Auksjon nr: 474
Auksjonsdato: 01.11.2022
Møtelokale: Sandnes Frikirke, Hana (Skippergata/Eddaveien

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop  Bud
Gaute Ivarsson            
1 Hvid  u. år  NMD 1, ex OMH 44/505 1-     2 000  
Olav Engelbrektsson            
2 Skilling u. år NMD 2, ex OMH 42/251 1+  15 000  
Frederik I            
3 Skilling 1526 NMD 3 ex. OMH 53/708 1  15 000  
Christian IV            
4 1 SpD 1637 NMD 37, ex OMH 30/584 og OMH 6/397 1/1+  15 000  
5 2 mark 1645 NMD 114 g1     1 000  
6 1 mark 1644 NMD 117 g1     1 000  
7 8 skilling 1643 NMD 123         buklet g1        500  
8 4 skilling 1642 NMD 126 1/1+        500  
9 2 skilling 1642 NMD 129 1+        500  
10 2 skilling 1648 NMD 134        jordfunn 1            1  
11 1 skilling 1648 NMD 140 1/1-          10  
Frederik III            
12 2 mark 1659 NMD 159A, Schou 79 g1     1 000  
13 1 mark 1649 NMD 171 1        500  
14 1 mark 1654 NMD 176 1        500  
15 8 skilling  1661 NMD 204 1        500  
16 2 skilling 1665 NMD 224 1        100  
17 1 skilling 1651 NMD 234 1        100  
Christian V            
18 4 mark 1672 NMD 78            brosjespor 1        100  
19 4 mark 1691 NMD 97 g1     1 000  
20 2 mark 1670 NMD 102             pusset 1     1 000  
21 12 skilling u.år NMD 126 1-          50  
22 8 skilling 1682 NMD 132 1     1 000  
23 8 skilling 1685 NMD 135 1/1+     1 000  
24 4 skilling 1677 NMD 137 1        500  
25 2 skilling 1670 NMD 138 1        100  
26 2 skilling 1673 NMD 142 1/1-          50  
27 2 skilling 1679 NMD 149 1+        200  
28 2 skilling 1681 NMD 151 - samtidig forfalskning 1-          50  
29 2 skilling 1684 NMD 154 1        100  
30 1 skilling 1675 NMD 159 B       tæret, svakt bøyd 1          50  
31 1/2 skilling 1676 NMD 161     kantskade, jordfunn 1-            1  
Kongsberg            
32 4 mark 1699 NMD 194A 1/1+     1 000  
33 1 mark 1686 NMD 211A        brosjespor 1/1-     1 000  
34 2 skilling 1686 NMD 226 1/1+     2 000  
35 2 skilling 1687 NMD 227 1        100  
36 2 skilling 1689 NMD 232 1        100  
37 1 skilling 1691 NMD 249 1/1+        100  
Frederik IV            
38 4 mark 1723 NMD 5 1/1+     1 000  
39 4 mark 1726 NMD 7              riper g1        500  
40 1 mark/16 sk 1716 NMD 12 1+     1 000  
41 12 skilling 1723 NMD 204 1/1+        700  
42 8 skilling 1703 NMD 26 1/1+        700  
43 8 skilling 1704 NMD 27 1/1+        700  
44 8 skilling 1710 NMD 33 1        500  
45 8 skilling 1728 NMD 41 1+/01        500  
46 2 skilling 1701 NMD 45 1        100  
47 2 skilling 1711 NMD 55 1        100  
Christian VI            
48 24 skilling 1737 NMD 8 1        400  
49 24 skilling 1742 NMD 13 1        400  
50 8 skilling 1733 NMD 211A 1++        500  
Frederik V            
51 24 skilling 1747 NMD 4 1        300  
52 24 skilling 1764 NMD 22 1        300  
53 2 skilling 1761 NMD 26 1-          50  
54 2 skilling 1762 NMD 27 1-          50  
55 2 skilling 1764 NMD 29A 1-          50  
56 1 skilling 1765 NMD 34 1    
Christian VII            
57 1 SpD 1776 NMD 4A 1+     4 000  
58 2/3 SpD 1796 NMD 17A 1+     5 000  
59 1/2 SpD 1776 NMD 18A 1     1 000  
60 1/3 SpD 1796 NMD 23A 1/1+     1 000  
61 24 skilling 1772 NMD 32 g1        500  
62 24 skilling 1774 NMD 34 g1        500  
63 1/5 SpD/24 sk 1799 NMD 41 1        500  
64 8 skilling 1773 NMD 45 1/1+        300  
65 8 skilling 1784 NMD 54          blankett striper 1        100  
66 1/15 SpD/8 sk 1800 NMD 71              mørk/skitten 1          50  
67 4 skilling 1788 NMD 75           blankett striper 1          50  
68 2 skilling 1781 NMD 79A 1/1+        100  
69 2 skilling 1788 NMD 86 1-          50  
70 2 skilling 1803 NMD 90 1-          50  
71 2 skilling 1805 NMD 92 1+        100  
