  (KM 14-16) g.1 10  
449 STR SETLEM 5.10 CENT 1898.88  (KM 10-11) . 4,0g . 800 SØLV 1 10  
450 STR SETLEM 5.10.20 CEN 1926.26.27 (KM 36-29b-30b) 8,5g 600sølv 1 10  
451 STR SETLEM 20 CENTS 1895  (KM 12) . 5,43g . 600 SØLV 1+ 30  
452 STR SETLEM 20 CENTS 1910  (KM 22a) . 5,43g . 600 SØLV 1/1+ 10  
453 STR SETLEM 50 CENTS 1907  (KM 24) . 10,10g . 900 SØLV 1/1+ 100  
454 STR SETLEM 1 DOLLAR 1904  (KM 25) . 26,95g . 900 SØLV 1+/01 400  
455 STR SETLEM 1 DOLLAR 1920  (KM 33) . 16,84g . 500 SØLV 1+ 300  
456 MALI 10 FRANCS 1960  (KM 1) . 25,0g . 900 SØLV PROOF 80  
457 MAURITIUS ½ RUPEE 1934  (KM 16) . 5,83g . 916 SØLV g.1 10  
458 MAURITIUS 25 RUPEE 1978  (KM 44) . 28,3g . 925 SØLV UNC 80  
459 MARTINIQUE 50 CE.1 FRA 1897  (KM 40-41) 1- 5  
460 MEXICO 2 REAL  1778FF  (KM 88) . 6,75g . 903 SØLV 1- 5  
461 MEXICO 8 REALES 1782 (KM 106.2) 17,0g.917sølv.vært mont 1 80  
462 MEXICO 8 REALES 1800  (KM 109) . 17,0g . 903 SØLV 1 80  
463 MEXICO 1 PESO 1910  (KM 453) . 27,0g . 903 SØLV g.1 200  
464 MEXICO 1 PESO 1947  (KM 456) . 14,0g . 500 SØLV 1+ 20  
465 MEXICO 5 PESOS 1948  (KM 465) . 30,0g . 900 SØLV UNC 100  
466 MEXICO 5 PESOS 1953  (KM 467) . 27,78g . 720 SØLV 01 80  
467 MEXICO 5 PESOS 1957  (KM 469) . 18,0g . 720 SØLV 1+ 40  
468 MEXICO 5 PESOS 1957  (KM 470) . 18,0g . 720 SØLV 01 40  
469 MEXICO 5 PESOS 1959  (KM 471) . 18,0g . 720 SØLV 01 40  
470 MEXICO 10 PESOS 1960  (KM 476) . 28,88g . 900 SØLV 01 100  
471 MEXICO 25 PESOS 1968  (KM 479.1) . 22,5g . 720 SØLV 1++ 50  
472 MEXICO 2 PESOS 1921  (KM 462) . 26,66g . 900 SØLV 1 100  
473 MEXICO 100 PESOS 2005  (KM 716) 1/1+ 5  
474 MONACO 5CENTIMES 1837  (KM 95.2) 1 5  
475 MONACO 2 FRANCS 1924  (KM 112) 1+ 5  
476 MONACO 10 FRANCS 1945  (KM E 18)     ESSAI 01 5  
477 MONTENEGR 10.10.20 PAR 1908.1914.1914  (KM 3-8-19) 1+ 5  
478 MONTENEGR 1 PERPER 1912  (KM 14) . 5,0g . 835 SØLV g.1 20  
479 MONTENEGR 2 PERPER 1910 (KM 7) 10g.835 SØLV.monter spor g.1 10  
480 MONTENEGR 2 PERPER 1914  (KM 20) . 10,0g . 835 SØLV 1+ 50  
481 MOROCCO 3.3 FALUS 1 DIRHAM.1 MAZUNA . (1672-1873 1- 5  
482 MOROCCO 1/2.1.2,1/2 DI 1900  (Y 9.2-10.2-11.2) 11,63g.835 SØLV 1/1+ 20  
483 MOROCCO 2,1/2 DIRHAM 1903  (Y 20.1) . 6,25g . 835 SØLV 1+ 10  
484 MOROCCO 2,1/2.10 DIR 1911  (Y 23-25) . 31,12g . 900 SØLV 1 100  
485 MOROCCO 5 DIRHAMS 1882  (Y 7) . 14,55g . 835 SØLV 1++ 40  
486 MOROCCO 5 DIRHAMS 1898  (Y 12.2) . 14,55g . 835 SØLV 1+ 40  
487 MOROCCO 10 DIRHAMS 1882  (Y 8) . 29,11g . 900 SØLV 1++ 120  
488 MOROCCO 10 DIRHAMS 1913  (Y 33) . 25,0g . 900 SØLV 1++ 10  
489 MOROCCO 20 FRANCS 1929  (Y 39) . 20,0g . 680 SØLV 1++ 50  
490 MUS OG OMA ½ RIYAL 1961  (KM 34) . 14,0g . 500 SØLV 1+ 50  
491 MYANMAR 1PE.1MU 1853  (KM 6-7)                       SØLV 1 5  
492 MYANMAR 1 KYAT 1853  (KM 10) . 11,66g . 917 SØLV g.1 30  
493 NEDERLAND 50 STUIVER 1808  (KM 28) . 26,34g . 912 SØLV 1/1+ 1000  
494 NEDERLAND 1 RIJKSDAL 1808  (KM 25 . 27,77g . 868 SØLV 1 1000  
495 NEDERLAND 1/2.1.2,1/2 C 1851.61.86  (KM 90-100-108) 1-.1 5  
496 NEDERLAND 1.10 CENT 1823.1826  (KM 47-53) 1 5  
497 NEDERLAND 5.10.25 CEN 1850.89.90  (KM 91-80-81)           SØLV 1.1- 5  
498 NEDERLAND 10.25 CENT 1849  (KM 75-76)                            SØLV 1/1- 5  
499 NEDERLAND 10 CENTS 1893.1925.1943 (KM 115-146-164) SØLV 1.1+ 5  
500 NEDERLAND 25 CENTS 1897.1925.1941 (KM 115-146-164) SØLV 1-.1+ 5  
501 NEDERLAND 1/2.1 GULDE 1848  (KM 73.1-66) . 15,0g . 945 SØLV 1 50  
