Auksjon nr: 474
Auksjonsdato: 01.11.2022
Møtelokale: Sandnes Frikirke, Hana (Skippergata/Eddaveien)

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop  Bud     
Gaute Ivarsson            
1 Hvid  u. år   1-     2 000  
Olav Engelbrektsson            
2 Skilling u. år NMD 2, ex OMH 42/251 1+   15 000  
Frederik I            
3 Skilling 1526 NMD 3 ex. OMH 53/708 1   15 000  
Christian IV            
4 1 SpD 1637 NMD 37, ex OMH 30/584 og OMH 6/397 1/1+   15 000  
5 2 mark 1645 NMD 114 g1     1 000  
6 1 mark 1644 NMD 117 g1     1 000  
7 8 skilling 1643 NMD 123         buklet g1        500  
8 4 skilling 1642 NMD 126 1/1+        500  
9 2 skilling 1642 NMD 129 1+        500  
10 2 skilling 1648 NMD 134        jordfunn 1             1  
11 1 skilling 1648 NMD 140 1/1-          10  
Frederik III            
12 2 mark 1659 NMD 159A, Schou 79 g1     1 000  
13 1 mark 1649 NMD 171 1        500  
14 1 mark 1654 NMD 176 1        500  
15 8 skilling  1661 NMD 204 1        500  
16 2 skilling 1665 NMD 224 1        100  
17 1 skilling 1651 NMD 234 1        100  
Christian V            
18 4 mark 1672 NMD 78            brosjespor 1        100  
19 4 mark 1691 NMD 97 g1     1 000  
20 2 mark 1670 NMD 102             pusset 1     1 000  
21 12 skilling u.år NMD 126 1-          50  
22 8 skilling 1682 NMD 132 1     1 000  
23 8 skilling 1685 NMD 135 1/1+     1 000  
24 4 skilling 1677 NMD 137 1        500  
25 2 skilling 1670 NMD 138 1        100  
26 2 skilling 1673 NMD 142 1/1-          50  
27 2 skilling 1679 NMD 149 1+        200  
28 2 skilling 1681 NMD 151 - samtidig forfalskning 1-          50  
29 2 skilling 1684 NMD 154 1        100  
30 1 skilling 1675 NMD 159 B       tæret, svakt bøyd 1          50  
31 1/2 skilling 1676 NMD 161     kantskade, jordfunn 1-             1  
Kongsberg            
32 4 mark 1699 NMD 194A 1/1+     1 000  
33 1 mark 1686 NMD 211A        brosjespor 1/1-     1 000  
34 2 skilling 1686 NMD 226 1/1+     2 000  
35 2 skilling 1687 NMD 227 1        100  
36 2 skilling 1689 NMD 232 1        100  
37 1 skilling 1691 NMD 249 1/1+        100  
Frederik IV            
38 4 mark 1723 NMD 5 1/1+     1 000  
39 4 mark 1726 NMD 7              riper g1        500  
40 1 mark/16 sk 1716 NMD 12 1+     1 000  
41 12 skilling 1723 NMD 204 1/1+        700  
42 8 skilling 1703 NMD 26 1/1+        700  
43 8 skilling 1704 NMD 27 1/1+        700  
44 8 skilling 1710 NMD 33 1        500  
45 8 skilling 1728 NMD 41 1+/01        500  
46 2 skilling 1701 NMD 45 1        100  
47 2 skilling 1711 NMD 55 1        100  
Christian VI            
48 24 skilling 1737 NMD 8 1        400  
49 24 skilling 1742 NMD 13 1        400  
50 8 skilling 1733 NMD 211A 1++        500  
Frederik V            
51 24 skilling 1747 NMD 4 1        300  
52 24 skilling 1764 NMD 22 1        300  
53 2 skilling 1761 NMD 26 1-          50  
54 2 skilling 1762 NMD 27 1-          50  
55 2 skilling 1764 NMD 29A 1-          50  
56 1 skilling 1765 NMD 34 1    
Christian VII            
57 1 SpD 1776 NMD 4A 1+     4 000  
58 2/3 SpD 1796 NMD 17A 1+     5 000  
59 1/2 SpD 1776 NMD 18A 1     1 000  
60 1/3 SpD 1796 NMD 23A 1/1+     1 000  
61 24 skilling 1772 NMD 32 g1        500  
62 24 skilling 1774 NMD 34 g1        500  