72 2 skilling 1807 NMD 93 1+        100  
73 1 skilling 1769 NMD 95 1-          50  
74 1 skilling 1780 NMD 98 1          50  
75 1 skilling 1771 F. Pedersen S12B Altona 1+        100  
76 12 skilling 1767 F. Pedersen DVI 2.5 Altona 1/1+        100  
Frederik VI            
77 8 skilling 1809 NMD 1 1        200  
78 4 skilling 1809 NMD 2         Fll 1+        200  
79 4 skilling 1809 NMD 3A 1+        200  
80 2 skilling 1810 NMD 5A 1/1+        100  
81 2 skilling 1811 NMD 6 1/1+        100  
82 1 skilling 1809 NMD 7A 1          50  
83 1 skilling 1812 NMD 8A 1+          50  
84 12 skilling 1813 NMD 9 (Dansk) 1+          50  
85 6 skilling  1813 NMD 10 (Dansk) g1          50  
Carl XIII            
86 8 skilling 1817 NM 1B g1        100  
87 8 skilling 1817 NM 1C          blf, pusset 1/1+        100  
88 1 skilling 1816 NM 2 1/1+        100  
Carl XIV Johan            
89 1 SpD 1844 NM 15 lite kanthakk 1+     5 000  
90 1/2 SpD 1821 NM 17 1/1+     2 000  
91 1/2 SpD 1834 NM 26 1/1+     2 000  
92 1/2 SpD 1844 NM 29 1+     2 000  
93 24 skilling 1819 NM 30A 1        500  
94 24 skilling 1827 NM 34 1/1-        300  
95 8 skilling 1819 NM 41A 1+        500  
96 8 skilling 1827 NM 43 1/1+        400  
97 4 skilling 1825 NM 44A 1        200  
98 4 skilling 1842 NM 45 1+        100  
99 2 skilling 1825 NM 46A 1++        300  
100 2 skilling 1842 NM 47 1        100  
101 2 skilling 1843 NM 48         irr fl 1+          50  
102 2 skilling 1822 NM 49          blf 1/1-        100  
103 2 skilling 1824 NM 50 1        200  
104 2 skilling 1827 NM 52        kantstøt 1/1-          50  
105 2 skilling 1828 NM 53         irr fll 1+        100  
106 2 skilling 1831 NM 54 1        200  
107 2 skilling 1832 NM 55 1-        100  
108 2 skilling 1833 NM 56 1/1-        100  
109 2 skilling 1834 NM 57 1-          50  
110 1 skilling 1819 NM 58 1        100  
111 1 skilling 1820 NM 59 1+        200  
112 1 skilling 1827 NM 62 g1        200  
113 1 skilling 1832 NM 65 1-        100  
114 1 skilling 1833 NM 66 1-        100  
115 1/2 skilling  1839 NM 68 1          50  
116 1/2 skilling  1840 NM 69 1/1+          50  
117 1/2 skilling  1841  NM 70A 1/1+          50  
118 1/2 skilling  1841  NM 70B 1+          50  
119 Kastepenning 1818   1++     1 000  
Oscar I            
120 1/2 SpD 1849 NM 12   svake brosjespor/riper/kh 1/1+        500  
121 24 skilling 1845 NM 15 1/1-        200  
122 24 skilling 1847 NM 17 1/1-        200  
123 12 skilling 1845 NM 24 g1        200  
124 12 skilling 1847 NM 26 1+        500  
125 12 skilling 1853 NM 30A 1        300  
126 12 skilling 1854 NM 31 1        300  
127 12 skilling 1855 NM 32 1        300  
128 12 skilling 1856 NM 33B 1/1+        400  
Carl XV            
129 1 SpD 1864 NM 3 1     5 000  
130 1/2 SpD 1862 NM 9 1/1+     1 000  
131 24 skilling 1865 NM 13 1        500  
132 12 skilling 1865 NM 16 1+/01        500  
133 4 skilling 1871 NM 17 1        100  
134 3 skilling 1869 NM 19A g1        100  
135 3 skilling 1869 NM 19B 1+        100  
136 2 skilling 1870 NM 20 1+        100  
137 2 skilling 1871 NM 21A 1+/01        100  
138 2 skilling 1871 NM 21B 1+        100  
139 1 skilling 1870 NM 22 1          50  
140 1/2 skilling  1863 NM 23 1/1-          10  
141 1/2 skilling  1867 NM 24 1+          50  
142 Kastepenning 1860   1+     1 000  
Oscar II            
143 12 skilling 1873 NM 14 1        500  
144 3 skilling 1872 NM 15A g1        100  
145 3 skilling 1872 NM 15B 1        100  
146 3 skilling 1873 NM 16 1/1+        100  
Krone- og øremynt            
147 20 kr/5 SpD 1874 Gull 0/01     5 000  
148 20 kr/5 SpD 1875 Gull 0/01     5 000  
149 20 kroner 1876 Gull 0/01     5 000  
150 20 kroner 1878 Gull 0/01     5 000  