502 NEDERLAND 1 GULDEN 1897  (KM 117) . 10,0g . 945 SØLV 1 20  
503 NEDERLAND 1 GULDEN 1923  (KM 161.1) . 10,0g . 720 SØLV 1 10  
504 NEDERLAND 2,1/2 GULDE 1874  (KM 69) . 25,0g . 945 SØLV g.1 150  
505 NEDERLAND 2,1/2 GULDE 1871  (KM 82) . 25,0g . 945 SØLV 1+ 150  
506 NEDERLAND 2,1/2 GULDE 1932  (KM 165) . 25,0g . 720 SØLV 1+ 50  
507 NEDERLAND 10 GULDEN 1970  (KM 195) . 25,0g . 720 SØLV 01 40  
508 NEDERLAND 10 GULDEN 1973  (KM 196) . 25,0g . 720 SØLV UNC 40  
509 NEDERLAND 10 EURO 2013  (KM 340) . 25,0g . 925 SØLV UNC 80  
510 NEPAL 50 PAISA 1944  (KM 718) . 5,54g . 800 SØLV 1+ 10  
511 NEPAL 1 RUPEE 1950  (KM 730) . 11,0g . 333 SØLV 1+ 10  
512 NEW FOUND 1 CENT  1920.1941  (KM 16-18) 1 5  
513 NEW FOUND 5.10 CENT 1941  (KM 19-20) . 3,51g . 925 SØLV g.1 10  
514 NEW FOUND 20.25 CENT 1912.17  (KM 15-17) 10,54g.925 SØLV 1 50  
515 NEW FOUND 50 CENTS 1919  (KM 12) . 11,78g . 925 SØLV 1 50  
516 NEW GUINE 1 SHILLING 1938  (KM 8) . 5,38g . 925 SØLV 1+ 5  
517 NEW GUINE 5 KINA 1994  (KM 37) . 27,78g . 900 SØLV PROOF 100  
518 NEW ZEALA 1 SH.1 FLOR 1934.35 (KM 3-4) . 16,96g . 500 SØLV 1 10  
519 NEW ZEALA ½ CROWN 1933  (KM 5) . 14,14g . 500 SØLV 1 10  
520 NEW ZEALA 1 CROWN 1949  (KM22) . 28,28g . 500 SØLV 01 30  
521 PALESTINA 1.2.20 MILS 1943.1927.1942  (KM 1-2-5a) 1+ 30  
522 PALESTINA 5.10.20 MILS 1927.1935.1927  (KM 3-4-5) 1 30  
523 PALESTINA 50 MILS 1933  (KM 6) . 5,83g . 720 SØLV 1 10  
524 PANAMA 5.10.25 CEN 1904  (KM 2-3-4) . 20,0g . 900 SØLV 1 50  
525 PANAMA 1 BALBOA 1947  (KM 13) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 80  
526 PERU ½ DINERO 1906  (KM 206) . 1,25g . 900 SØLV g.1 5  
527 PERU 1 DINAR 1866.1911 (KM 190-204.2) 5g.900 SØLV 1.01 10  
528 PERU 1 SOL 1872  (KM196.3) . 25,0g . 900 SØLV 1 100  
529 PERU 1 SOL 1923  (KM 218.1) . 25,0g . 500 SØLV 1 30  
530 PERU 20 SOLES 1965  (KM 241) . 8,0g . 900 SØLV UNC 20  
531 PHILIPPINES 50 CENTAVO 1908.44 (KM 171-183) 20,0g.750 SØLV 1.01 20  
532 PHILIPPINES 50 CENTAVO 1947  (KM 184) . 10,0g . 750 SØLV UNC 20  
533 PHILIPPINES ½ PESO 1961  (KM 191) . 12,5g . 900 SØLV 01 30  
534 PHILIPPINES 1 PESO 1907  (KM 172) . 20,0g . 800 SØLV 1 30  
535 PHILIPPINES 50 PESO 1975  (KM 212) . 27,4g . 925 SØLV PROOF 100  
536 PHILIPPINES 10 CENTAVO 1883  (KM 148) . 2,5g . 835 SØLV 1 5  
537 PHILIPPINES 20 CENTAVO 1868  (KM 146) . 5,19g . 900 SØLV 1+ 10  
538 PHILIPPINES 50 CENTAVO 1885  (KM 150) . 12,98g . 935 SØLV 1+ 30  
539 PHILIPPINES 1 PESO 1897  (KM 154) . 25,0g . 900 SØLV 1 100  
540 POLEN 5.10.20 FENI 1917  (Y 5-6-7)  1+ 5  
541 POLEN 2 ZLOTE 1934  (Y 27) . 4,4g . 750 SØLV 1 5  
542 POLEN 2 ZLOTE 1925  (Y 16) . 10,0g . 750 SØLV 1 20  
543 POLEN 5 ZLOTYCH 1930  (Y 19) . 18,0g . 750 SØLV      h 1 200  
544 POLEN 5 ZLOTYCH 1934  (Y 28) . 11,0g . 750 SØLV g.1 20  
545 POLEN 10 ZLOTYCH 1932  (Y 22) . 22,0g . 750 SØLV 1 30  
546 POLEN 10 ZLOTYCH 1933  (Y 23) . 22,0g . 750 SØLV 1+ 50  
547 POLEN 10 ZLOTYCH 1937  (Y 29) . 22,0g . 750 SØLV 01 50  
548 POLEN 100 ZLOTYC 1966  (Y 57) . 20,2g . 900 SØLV 01 50  
549 POLEN 200 ZLOTYC 1974  (Y 72) . 14,5g . 625 SØLV 1++ 10  
550 POLEN 200 ZLOTYC 1975  (Y 79) . 14,5g . 750 SØLV 1++ 10  
551 PUERTO RIC 10 CENTAVO 1896  (KM 21) . 2,5g . 900 SØLV g.1 10  
552 PORTUGAL 5 REIS 1875  (KM 513) 1+ 5  
553 PORTUGAL 5.10.20 REIS 1885.82.83  (KM 525-526-527) g.1 5  
554 PORTUGAL/MADEIRA  10 REIS 1852  (KM 2) g.1 20  
555 PORTUGAL 50 100 REIS 1861.54 (KM 493-490) 3,75g . 917 SØLV 1 10  