63 1/5 SpD/24 sk 1799 NMD 41 1        500  
64 8 skilling 1773 NMD 45 1/1+        300  
65 8 skilling 1784 NMD 54          blankett striper 1        100  
66 1/15 SpD/8 sk 1800 NMD 71              mørk/skitten 1          50  
67 4 skilling 1788 NMD 75           blankett striper 1          50  
68 2 skilling 1781 NMD 79A 1/1+        100  
69 2 skilling 1788 NMD 86 1-          50  
70 2 skilling 1803 NMD 90 1-          50  
71 2 skilling 1805 NMD 92 1+        100  
72 2 skilling 1807 NMD 93 1+        100  
73 1 skilling 1769 NMD 95 1-          50  
74 1 skilling 1780 NMD 98 1          50  
75 1 skilling 1771 F. Pedersen S12B Altona 1+        100  
76 12 skilling 1767 F. Pedersen DVI 2.5 Altona 1/1+        100  
Frederik VI            
77 8 skilling 1809 NMD 1 1        200  
78 4 skilling 1809 NMD 2         Fll 1+        200  
79 4 skilling 1809 NMD 3A 1+        200  
80 2 skilling 1810 NMD 5A 1/1+        100  
81 2 skilling 1811 NMD 6 1/1+        100  
82 1 skilling 1809 NMD 7A 1          50  
83 1 skilling 1812 NMD 8A 1+          50  
84 12 skilling 1813 NMD 9 (Dansk) 1+          50  
85 6 skilling  1813 NMD 10 (Dansk) g1          50  
Carl XIII            
86 8 skilling 1817 NM 1B g1        100  
87 8 skilling 1817 NM 1C          blf, pusset 1/1+        100  
88 1 skilling 1816 NM 2 1/1+        100  
Carl XIV Johan            
89 1 SpD 1844 NM 15 lite kanthakk 1+     5 000  
90 1/2 SpD 1821 NM 17 1/1+     2 000  
91 1/2 SpD 1834 NM 26 1/1+     2 000  
92 1/2 SpD 1844 NM 29 1+     2 000  
93 24 skilling 1819 NM 30A 1        500  
94 24 skilling 1827 NM 34 1/1-        300  
95 8 skilling 1819 NM 41A 1+        500  
96 8 skilling 1827 NM 43 1/1+        400  
97 4 skilling 1825 NM 44A 1        200  
98 4 skilling 1842 NM 45 1+        100  
99 2 skilling 1825 NM 46A 1++        300  
100 2 skilling 1842 NM 47 1        100  
101 2 skilling 1843 NM 48         irr fl 1+          50  
102 2 skilling 1822 NM 49          blf 1/1-        100  
103 2 skilling 1824 NM 50 1        200  
104 2 skilling 1827 NM 52        kantstøt 1/1-          50  
105 2 skilling 1828 NM 53         irr fll 1+        100  
106 2 skilling 1831 NM 54 1        200  
107 2 skilling 1832 NM 55 1-        100  
108 2 skilling 1833 NM 56 1/1-        100  
109 2 skilling 1834 NM 57 1-          50  
110 1 skilling 1819 NM 58 1        100  
111 1 skilling 1820 NM 59 1+        200  
112 1 skilling 1827 NM 62 g1        200  
113 1 skilling 1832 NM 65 1-        100  
114 1 skilling 1833 NM 66 1-        100  
115 1/2 skilling  1839 NM 68 1          50  
116 1/2 skilling  1840 NM 69 1/1+          50  
117 1/2 skilling  1841  NM 70A 1/1+          50  
118 1/2 skilling  1841  NM 70B 1+          50  
119 Kastepenning 1818   1++     1 000  
Oscar I            
120 1/2 SpD 1849 NM 12   svake brosjespor/riper/kh 1/1+        500  
121 24 skilling 1845 NM 15 1/1-        200  
122 24 skilling 1847 NM 17 1/1-        200  
123 12 skilling 1845 NM 24 g1        200  
124 12 skilling 1847 NM 26 1+        500  
125 12 skilling 1853 NM 30A 1        300  
126 12 skilling 1854 NM 31 1        300  
127 12 skilling 1855 NM 32 1        300  
128 12 skilling 1856 NM 33B 1/1+        400  
Carl XV            
129 1 SpD 1864 NM 3 1     5 000  