151 20 kroner 1879 Gull 0/01     5 000  
152 20 kroner 1902 Gull 0/01     5 000  
153 20 kroner 1910 Gull 0/01     5 000  
154 10 kroner 1910 Gull 0/01     5 000  
155 2 kroner 1878   1/1-        100  
156 2 kroner 1890   1        200  
157 2 kroner 1892   1        200  
158 2 kroner 1893   1        200  
159 2 kroner 1894   1        200  
160 2 kroner 1897   1        200  
161 2 kroner 1900   1        200  
162 2 kroner 1902   1/1+        300  
163 2 kroner 1904   1/1+        300  
164 2 kroner 1906   01        500  
165 2 kroner 1907   01        500  
166 2 kroner 1907 Med gevær 01     1 500  
167 2 kroner 1908   g1        200  
168 2 kroner 1910   1/1+        300  
169 2 kroner 1912   1/1+        300  
170 2 kroner 1913   1/1+        300  
171 2 kroner 1914   1+        300  
172 2 kroner 1914 Mor Norge 1+/01          50  
173 2 kroner 1915   01        350  
174 2 kroner 1916   1+        300  
175 2 kroner 1917   01        250  
176 1 krone 1877   1-          50  
177 1 krone 1879   1-          50  
178 1 krone 1881   g1        100  
179 1 krone 1882   1/1-          50  
180 1 krone 1885   1/1-          50  
181 1 krone 1888   1/1-          50  
182 1 krone 1889   1/1-          50  
183 1 krone 1890   1        100  
184 1 krone 1892   1        100  
185 1 krone 1894   1/1-          50  
186 1 krone 1895   1/1-          50  
187 1 krone 1897   1/1-          50  
188 1 krone 1898   1/1+        150  
189 1 krone 1900   g1        100  
190 1 krone 1901   1/1-          50  
191 1 krone 1904   1-          50  
192 1 krone 1908   1+        200  
193 1 krone 1908 Myntmerke på opphøyet plate g1        100  
194 1 krone 1910   g1        100  
195 1 krone 1912   1+        200  
196 1 krone 1913   1+/01        300  
197 1 krone 1914   1++        200  
198 1 krone 1915 Ripe 1+        100  
199 1 krone 1916   1++        200  
200 1 krone 1917   1/1+        100  
201 1 krone 1947   0          50  
202 1 krone 1949   0          50  
203 1 krone 1951 type II 0        150  
204 50 øre/15 sk 1874 Ripe 1/1+        150  
205 50 øre/15 sk 1875 Skitten, mørk, fll 1+          50  
206 50 øre 1877   1/1-          50  
207 50 øre 1887   1/1-          50  
208 50 øre 1889   1+        200  
209 50 øre 1891   1/1-          50  
210 50 øre 1893   1/1-          50  
211 50 øre 1895   1        100  
212 50 øre 1896   1/1-          50  
213 50 øre 1897 kh 1          50  
214 50 øre 1898   1        100  
215 50 øre 1899   1        100  
216 50 øre 1900   1-          50  
217 50 øre 1901 ripe 1/1-          50  
218 50 øre 1902   1/1-          50  
219 50 øre 1904   1        100  
220 50 øre 1909   1/1+        100  
221 50 øre 1911   1        100  
222 50 øre 1912   1+        200  
223 50 øre 1913   1+        200  
224 50 øre 1914   1        100  
225 50 øre 1916   g1        100  
226 50 øre 1918   1/1-          50  
227 50 øre 1919   1          50  
228 50 øre 1920 uten hull 1/1-          50  
229 50 øre 1920 med hull 1        100  
230 50 øre 1921 uten hull 1++        200  
231 50 øre 1921 med hull g1        100  
232 50 øre 1922 uten hull 1        100  
233 50 øre 1922 med hull 1        100  
234 50 øre 1923 med hull 1+        200  
235 50 øre 1941 zink 01          50  
236 50-25-10 øre 1942 London-sett 0/01     6 000  
237 50 øre 1942 zink 01          50  
238 50 øre 1943 zink 1+          10  
239 50 øre 1944 zink 1+          50  
240 50 øre 1948   0          50  
241 25 øre 1876   1          50  
242 25 øre 1896   1/1-          50  
243 25 øre 1898   1          50  
244 25 øre 1899   1          50  
245 25 øre 1900   1/1+          50  
246 25 øre 1901   g1          50  
247 25 øre 1902   g1          50  
248 25 øre 1904   g1          50  
249 25 øre 1909   1+        100  