556 PORTUGAL 50.100.200 R 1889.89.87 (KM 506-510-512) 8,5g 916sølv g.1 20  
557 PORTUGAL 50 REIS 1893  (KM 536) . 1,25g . 917 SØLV 1+ 5  
558 PORTUGAL 200 REIS 1909  (KM 549) . 50,0g . 835 SØLV 1/1+ 10  
559 PORTUGAL 500 REIS 1899  (KM 535) . 12,5g . 917 SØLV 1+ 40  
560 PORTUGAL 1000 REIS 1898  (KM 539) . 25,0g . 917 SØLV 1+ 100  
561 PORTUGAL 1000 REIS 1899  (KM 540) . 25,0g . 917 SØLV 1+ 100  
562 PORTUGAL 1.2.4.5 CENT 1920.18.17.21  (KM 565-568-566-569) 1/1+ 5  
563 PORTUGAL 5.10.20 CEN 1927.25.25  (KM 574-573-572) g.1 5  
564 PORTUGAL 50 CEN.1 ES 1926.24  (KM 575-576) g.1 5  
565 PORTUGAL 1 ESCUDO 1910  (KM 560) . 25,0g . 835 SØLV 1/1+ 80  
566 PORTUGAL 1.2,1/2.5.25 E 1982  (KM 612-613-615-616) UNC 5  
567 PORTUGAL 50 ESCUDOS 1968  (KM 593) . 18,0g . 650 SØLV 01 30  
568 MADEIRA 25.100 ESCU 1981  (KM 4a-5a) . 27,5g . 925 SØLV PROOF 80  
569 QATAR O DU 1.5.50 DIRHA 1966.69.66  (KM 1-2-5) 1+ 5  
570 ROMANIA 2.5 BANI 1879.1882  (KM 11.2-19) 1 5  
571 ROMANIA 1.2 LEI 1906.14 (KM 34-43) 15,0g . 835 SØLV 1 20  
572 ROMANIA 55 LEI 1881  (KM 16) . 25,0g . 900 SØLV 1 100  
573 ROMANIA 50.100 LEI 1937.1936  (KM 55-54) 1+ 5  
574 ROMANIA 500 LEI 1941  (KM 60) . 25,0g . 835 SØLV 1++ 80  
575 ROMANIA 500 LEI 1944  (KM 65) . 12,0g . 700 SØLV 01 30  
576 ROMANIA 100000 LEI 1946  (KM 71) . 25,0g . 700 SØLV 1++ 80  
577 TRANSYLV 1 DENAR 1612  (EH188) 1 5  
578 RUSSLAND ¼ KOPEK 1892.1899  (Y 29-47.1) 1+ 50  
579 RUSSLAND 1/2.1.2.3 KOP 1860.56.68.79 (Y 2.4-3.1-10.1-11.2) 1 10  
580 RUSSLAND ½ KOPEK 1912  (Y 48.1) 1/1+ 5  
581 RUSSLAND 1.1.2.5.5 KOP 1862.77.63.60.79 (Y3.3-9.2-4a.1-6a-12.2 1 5  
582 RUSSLAND 1.2.3.5 KOPE 1897.98.09.11(Y9.2-10.2-11.2-12.2) 1 5  
583 RUSSLAND 5.10.20 KOP 1874.80.62 (Y 19a.1-20a.2-22,2) 1/1+ 15  
584 RUSSLAND 5.10.15 KOP 1890.80.01(Y19-20-21) 6,6g.500 SØLV g.1.1 5  
585 RUSSLAND 10 KOPEK 1838  ( C 141.1) 1 20  
586 RUSSLAND 10.25.10.15.20 KOPEK.1857-1877( C164.1-166.1Y20.2 1/1+ 50  
587 RUSSLAND 10 KOPEK 1915  (Y 20a.3) . 1,8g . 500 SØLV 1+ 5  
588 RUSSLAND 20 KOPEK 1914  (Y 22a.1) . 4,0g . 720 SØLV 1++ 10  
589 RUSSLAND 25 KOPEK 1896  (Y 57) . 5,0g . 900 SØLV 1 100  
590 RUSSLAND 50 KOPEK 1894  (Y 45) . 10,0g . 900 SØLV 1 100  
591 RUSSLAND 50 KOPEK 1910  (Y 58.2) . 10,0g . 900 SØLV 1 100  
592 RUSSLAND ½ RUBLE 1876HI (Y 24) . 10,37 . 868 SØLV 1 200  
593 RUSSLAND 1 RUBLE 1790  ( C67c ) . 24,0g . 750 SØLV 1- 80  
594 RUSSLAND 1 RUBLE 1893  (Y 46) . 20,0g . 900 SØLV 1 200  
595 RUSSLAND 1 RUBLE 1907  (Y 59.3) . 20,0g . 900 SØLV 1 200  
596 RUSSLAND 1 RUBLE 1913  (Y 70) . 20,0g . 900 SØLV g.1 200  
597 RUSSLAND 10.15.20 KOP 1923  (Y 80-81-82) . 8,1g . 500 SØLV 1 10  
598 RUSSLAND 50 KOPEK 1922  (Y 83) . 10,0g . 900 SØLV 1+ 40  
599 RUSSLAND 1 RUBLE 1922  (Y 84) . 20,0g . 900 SØLV 1+ 200  
600 RUSSLAND 50 KOPEK 1924  (Y 89.1) . 10,0g . 900 SØLV g.1 40  
601 RUSSLAND 50 KOPEK 1925  (Y 89.2) . 10,0g . 900 SØLV 1+ 40  
602 RUSSLAND 1 RUBLE 1924  (Y 90.1) . 20,0g . 900 SØLV 1 80  
603 RUSSLAND ½ KOPEK 1925  (Y 75) 1+ 5  
604 RUSSLAND 1.2.3 KOPEK 1924  (Y 76-77-78) 1+.1 10  
605 RUSSLAND 5 KOPEK 1924  (Y 79)  glatt rand g.1 20  
606 RUSSLAND 10.15.20 KOP 1930.28.24(Y 86-87-88) 8,1g.500 SØLV 1+.1 10  
607 RUSSLAND 2 RUBLE 1995  (Y 391) . 15,87 . 500 SØLV UNC 20  
608 RUSSLAND 3 RUBLE 1989  (Y 223) . 34,56g . 900 SØLV PROOF 120  
609 ST HELENA ½ PENNY 1821  (KM A 4) 1 10  
610 ST PIER MIQ 1.2 FRANC 1948  (KM 1-2) 0/01 5  
611 SAUDI ARAB ¼ GHIRSH 1928  (KM 7) 1 5  