130 1/2 SpD 1862 NM 9 1/1+     1 000  
131 24 skilling 1865 NM 13 1        500  
132 12 skilling 1865 NM 16 1+/01        500  
133 4 skilling 1871 NM 17 1        100  
134 3 skilling 1869 NM 19A g1        100  
135 3 skilling 1869 NM 19B 1+        100  
136 2 skilling 1870 NM 20 1+        100  
137 2 skilling 1871 NM 21A 1+/01        100  
138 2 skilling 1871 NM 21B 1+        100  
139 1 skilling 1870 NM 22 1          50  
140 1/2 skilling  1863 NM 23 1/1-          10  
141 1/2 skilling  1867 NM 24 1+          50  
142 Kastepenning 1860   1+     1 000  
Oscar II            
143 12 skilling 1873 NM 14 1        500  
144 3 skilling 1872 NM 15A g1        100  
145 3 skilling 1872 NM 15B 1        100  
146 3 skilling 1873 NM 16 1/1+        100  
Krone- og øremynt            
147 20 kr/5 SpD 1874 Gull 0/01     5 000  
148 20 kr/5 SpD 1875 Gull 0/01     5 000  
149 20 kroner 1876 Gull 0/01     5 000  
150 20 kroner 1878 Gull 0/01     5 000  
151 20 kroner 1879 Gull 0/01     5 000  
152 20 kroner 1902 Gull 0/01     5 000  
153 20 kroner 1910 Gull 0/01     5 000  
154 10 kroner 1910 Gull 0/01     5 000  
155 2 kroner 1878   1/1-        100  
156 2 kroner 1890   1        200  
157 2 kroner 1892   1        200  
158 2 kroner 1893   1        200  
159 2 kroner 1894   1        200  
160 2 kroner 1897   1        200  
161 2 kroner 1900   1        200  
162 2 kroner 1902   1/1+        300  
163 2 kroner 1904   1/1+        300  
164 2 kroner 1906   01        500  
165 2 kroner 1907   01        500  
166 2 kroner 1907 Med gevær 01     1 500  
167 2 kroner 1908   g1        200  
168 2 kroner 1910   1/1+        300  
169 2 kroner 1912   1/1+        300  
170 2 kroner 1913   1/1+        300  
171 2 kroner 1914   1+        300  
172 2 kroner 1914 Mor Norge 1+/01          50  
173 2 kroner 1915   01        350  
174 2 kroner 1916   1+        300  
175 2 kroner 1917   01        250  
176 1 krone 1877   1-          50  
177 1 krone 1879   1-          50  
178 1 krone 1881   g1        100  
179 1 krone 1882   1/1-          50  
180 1 krone 1885   1/1-          50  
181 1 krone 1888   1/1-          50  
182 1 krone 1889   1/1-          50  
183 1 krone 1890   1        100  
184 1 krone 1892   1        100  
185 1 krone 1894   1/1-          50  
186 1 krone 1895   1/1-          50  
187 1 krone 1897   1/1-          50  
188 1 krone 1898   1/1+        150  
189 1 krone 1900   g1        100  
190 1 krone 1901   1/1-          50  
191 1 krone 1904   1-          50  
192 1 krone 1908   1+        200  
193 1 krone 1908 Myntmerke på opphøyet plate g1        100  
194 1 krone 1910   g1        100  
195 1 krone 1912   1+        200  
196 1 krone 1913   1+/01        300  
197 1 krone 1914   1++        200  
198 1 krone 1915 Ripe 1+        100  
199 1 krone 1916   1++        200  
200 1 krone 1917   1/1+        100  
201 1 krone 1947   0          50  
202 1 krone 1949   0          50  
203 1 krone 1951 type II 0        150  
204 50 øre/15 sk 1874 Ripe 1/1+        150  
205 50 øre/15 sk 1875 Skitten, mørk, fll 1+          50  
206 50 øre 1877   1/1-          50  
207 50 øre 1887   1/1-          50  
208 50 øre 1889   1+        200  
209 50 øre 1891   1/1-          50  
210 50 øre 1893   1/1-          50  
211 50 øre 1895   1        100  