250 25 øre 1911   1          50  
251 25 øre 1912   1/1-          50  
252 25 øre 1913   g1          50  
253 25 øre 1914   g1          50  
254 25 øre 1915 mørk, irr 1/1+          50  
255 25 øre 1916   1          50  
256 25 øre 1917   1/1+          50  
257 25 øre 1918   1+          50  
258 25 øre 1919   1/1+          50  
259 25 øre 1921 uten hull 1+          50  
260 25 øre 1921 med hull 1          50  
261 25 øre 1922 uten hull 01        100  
262 25 øre 1922 med hull 1/1+          50  
263 25 øre 1923 med hull 1          10  
264 25 øre 1950   0          50  
265 25 øre 1953   0          50  
266 25 øre 1957   0          50  
267 25 øre 1957 Myntmerke på opphøyet plate 1/1+          10  
268 10 øre / 3 sk 1874   1          50  
269 10 øre / 3 sk 1875   1          50  
270 10 øre 1875   1-          50  
271 10 øre 1876 mørk, irr 1          50  
272 10 øre 1877   1/1+        100  
273 10 øre 1878   g1          50  
274 10 øre 1880   1          50  
275 10 øre 1882   g1          50  
276 10 øre 1883 fll 1/1+          50  
277 10 øre 1888   1/1+          50  
278 10 øre 1889   1/1+          50  
279 10 øre 1890   1+          75  
280 10 øre 1892   1/1-          10  
281 10 øre 1894   1          50  
282 10 øre 1897   1/1-          10  
283 10 øre 1898   1+          50  
284 10 øre 1899   1/1-          10  
285 10 øre 1901   1          50  
286 10 øre 1903   1/1+          50  
287 10 øre 1909   1          10  
288 10 øre 1911   1          10  
289 10 øre 1912   1+          50  
290 10 øre 1913   1+          50  
291 10 øre 1914   1/1+          50  
292 10 øre 1915 irr 1+/01          10  
293 10 øre 1916   1/1+          50  
294 10 øre 1917   1/1+          50  
295 10 øre 1918   1/1+          10  
296 10 øre 1919   1+/01          25  
297 10 øre 1920   1+/01          50  
298 10 øre 1921   1+          50  
299 10 øre 1922   1/1+          10  
300 10 øre 1923   1+          50  
301 10 øre 1941 kobbernikkel 0          10  
302 10 øre 1948   0          10  
303 10 øre 1952   0          10  
304 10 øre 1958   0          10  
305 10 øre 1959   01            1  
306 10 øre 1962   0            1  
307 10 øre 1963   0            1  
308 10 øre 1964   0            1  
309 10 øre 1966   0            1  
310 10 øre 1968   0            1  
311 10 øre 1972   0            1  
312 5 øre 1875   1          25  
313 5 øre 1876   1          25  
314 5 øre 1878 fll 1+          25  
315 5 øre 1896   1+          25  
316 5 øre 1899   1/1+          25  
317 5 øre 1902 khh 1/1+          10  
318 5 øre 1907   1+          25  
319 5 øre 1918 jern             rust 1        100  
320 5 øre 1919 jern 1/1+        100  
321 5 øre 1942 jern 0          25  
322 5 øre 1945 jern 1+        500  
323 5 øre 1966   0            1  
324 2 øre 1876   g1          10  
325 2 øre 1877   1+          50  
326 2 øre 1884   1/1+          10  
327 2 øre 1889   g1          10  
328 2 øre 1891   1/1+          10  
329 2 øre 1893   1+/01        100  
330 2 øre 1897   1          10  
331 2 øre 1899   1          10  
332 2 øre 1902   1          10  
333 2 øre 1914 med hjemmelaget senterhull  1            1  
334 2 øre 1957   0          10  
335 2 øre 1964   0          10  
336 2 øre 1967   0          10  
337 2 øre 1969   0          10  
338 2 øre 1971   0          10  
339 1 øre 1876   1+/01        100  
340 1 øre 1877   1/1+          10  
341 1 øre 1878   1+        100  
342 1 øre 1884   1          10  
343 1 øre 1889   01          50  
344 1 øre 1891   1+/01          50  
345 1 øre 1893   1+          10  
346 1 øre 1897   1          10  
347 1 øre 1899   01          25  
348 1 øre 1902   01          25  
349 1 øre 1921 jern 1/1+          50  
350 1 øre 1921 bronse 1          10  
351 1 øre 1922   0/01          50  