612 SAUDI ARAB ¼ GHIRSH 1937  (KM 19.2) 1+ 5  
613 SAUDI ARAB ¼ GHIRSH 1946  (KM 25)  COUNTERMARKED 1 5  
614 SAUDI ARAB ½ QHIRSH 1926  (KM A 3) 1++ 5  
615 SAUDI ARAB ½ QHIRSH 1928.1930.1956  (KM 8.14.20) 1 50  
616 SAUDI ARAB 1 GHIRSH 1926.1930.1937  (KM 6-15-21,2) 1 10  
617 SAUDI ARAB 1/4.1/2.1 RIA 1935  (KM 16-17-18) 20,55g.916 SØLV 1+ 40  
618 SAUDI ARAB 1/2.1 RIYAL 1955  (KM 38-39) . 17,61 . 917 SØLV 1+.01 40  
619 SERBIA 5.10.20 PAR 1912  (KM 18-19-20) 1/1+ 5  
620 SERBIA 50 PA.1DINA 1915  (KM 24.3-25.3).7,5G . 835 SØLV 1/1+ 10  
621 SIERRA LEO 1 CENT  1796  (KM 1) 1 20  
622 SIERRA LEO 1 LEONE 1974  (KM 26a) . 28,28g . 925 SØLV UNC 100  
623 SINGAPORE 5 DOLLARS 1985  (KM 48) UNC 5  
624 SINGAPORE 10 DOLLAR 1976  (KM 15) . 31,10g . 500 SØLV 01 50  
625 SLOVAKIA 10 HALIERO 1939  (KM 1) 1++ 5  
626 SLOVAKIA 20 KORUN 1941  (KM 7.1) . 15,0g . 500 SØLV 1+ 20  
627 SLOVAKIA 50 KORUN 1944  (KM 10) . 16,5g . 700 SØLV 1++ 30  
628 SPANIA ½ REAL 1848M  (KM 591.2) g.1 5  
629 SPANIA 2 REAL  1788  (KM 412.1) . 6,0g . 813 SØLV 1/1- 10  
630 SPANIA 2.5.10 CENTI 1870  (KM 661-662-663) 1/1- 5  
631 SPANIA 5.10.25.40 C 1868.62.62.64 (KM 635-603-615-628) 1 10  
632 SPANIA 50 CEN..2 PE 1880.82 (KM 685-678) 12,5g.835 SØLV 1 20  
633 SPANIA 50 CENTIMO 1889  (KM 690) . 2,5g . 835 SØLV 1 5  
634 SPANIA 50 CENTIMO 1892.00.04 (KM 690-705-723)  SØLV 1 10  
635 SPANIA 1 PESETA 1869  (KM 652) . 5,0g . 835 SØLV 1- 5  
636 SPANIA 1.2 PESETAS 1870  (KM 653-654) . 15,0g . 835 SØLV 1-.1 10  
637 SPANIA 1 PESETAS 1876.82 (KM 672-686) 10,0g . 835 SØLV 1-.1 10  
638 SPANIA 1.2 PESETAS 1882.81 (KM 686-678) 15,0g . 835 SØLV 1 10  
639 SPANIA 1 PESETA 1891.93.01.04(KM691-702-706-721)SØLV 1 50  
640 SPANIA 2 PESETAS 1905  (KM 725) . 10,0g . 835 SØLV 1 10  
641 SPANIA 100 PESETA 1966  (KM 797) . 19,0g . 800 SØLV 01 30  
642 SPANIA 2000 PESET 1992  (KM 887) . 27,0g . 925 SØLV PROOF 100  
643 ASTURIAS OG  LEON 2 PESETAS 1937  (KM 3) g.1 5  
644 EUZKADI 1 PESETA 1937  (KM 1) 01 5  
645 SPITSBERG 10.25.50.100 ROUBLE 1993  01 10  
646 SUDAN 50 QIRSH 1972  (KM 56.2) 01 5  
647 SVERIGE 1/2.1 SKILING 1803.1802   1 5  
648 SVERIGE 5 ØRE 1873   1 5  
649 SVERIGE 2 KR 1897  (KM 762) . 15,0g . 800 SØLV 01 30  
650 SVEITS 2 FRANCS 1914  (KM 21) . 10,0g . 835 SØLV 1 10  
651 SVEITS 5 FRANCS 1923  (KM 37) . 25,0g . 900 SØLV g.1 100  
652 SVEITS 5 FRANCS 1982  (KM 61) PROOF 5  
653 SYRIA 10.50 PIASTR 1929.36 (KM 72-74) . 12,0g . 680 SØLV 1.1+ 100  
654 SYRIA 25.50 QIRSH 1947  (KM 79-80) . 7,5g . 600 SØLV 1/1- 5  
655 SYRIA 25.50.50 QIR 1958.59 (KM 87-88-89) 12,5g.600 SØLV 1 20  
656 SYRIA 1 LIRA 1950  (KM 85) . 9,9g . 680 SØLV 1 20  
657 SYRIA 2 SHILLING 1936.52 (KM 4-23) 11,31g.925 SØLV g.1.1+ 20  
658 SØR RHODSI ½ CROWN 1934  (KM 5) . 14,14g . 925 SØLV g.1 40  
659 SØR RHODSI ½ CROWN 1940  (KM 15) . 14,14 . 925 SØLV 1+ 40  
660 SØR RHODSI 1 CROWN 1953  (KM 27) . 28,28g . 500 SØLV 1++ 40  
661 SØR AFRIKA 3 PEN.2 SHIL 1897.94(KM 3-6).12,72g.925 SØLV 1 20  
662 SØR AFRIKA 2,1/2 SHILLIN 1894  (KM 7) . 14,14g . 925 SØLV 1- 20  
663 SØR AFRIKA 6 PENCE 1933.45.50 (KM 6.2-27-36.1)8g.800 SØLv 1-.1 5  
664 SØR AFRIKA 1 SHILLING 1932.38 (KM 17.3-28) 11,3g.800 SØLV 1 10  
665 SØR AFRIKA 2.2,1/2 SHIL 1941.25 (KM 29-19.1) 25,45g.800 SØLV 1 30  
666 SØR AFRIKA 50 CENT  1963  (KM 62) . 28,28g . 500 SØLV 1+ 30  
667 SØR AFRIKA 1 CROWN 1952  (KM 41) . 28,28g . 500 SØLV 1++ 30  
668 SØR AFRIKA 1 CROWN 1960  (KM 55) . 28,28g . 500 SØLV 01 30  