352 1 øre 1929   01          10  
353 1 øre 1931   01          10  
354 1 øre 1945 jern 0          10  
355 1 øre 1965   0          10  
356 1 øre 1967   0          10  
357 1 øre 1968   0/01            1  
358 1 øre 1970   0            1  
359 1 øre 1971   0            1  
360 1 øre 1972   0            1  
Gullmynter verden            
Chile            
361 100 Pesos 1926 (KM 170) 20.3397g, .900 gull 01     6 000  
Costa Rica            
362 2 Colones 1900 (KM 139) 1,556g, .900 gull 1+        400  
Danmark            
363 20 kroner 1915 (KM 817.1) 8,96g, .900 gull 0/01     3 000  
Italia            
364 20 Lire 1882 (KM 21) 6,45g, .900 gull 01     2 000  
Nederland            
365 1 Ducat 1849 (KM 83) 3,49g, .983 gull 1++     1 000  
366 5 Gulden 1912 (KM 151) 3,36g, .900 gull 1+     1 000  
367 10 Gulden 1925 (KM 162) 6,729g, .900 gull 01     2 200  
Tyskland-Hamburg            
368 20 Mark 1893 (KM 618) 7,965g, .900 gull g.1     2 800  
Tyskland-Preussen            
369 20 Mark 1888 (KM 515) 7,965g, .900 gull 1+     3 000  
370 20 Mark 1894 (KM 521) 7,965g, .900 gull 1+     3 000  
Mynter-verden            
USA            
371 1 dollar 1874S Sølv - med kinesiske chop marks 1        100  
372 1 dollar 1876S Sølv - Trade dollar, KM108 1+        200  
373 1 dollar 1884O Sølv - Morgan dollar, KM110 01        150  
374 1 dollar 1934 Sølv - Peace dollar, KM150 1+        150  
375 1 dollar 1972D Kobbernikkel, KM203 1++            1  
376 1 dollar 1976 Bicentennial, kobbernikkel, KM206 1+            1  
377 1 dollar 1980S Kobbernikkel, KM207 UNC            1  
378 1 dollar 1998 1 oz fine silver, KM273 UNC          80  
379 1/2 dollar 1819 Liberty cap, KM37 g1        300  
380 1/2 dollar 1853 Arrows at date, rays on reverse, KM79 1/1-        300  
381 1/2 dollar 1854O Without rays on reverse, KM82 1        300  
382 1/2 dollar 1866S Motto above eagle, KM A68 1-        200  
383 1/2 dollar 1911 Barber, KM116 1-        200  
384 1/2 dollar 1947D Mintmark on reverse, KM142 01          10  
385 1/2 dollar 1954D Franklin, KM199 1          10  
386 1/2 dollar 1964D Kennedy .900 sølv, KM202 01          10  
387 1/2 dollar 1966 Kennedy .400 sølv, KM202a 01            5  
388 1/2 dollar 1974D Kennedy, kobbernikkel, KM202b 01            1  
389 1/2 dollar 1976S Bicentennial, kobbernikkel, KM205a UNC            5  
390 1/2 dollar 1979 Kobbernikkel, KM A202b 1+            1  
391 1/4 dollar 1854 Seated Liberty, KM81 1-          50  
392 1/4 dollar 1859 Seated Liberty, KM A64.2 g1        200  
393 1/4 dollar 1877S Seated Liberty, KM A98 1        100  
394 1/4 dollar 1905O Barber, KM114 1-          50  
395 1/4 dollar 1917-30 Type 2, St Liberty, uleselig årstall, KM145 1-            1  
396 1/4 dollar 1943 1967, 1976D, 1990P vk            1  
397 1 dime 1891 Seated Liberty, KM A92 1/1-            5  
398 1 dime 1908 Barber, KM113 1            5  
399 1 dime 1940 Mercury, KM140 UNC            1  
400 1 dime 1946S 1994P                 Roosevelt dimes 1 og 1+            1  
401 1/2 dime 1832 Liberty cap, KM47 1/1-        100  
402 1/2 dime 1857O Seated Liberty, KM A62.2 1-          20  
403 1/2 dime 1861 Seated Liberty, obverse legend, KM91 1-          20  
404 5 cents 1866 Shield nickel, KM96 2            1  
405 5 cents 1882 Shield nickel, without rays, KM97 1          10  
406 5 cents 1902 Liberty nickel, KM112 1            1  
407 5 cents 1927 Buffalo nickel, KM134 1            1  
408 5 cents 1943P 1993D, 2005, 2006 vk            1  
409 3 cents 1853 type II, KM75 1-        100  
410 3 cents 1865 KM95 1          10  
411 2 cents 1865 KM94 1          10  
412 1 cent 1854 Large cent, braided hair, KM67 g.1          50  
413 1 cent 1860 Small cent, Indian head, KM90 1          10  