669 TAIWAN 5 JIAO 1949  (Y 532) . 5,0g . 720 SØLV 01 5  
670 TAIWAN 50 DOLLARS 1965  (Y 539) . 17,1g . 750 SØLV 01 20  
671 TAIWAN 100 DOLLAR 1965  (Y 540) . 22,21g . 750 SØLV 01 40  
672 THAILAND 1.1 FUANG 1/16 BAHT  ( 1824-1868) kulemynt 1 10  
673 THAILAND ½ FUANG 1876  (Y 20) 1+ 300  
674 THAILAND ½ BAHT 1919  (KM 44a) . 7,5g . 650 SØLV 1 10  
675 THAILAND 1 BAHT 1957  (Y 82.1) 1+ 5  
676 THAILAND 50 BAHT 1974  (Y 101) . 24,85g . 400 SØLV 1++ 30  
677 TOGO 1.2 FRANC 1924.1925  (KM 2-3) g.1 10  
678 TUNIS 5.5.10.10 CE 1891.1916.1892.1914(221-235-222-236) g.1 10  
679 TUNIS 2 FRANCS 1891  (KM 225) . 10,0g . 835 SØLV g.1 20  
680 TUNIS 2 FRANCS 1916  (KM 239) . 10,0g . 835 SØLV 1++ 20  
681 TUNIS 5.10 FRANC 1935  (KM 261-262).15,0g . 680 SØLV 1+ 30  
682 TUNIS 10.20 FRANC 1939  (KM 265-266).30,0g . 680 SØLV 1.1+ 50  
683 TYRKIA 1.2.5  KURUS 1255  (KM 671-672-673)      SØLV 1 10  
684 TYRKIA 2.5 KURUS 1293  (KM 736-737)              SØLV 1 10  
685 TYRKIA 10 KURUSH 1915  (KM 772) . 12,0g . 830 SØLV 1 20  
686 TYRKIA 20 KURUSH 1852  (KM 675) . 24,0g . 830 SØLV 1 80  
687 TYRKIA 20 KURUSH 1877  (KM 722) . 24,0g . 830 SØLV 01 90  
688 TYRKIA 1 LIRA 1940  (KM 869) . 12,0g . 833 SØLV 1 20  
689 TYRKIA 50 LIRA 1972  (KM 901) . 20,1g . 830 SØLV 01 60  
690 TYSKLAND 5 PFENNIG 1940  (KM 98) 1+ 100  
691 TYSKLAND 20 PFENNIG 1887A.1892A  (KM 9.1-13) 1+.1 50  
692 TYSKLAND 50 PFE.1/2 M 1876A.1915A(KM 6.17).5,54g.900 SØLV 1 10  
693 TYSKLAND 50 PFENNIG 1939D  (KM 95) 1+ 50  
694 TYSKLAND 1 MARK 1876H.1914A(KM 7-14) 11,1g.900 SØLV 1.1+ 10  
695 TYSKLAND 2 MARK 1933A  (KM 79) . 8,0g . 625 SØLV 1 20  
696 TYSKLAND 2 MARK 1934F (KM 84).8,0g.625 SØLV.pusseripe 1 10  
697 TYSKLAND 2 MARK 1938B  (KM 93) . 8,0g . 625 SØLV 1+ 10  
698 TYSKLAND 2 MARK 1931D  (KM 45) . 10,0g . 500 SØLV g.1 10  
699 TYSKLAND 2 MARK 1951J  (KM 111) 1+ 5  
700 TYSKLAND 3 MARK 1924G  (KM 43) . 15,0g . 500 SØLV 1+ 50  
701 TYSKLAND 3 MARK 1929F  (KM 63) . 15,0g . 500 SØLV.riper  1 30  
702 TYSKLAND 5 MARK 1929J  (KM 56) . 25,0g . 500 SØLV 1+ 300  
703 TYSKLAND 5 MARK 1934A  (KM 83) . 13,8g.900 SØLV.riper g.1 30  
704 TYSKLAND 5 MARK 1935D  (KM 86) . 13,88g . 900 SØLV g.1 30  
705 TYSKLAND 5 MARK 1936A  (KM 94) . 13,88g . 900 SØLV 1+ 30  
706 TYSKLAND 5 MARK 1969G  (KM 125.1).11,2g. 625 SØLV PROOF 20  
707 TYSKLAND 5 MARK 1969F  (KM 126) . 11,2g . 625 SØLV 01 20  
708 TYSKLAND 5 MARK 1970F  (KM 127) . 11,2g . 625 SØLV UNC 20  
709 TYSKLAND 10 MARK 1972G  (KM 130) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
710 TYSKLAND 10 MARK 1972J  (KM 131) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
711 TYSKLAND 10 MARK 1972J  (KM 133) . 15,5g . 625 SØLV 01 30  
712 TYSKLAND 10 MARK 1972F  (KM 135) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
713 TYSKLAND 10 MARK 1988D  (KM 168) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
714 TYSKLAND 10 MARK 1989G  (KM 173) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
715 TYSKLAND 10 MARK 1990F  (KM 174) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
716 TYSKLAND 10 MARK 1995D  (KM 187) . 15,5g . 625 SØLV UNC 30  
717 PRUSSIA 1 THALER 1817A  (KM 396) . 22,27g . 750 SØLV 1 50  
718 PRUSSIA 1 THALER 1861  (KM 488) . 18,52g . 900 SØLV g.1 50  
719 PRUSSIA 1 THALER 1871A  (KM 500) . 18,5g . 900 SØLV 1+ 50  
720 PRUSSIA 3 MARK 1910A  (KM 527) . 16,66g . 900 SØLV 1+ 50  
721 SACHSEN 1 THALER 1864B  (KM 1214).18,52g . 900 SØLV 1 50  