414 1 cent 1889 Small cent, Indian head, KM90a g.1            1  
415 1 cent 1920 Bronze, KM132 1+            1  
416 1 cent 1943 KM132a 1            1  
417 1 cent 1944 Copper-zink 01            1  
418 1 cent 1964 2016 shield, KM201, KM468 1+ og UNC            1  
419 1/2 cent 1833 Classic head, KM41 1+        300  
Primitive betalingsmidler            
Thailand-Siam            
420 1 bath Rama III? Chakara og Prasat?, 15 gram kulemynt. Sølv            10  
421 Kano-mynt 1800-tallet 29 gram, bronse, 8,5 cm            10  
422 Kano-mynt 1800-tallet 30 gram, bronse, 7,9 cm            10  
Afrika - Vest Afrika            
423 Armbånd 1800-tallet 121 gr, bronse, brukt i forbindelse med slave handel          10  
Sedler            
Sedler-Norge            
424 1000 kr 1958 A1375591 1     3 500  
425 1000 kr 1980 B3730762 m.pen 1-     1 000  
426 1000 kr 1986 D9657281 1+        900  
427 1000 kr 1990 1103087444 brunt årst./sign.  Pen 1-     1 000  
428 1000 kr 2001 4301930008 1+        900  
429 500 kr 1974 A5138195 1+     2 000  
430 500 kr 1991 5200642305 n.1+        700  
431 500 kr 2008 B100429953 m.pen 1-        450  
432 200 kr 1998 5204952141 stor rift 1-        100  
433 100 kr 1939 B3475948 1     1 000  
434 100 kr 1945 A6996958 m.pen 1-        500  
435 100 kr 1961 H5998115 1+        400  
436 100 kr 1977 F2357631 pen 1+        190  
437 100 kr 1977 H0915496 1        100  
438 100 kr 1991 6270102020 0        100  
439 50 kr 1940 B9649488 pen 1-        400  
440 50 kr 1945 A1266954 n.1+     1 000  
441 50 kr 1961 E0769102 1        400  
442 50 kr 1983 R4705019 m.pen 1          70  
443 50 kr 1989 6204016296 g.1+          70  
444 50 kr 1999 2302763860 g.01          50  
445 10 kr 1940 Æ7906883 1        150  
446 10 kr 1942 B5480625 1          60  
447 10 kr 1944 E5343298 1-          40  
448 10 kr 1947 E8382417 1-        100  
449 10 kr 1953 Y5717349 pen 1-          50  
450 10 kr 1954 D1416404 1          60  
451 10 kr 1968 P1571767 0          90  
452 10 kr 1968 R3441014 g.01          10  
453 10 kr 1968 R7907006 01/0          20  
454 10 kr 1970 Ø9082982 pen 1-          15  
455 10 kr 1973 M8649603 0          30  
456 10 kr 1974 AL1601116 01/0          40  
457 10 kr 1977 AU8356405 0          20  
458 10 kr 1977 AZ9057141 01/0          30  
459 10 kr 1979 BN,BU,BX pene vk          40  
460 5 kr 1915 E5925884 1-     1 000  
461 5 kr 1942 U3450041 1          60  
462 5 kr 1943 V8333752 1          60  
463 5 kr 1944 V9274304 1-          50  
464 5 kr 1946 B8688632 n.1+        200  
465 5 kr 1952 J2268332 1-        100  
466 5 kr 1955 C1800647 1          60  
467 1 kr 1917 0200171 fll 1          60  
468 1 kr 1917 F7202771 m.pen 1        150  
469 2 kr 1922 1926484 tapemerker 1        200  
470 2 kr 1941 A6040820 1+        200  
471 2 kr 1944 D3266334 pen 1        150  
472 1 kr 1944 G6422573 små fll 1+          60  
473 1 kr 1945 I08711419 pen 1+        200  
474 1 kr 1948 L6429619 m.pen 1+          75  
475 1 kr 1942 A648848 London pen 1-        250  
476 2 kr 1942 A647693 London pen 1-        300  
477 10 kr 1944 Y812052 London pen 1-        500  
478 Tysk okkup. 1940 5,20,50 reichsmark, brukt i Norge ww2 vk          30  
479 rasjonering 1918 rasjoneringskort, erter,sukker,kaffe vk            1  
480 SVALBARD 5 kr 1970 Pp m/stempel nr. 7288 1-        200  
481 SVALBARD 5 kr 1978 SS nr.04626 01/0          50  
482 SVALBARD 10 kr 1976 Rr nr.04402 1          20  
483 SVALBARD 100 kr 1978 SS nr.001026 pen 1-        100  
484 KINGS BAY 10 øre 1952/53 F nr. 427 tapemerke, m.pen 1-        800  
Sedler-utland            
485 ARGENTINA 7 sedler   unc            5  
486 AUSTRALIA $5 1995 p51a 1          20  