722 SAARLAND 10.20.50.100 FRANKEN 1954.55 (KM 1-2-3-4) 1+/01 100  
723 TY ØST AFRI 20 HELLER 1916  (KM 15a)  TYPE B-B 1 5  
724 TY ØST AFRI 1 RUPIE 1914  (KM 10) . 11,66g . 917 SØLV 1+ 200  
725 TY ØST AFRI 1 RUPIE 1898  (KM 2) . 11,66g . 917 SØLV g.1 200  
726 UGANDA 5 SHILLINGS 1968  (KM 7) 01 5  
727 UKRAINA 10 HRYVEN 1999  (KM 117) . 33,62g . 925 SØLV PROOF 100  
728 UNGARN 1 KRAJCZAR 1848.49  (KM 430.1-430.2) 1+.1 5  
729 UNGARN 3 KRAJCZAR 1849  (KM 434) g.1 5  
730 UNGARN 6 KRAJCZAR 1849  (KM 435) . 2,23g . 427 SØLV 1 5  
731 UNGARN 20 KRAJCZA 1847  (KM 422) . 6,68g . 583 SØLV 1 5  
732 UNGARN 1 KORONA 1893.15 (KM 484-492).10g.835 SØLV 1 10  
733 UNGARN 2 KORONA 1913  (KM 493) . 10,0g . 835 SØLV 1+ 20  
734 UNGARN 5 KORONA 1907U.P (KM 489).24,0g . 900 SØLV UNC 80  
735 UNGARN 5 KORONA 1900  (KM 488) . 24,0g . 900 SØLV 1 80  
736 UNGARN 1.2 PENGØ 1938.29 (KM 510-511).15,0g.640 SØLV 1++.1 5  
737 UNGARN 2 PENGØ 1935  (KM 513) . 10,0g . 640 SØLV 1/1+ 10  
738 UNGARN 2 PENGØ 1935  (KM 514) . 10,0g . 640 SØLV 01 20  
739 UNGARN 5 PENGØ 1939  (KM 517) . 25,0g . 640 SØLV 1++ 40  
740 UNGARN 1 FORINT 1879  (KM 453) . 12,34g . 900 SØLV 1+ 20  
741 UNGARN 5 FORINT 1947  (KM 534a) . 12,0g . 500 SØLV 1++ 20  
742 UNGARN 5 FORINT 1948  (KM 537) . 12,0g . 500 SØLV 01 20  
743 UNGARN 25 FORINT 1966  (KM 567) . 12,0g . 640 SØLV PROOF 20  
744 UNGARN 50 FORINT 1966  (KM 568) . 20,0g . 640 SØLV PROOF 30  
745 URUGUAY 2.4 CENTESI 1869  (KM 12.13) 1+ 5  
746 URUGUAY 4 CENTESIM 1870  (KM 4.1) 1+ 5  
747 URUGUAY 1 PESO 1895  (KM 170) . 25,0g . 900 SØLV 1 80  
748 URUGUAY 1000 PESOS 1969  (KM 55) . 25,0g . 900 SØLV 1++ 80  
749 USA ½ DOLLAR 1925  (KM 157) . 12,5g . 900 SØLV g.1 40  
750 USA ½ DOLLAR 1926  (KM 160) . 12,5g . 900 SØLV 1+ 40  
751 USA ½ DOLLAR 1946  (KM 198) . 12,5g . 900 SØLV 1+ 40  
752 USA ½ DOLLAR 1952  (KM 200) . 12,5g . 900 SØLV 01 40  
753 USA ½ DOLLAR 1982  (KM 208) . 12,5g . 900 SØLV UNC 40  
754 USA 1 DOLLAR 1879S  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 01 120  
755 USA 1 DOLLAR 1880  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1/1+ 120  
756 USA 1 DOLLAR 1881  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
757 USA 1 DOLLAR 1882S  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 120  
758 USA 1 DOLLAR 1883S  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
759 USA 1 DOLLAR 1884  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV g.1 120  
760 USA 1 DOLLAR 1884O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1++ 120  
761 USA 1 DOLLAR 1886  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1++ 120  
762 USA 1 DOLLAR 1887O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1++ 120  
763 USA 1 DOLLAR 1887S  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 200  
764 USA 1 DOLLAR 1888  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 120  
765 USA 1 DOLLAR 1888O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1/1- 120  
766 USA 1 DOLLAR 1889O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
767 USA 1 DOLLAR 1890O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
768 USA 1 DOLLAR 1891  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
769 USA 1 DOLLAR 1891O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1/1- 120  
770 USA 1 DOLLAR 1896O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
771 USA 1 DOLLAR 1897O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV g.1 120  