487 AUSTRALIA $10 1993 p52a 0        100  
488 AUSTRALIA $20 1994 p53a 1+        100  
489 AUSTRALIA $50 1994 p47i  m.pen n.1-        100  
490 AUSTRALIA $50 1995 p54a 01        100  
491 BELG.CONGO 10 francs 1943 p14c 1-          30  
492 BELIZE $1 1990 unc          20  
493 BOLIVIA 6 sedler   vk            3  
494 BRASIL 11 sedler   unc          10  
495 CAMBODIA 7 sedler   unc            5  
496 CANADA $1,3,5 $1 1954,$2 1963,$5 1995,03 vk          30  
497 CANADA $5 1935 Bank of Commerce 1-          50  
498 CANADA $10 1935 Nova Scotia pS633 1-        100  
499 CANADA $10 1971,89 1-          20  
500 CANADA $20 1979 p93c pen 1-          20  
501 CANADA $20 1991 p97a 1+          30  
502 CANADA $20 2012 p108a polymer 1+          30  
503 CANADA $50 1988 p98a m.pen 1-          50  
504 CANADA $100 1975 p91b pen 1-        100  
505 CANADA $100 1988 p99a 1+        150  
506 CANADA 1992 10c,25c,$1 1992 Canadian Tire vk            5  
507 CHINA 50 yuan 1940 1-          10  
508 CHINA 7 sedler   unc            5  
509 CONF.ST. $1 1862 North Carolina pS2359a 1-            5  
510 CONF.ST. $1 1863 Richmond p57 1-/2          10  
511 CONF.ST. $10 1864 Richnond p68 1+          50  
512 CROATIA 4 sedler   vk            3  
513 CUBA 10 pesos 1896 p49c 1            5  
514 DANMARK 1 kr 1914 klippfisk s115, 6 siffer pen 1-          10  
515 DANMARK 4 sedler 50kr,20kr,10kr,1kr vk          20  
516 DANMARK 100 kr 1928 s109 Lange/Boye pen 1-        200  
517 DANMARK 10øre,1 kr Dansk Brigade 1947-58 sM13,M16 pene 1-          10  
518 DANMARK 1 kr, 5 kr Jutlandia 1951 01/0,1-          10  
519 ENGLAND £5 1991-98 p382b,2002 p391c 1-          30  
520 ENGLAND £10 2004 p389c pen 1-          50  
521 ENGLAND £20 2006 p392a pen 1-        100  
522 FINLAND 1 mark 1915 1-            5  
523 FINLAND 5,10,20 mark 1963,1945,1922 vk            5  
524 FRANCE 50 livres 1792 pA72 rifter,limt på midten, serie 2453 1-/2            5  
525 FRANCE 25 livres 1793 pA71 serie 84 pen 1-            5  
526 FRANCE 10 livres 1792 pA66bserie 6740, kantr. 1-            5  
527 FRANCE 5 livres u.å 1793 pA76 serie 83 1            5  
528 FRANCE 50 sols 1793 pA70 serie 714 pen 1-            5  
529 FRANCE 25 sols 1792 pA55 serie 33 1-            5  
530 FRANCE 15 sols 1793 pA69b serie 583 1            5  
531 FRANCE 3 sedler 20 centimes,50 francs 1947,50 francs 1988 vk            1  
532 FÆRØYENE 1 kr 1940 s15 m.pen 1-          50  
533 FÆRØYENE 10 kr 1940 s17 1-        200  
534 GERMANY 1000 mark 1909 p39 1-        100  
535 GERMANY 37 sedler   vk        100  
536 GERMANY notgeld 16 sedler unc          10  
537 GREECE 13 sedler   vk          20  
538 GRØNLAND 1,5,20 SK 1941 s.80-82  vk        100  
539 GRØNLAND 25 øre 1913 s58 B.Jensen/Munch  pen 1-          50  
540 GRØNLAND 10 kr 1953 s70 Christiansen/Ibsen 1-        100  
541 GUINEA 25 sylis 1971 BZ replacement unc          10  
542 GUINEA 10 sylis 1971, 50,100 francs 1985 unc            3  
543 HUNGARY 14 sedler   vk          20  
544 INDONESIA 9 sedler   vk            5  
545 ISLAND 1 kr 1922 s27 pen 1-          20  
546 ISLAND 10 kr 1948-56 Jonsson/Mariasson 1-            5  
547 ISLAND 10 kr 1961-71 Nordahl/Mariasson pen 1-            3  
548 ISLAND 100 kr (1981) Hallgrimsson/Arnarson pen 1-          10  
549 ISRAEL 6 sedler   vk            5  
550 ITALY 1-10000 lire 11 sedler vk          20  
551 JAPAN 3 sedler   vk            3  
552 JAP INV (JIM) 5 sedler forskjellige vk            5  
553 S. KOREA 10.000+500 won 2000,1973 1,1-            5  
554 LATVIA 5 kapeikas 1920, 5 lati 1926 p23 1-,1-/2          30  
555 LATVIA 5 sedler   vk            2  
556 LIECHTENST 10,20,50 heller 1920 unc        100  
557 LITHAUEN 1991-92 6 sedler vk            5  