772 USA 1 DOLLAR 1897S  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV g.1 120  
773 USA 1 DOLLAR 1900O  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1/1+ 120  
774 USA 1 DOLLAR 1900S  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
775 USA 1 DOLLAR 1904  (KM 110) . 26,73g . 900 SØLV g.1 120  
776 USA 1 DOLLAR 1922 D  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 01 120  
777 USA 1 DOLLAR 1922S  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 120  
778 USA 1 DOLLAR 1923  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 01 120  
779 USA 1 DOLLAR 1923S  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV g.1 120  
780 USA 1 DOLLAR 1924S  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
781 USA 1 DOLLAR 1926D  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
782 USA 1 DOLLAR 1926S  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 120  
783 USA 1 DOLLAR 1927D  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 120  
784 USA 1 DOLLAR 1928S  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1 120  
785 USA 1 DOLLAR 1935  (KM 150) . 26,73g . 900 SØLV 1+ 120  
786 USA 1 DOLLAR 1987S  (KM 220) . 26,73g . 900 SØLV PROOF 120  
787 USA 1 DOLLAR 1987  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
788 USA 1 DOLLAR 1988  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
789 USA 1 DOLLAR 1989  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
790 USA 1 DOLLAR 1990  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
791 USA 1 DOLLAR 1991  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
792 USA 1 DOLLAR 1992  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
793 USA 1 DOLLAR 1993  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
794 USA 1 DOLLAR 1997  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
795 USA 1 DOLLAR 1998  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
796 USA 1 DOLLAR 1999  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
797 USA 1 DOLLAR 2000  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
798 USA 1 DOLLAR 2001  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
799 USA 1 DOLLAR 2002  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
800 USA 1 DOLLAR 2004  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
801 USA 1 DOLLAR 2005  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
802 USA 1 DOLLAR 2006  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
803 USA 1 DOLLAR 2007  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
804 USA 1 DOLLAR 2008  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
805 USA 1 DOLLAR 2010  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
806 USA 1 DOLLAR 2012  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
807 USA 1 DOLLAR 2013  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
808 USA 1 DOLLAR 2014  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
809 USA 1 DOLLAR 2015  (KM 273) . 31,10g . 999 SØLV UNC 150  
810 VATIKANET 5 LIRE 1939  (KM 20) . 5,0g . 835 SØLV UNC 50  
811 VATIKANET 5 LIRE 1939  (KM 28) . 5,0g . 835 SØLV 01 30  
812 VATIKANET 10 LIRE 1935  (KM 8) . 10,0g . 835 SØLV 1++ 20  
813 VATIKANET 10 LIRE 1936  (KM 21) . 10,0g . 835 SØLV 01 100  
814 VATIKANET 500 LEI 1958  (KM 57) . 11,0g . 835 SØLV UNC 50  
815 VATIKANET 500 LEI 1963  (KM 75) . 11,0g . 835 SØLV 01 30  
816 VATIKANET 500 LEI 1968  (KM 107) . 11,0g . 835 SØLV UNC 30  
817 VATIKANET 500 LEI 1978  (KM 140) . 11,0g . 835 SØLV UNC 30  
818 VATIKANET 500 LEI 1978  (KM 141) . 11,0g . 835 SØLV UNC 30  
819 VENEZUELA 1 CENTAVO 1862  (Y 7) 1+ 10  
820 VENEZUELA 5 BOLIVAR 1919  (Y 24.2) . 25,0g . 900 SØLV 1 80  
821 VIETNAM NO 5 HAO 1946  (KM 2.1) 1 5  
822 WINDWARD ISLANDS 12 SLOS 1731 ( C2)         SØLV 1- 5  
823 YEMEN STAT 24 KHUMSIY 1898  (KM217) . 3,15g . 910 SØLV 1 10  
824 YEMEN NOR 1/80.1/20 RY 1931?.31 (Y 2?-4) 1/1- 5  
825 YEMEN NOR 1/80 RIYAL 1963  (Y 20) 1+ 5  
826 YEMEN NOR 20 BUQSHA 1963  (Y 30) . 9,85g . 720 SØLV 1+ 20  
827 YEMEN NOR 1 RIAL 1963  (Y 31) . 19,75g . 720 SØLV 1+ 80  
828 YEMEN NOR 1 RIAL 1985  (Y 5) . 25,0g . 720 SØLV 01 80  
829 YUGOSLAV 10.20 DINAR 1931  (KM 10-11) . 18,0g . 500 SØLV g.1 10  
830 YUGOSLAV 20.50 DINAR 1938  (KM 23-24) . 24,0g . 750 SØLV 1+ 20  
831 ZAIRE 2,1/2 ZAIRES 1975  (KM 9) . 28,28g . 925 SØLV UNC 90  
832 ARABISKE LAND 93 stk forskjellige typemynt vk 20  
833 AUSTRALIA 30  stk forskjellige typemynt vk 10  
834 BELGIA 64  stk forskjellige typemynt vk 20  
835 BRAZIL 50  stk forskjellige typemynt vk 20  
836 BRIT. TERR 97 stk forskjellige typemynt vk 50  
837 BULGARIA 31  stk forskjellige typemynt vk 10  
838 CANADA 139  stk forskjellige typemynt vk 20  
839 COLOMBIA 27  stk forskjellige typemynt vk 10  
840 DANMARK 52  stk forskjellige typemynt vk 20  
841 ENGLAND 67stk forskjellige typemynt flere sølv vk 50  
842 FINLAND 52  stk forskjellige typemynt vk 20  
843 FRANKRIKE 42  stk forskjellige typemynt vk 20  
844 HELLAS 52  stk forskjellige typemynt vk 20  
845 INDIA  57  stk forskjellige typemynt vk 20  
846 ITALIA 44  stk forskjellige typemynt vk 20  
847 LATVIA 8  stk (KM 1-2-3-4-5-6-7-8) 1+ 50  
848 MOROCCO 22  stk forskjellige typemynt vk 10  
849 NEPAL 30  stk forskjellige typemynt vk 10  
850 NEW ZEALA 26  stk forskjellige typemynt vk 10  
851 PHILIPPINES 23  stk forskjellige typemynt vk 10  
852 POLEN 51  stk forskjellige typemynt vk 20  
853 RUSSLAND 55  stk forskjellige typemynt vk 20  
854 RUSSLAND 16  stk 1.3.5 ROUBLE PROOF 10  
855 SAUDI ARAB 12  stk forskjellige typemynt vk 10  
856 SPANIA 53  stk forskjellige typemynt vk 20  
857 SØR AFRIKA 95  stk forskjellige typemynt vk 50  
858 SØR RHODSI RHODESIA ZIMBABWE . 13 stk.forskjellige typemynt vk 10  
859 THAILAND 63  stk forskjellige typemynt vk 20  
860 TUNIS 19  stk forskjellige typemynt vk 10  
861 TYRKIA 45  stk forskjellige typemynt vk 20  
862 TYSKLAND 52  stk forskjellige typemynt vk 20  
863 TYSKLAND 9 stk.5 mark 100,8g . 625 SØLV UNC 100  
864 TYSKLAND 8 stk 5 mark (KM155-156-157-158-161-163-164-165) UNC 20  
865 USA 41 stk.1/4 dol forskjellige typemynt 01.0 20  
866 VATIKANET 25  stk forskjellige typemynt 01.0 50  
867 YUGOSLAV 49  stk forskjellige typemynt vk 20  
868 ØST TYSKLA 24  stk forskjellige typemynt vk 20  
869 LUXEMBURG 30  stk forskjellige typemynt vk 20  
870 SVERIGE 1,7 kg div mynt vk 10  
871 SVERIGE kr 1,00 105g . 800 SØLV vk 20  
872 SVERIGE kr 2,00 1877-1936 . 120g . 800 SØLV vk 50  
873 EUROPA EURO .CENT 680g . de fleste er usirkulert vk 100  
874 ENGLAND 1.2 POUND 53 stk . 18 forskjellige typemynter vk 100  
875 VERDEN MYNTER 800g vk 10  
876 VERDEN SØLV MYNT 720g . mange gode, bra lot, må sees!! vk 1000  
877 AFRIKA 1,15 kg forskj typemynt bra lot mange gode vk 100  
878 ASIA 258 stk forskj typemynt bra lot mange gode vk 100  
879 EUROPA 437 stk forskj typemynt bra lot mange gode vk 100  
880 SØR MELOM  AMERIKA 276 forsk typemynt bra lot mange gode vk 100