558 NETH. INDIA 1 roepiah 1944 p129 limflekker 01          10  
559 PAKISTAN 1,2,5 rupees   unc            2  
560 PERU 6 sedler   unc            5  
561 POLAND 15 sedler   vk          10  
562 ROMANIA 7 sedler   vk            5  
563 RUSSIA 50 kopek 1924 1-          10  
564 RUSSIA 3,5,10,25 roubles 1909 vk            5  
565 RUSSIA 1,2,3,5,50 kopek 1915 vk            5  
566 RUSSIA 100-10000 roubles 1993 5 stk vk            5  
567 RUSSIA 13 sedler   vk            5  
568 RUSS. SVALB. 3 kopek 3+5 roubles 1979 vk          10  
569 SINGAPORE $1,2,5,10,20 1976,97,89,88,79 vk          10  
570 SPAIN 1000 pts (1957) 1958 1-          20  
571 SPAIN 4 sedler   vk            5  
572 ST. HELENA 50 pence 1979 p5 unc        100  
573 SWEDEN 8 sk. Bco 1849 no 78564 1-        200  
574 SWEDEN 16 sk. Spec. 1802 no 43956 1-        500  
575 SWEDEN 16 sk. Bco. 1848 no 9104? Pen 1-        250  
576 SWEDEN 8 sedler pål. Kr 255,- vk          50  
577 THAILAND 6 sedler   vk            5  
578 TURKEY 5 sedler   vk            3  
579 USA $1,2,5 $12003,$2 1963,$5 1995,03 vk          30  
580 USA $10 1990 pen 1-          20  
581 USA $20 1999 1          50  
582 USA $20 2004 01          50  
583 USA $50 1996 n.1        100  
584 UZBEKISTAN 1,3,5,10,25 sum 1992 unc          10  
585 YUGOSLAVIA 5 sedler   unc            5  
586 ZAMBIA 20,50,100 kwacha 1992 unc            5  
587 Ø-TYSKL. 4 sedler DDR 1,5 mark 1948,10m 71,20m 75 vk            5  
588 VERDEN 28 sedler   vk          15  
589 VERDEN 33 sedler   unc          20  
590 VERDEN 8 sedler   vk            5  
591 VERDEN 22 sedler   unc          10  
Sett og samlinger Norge            
592 Lillehammer OL 1994   Komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter Proof  25 000  
593 Sykkel VM 1993 Komplett sett med 1 gull- og 2 sølvmynter Proof     8 000  
594 1500 kr 1993 Edvard Grieg - gullmynten i original eske Proof     8 000  
595 Album 5 proofsett 1990, 1991, 1992, 1993 og 1994 Proof          50  
596 Album 5 proofsett 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 Proof          50  
597 Proofsett 1993 Proof-mynter 1993, original sett Proof          10  
598 Proofsett 1995 Proof-mynter 1995, original sett Proof          10  
599 Proofsett 2001 Proof-mynter 2001, original sett Proof          10  
600 Proofsett 2002 Proof-mynter 2002, original sett Proof          10  
601 Proofsett 2003 Proof-mynter 2003, original sett Proof          10  
602 Proofsett 2004 Proof-mynter 2004, original sett Proof          10  
603 Proofsett 2005 Proof-mynter 2005, original sett Proof          10  
604 Album Sandhillsett 1970 (anløpt), 1973-80 (9 stk) UNC        100  
605 Album Myntsett 1981-92 (12 stk) UNC        100  
606 Album Myntsett 1993-2005 (13 stk) UNC        350  
607 Album Myntsett 1982 og 1993 (2 stk) UNC          20  
608 Album Mykplast 1969, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80 (8 stk) UNC        100  
609 Album Blistersett Myntrekken 1994 (20kr 1994, 10kr 1995, 50 øre 1996, 1 krone 1997, 5 krone 1998) UNC          50  
610 Lupe   Super 10mm Ny            1  
611 Lot Kobbernikkel Glasskrukke med 9,7kg brutto, nyere mynt vk            1  
612 Lot Kobbernikkel Syltetøyglass med 2,0kg brutto, nyere mynt vk            1  
613 Lot Kobber Syltetøyglass med 4,2kg brutto, nyere mynt vk            1  
614 Lot Kobber Syltetøyglass med 3,7kg brutto, nyere mynt vk            1  
615 Lot Kobber Syltetøyglass med 3,3kg brutto, nyere mynt vk            1  
616 Litteratur Norges Mynthistorie bind I og II (Kolbjørn Skaare)   pent brukt        100  
617 Myntbrett Lindner 9 stk myntbrett, plast og rød velur pent brukt        100  
618 Myntbrett Lindner 9 stk myntbrett, plast og rød velur pent brukt        100