212 50 øre 1896   1/1-          50  
213 50 øre 1897 kh 1          50  
214 50 øre 1898   1        100  
215 50 øre 1899   1        100  
216 50 øre 1900   1-          50  
217 50 øre 1901 ripe 1/1-          50  
218 50 øre 1902   1/1-          50  
219 50 øre 1904   1        100  
220 50 øre 1909   1/1+        100  
221 50 øre 1911   1        100  
222 50 øre 1912   1+        200  
223 50 øre 1913   1+        200  
224 50 øre 1914   1        100  
225 50 øre 1916   g1        100  
226 50 øre 1918   1/1-          50  
227 50 øre 1919   1          50  
228 50 øre 1920 uten hull 1/1-          50  
229 50 øre 1920 med hull 1        100  
230 50 øre 1921 uten hull 1++        200  
231 50 øre 1921 med hull g1        100  
232 50 øre 1922 uten hull 1        100  
233 50 øre 1922 med hull 1        100  
234 50 øre 1923 med hull 1+        200  
235 50 øre 1941 zink 01          50  
236 50-25-10 øre 1942 London-sett 0/01     6 000  
237 50 øre 1942 zink 01          50  
238 50 øre 1943 zink 1+          10  
239 50 øre 1944 zink 1+          50  
240 50 øre 1948   0          50  
241 25 øre 1876   1          50  
242 25 øre 1896   1/1-          50  
243 25 øre 1898   1          50  
244 25 øre 1899   1          50  
245 25 øre 1900   1/1+          50  
246 25 øre 1901   g1          50  
247 25 øre 1902   g1          50  
248 25 øre 1904   g1          50  
249 25 øre 1909   1+        100  
250 25 øre 1911   1          50  
251 25 øre 1912   1/1-          50  
252 25 øre 1913   g1          50  
253 25 øre 1914   g1          50  
254 25 øre 1915 mørk, irr 1/1+          50  
255 25 øre 1916   1          50  
256 25 øre 1917   1/1+          50  
257 25 øre 1918   1+          50  
258 25 øre 1919   1/1+          50  
259 25 øre 1921 uten hull 1+          50  
260 25 øre 1921 med hull 1          50  
261 25 øre 1922 uten hull 01        100  
262 25 øre 1922 med hull 1/1+          50  
263 25 øre 1923 med hull 1          10  
264 25 øre 1950   0          50  
265 25 øre 1953   0          50  
266 25 øre 1957   0          50  
267 25 øre 1957 Myntmerke på opphøyet plate 1/1+          10  
268 10 øre / 3 sk 1874   1          50  
269 10 øre / 3 sk 1875   1          50  
270 10 øre 1875   1-          50  
271 10 øre 1876 mørk, irr 1          50  
272 10 øre 1877   1/1+        100  
273 10 øre 1878   g1          50  
274 10 øre 1880   1          50  
275 10 øre 1882   g1          50  
276 10 øre 1883 fll 1/1+          50  
277 10 øre 1888   1/1+          50  
278 10 øre 1889   1/1+          50  
279 10 øre 1890   1+          75  
280 10 øre 1892   1/1-          10  
281 10 øre 1894   1          50  
282 10 øre 1897   1/1-          10  
283 10 øre 1898   1+          50  
284 10 øre 1899   1/1-          10  
285 10 øre 1901   1          50  
286 10 øre 1903   1/1+          50  
287 10 øre 1909   1          10  
288 10 øre 1911   1          10  
289 10 øre 1912   1+          50  
290 10 øre 1913   1+          50  
291 10 øre 1914   1/1+          50  
292 10 øre 1915 irr 1+/01          10  
293 10 øre 1916   1/1+          50  
294 10 øre 1917   1/1+          50  
295 10 øre 1918   1/1+          10  
296 10 øre 1919   1+/01          25  
297 10 øre 1920   1+/01          50  
298 10 øre 1921   1+          50  
299 10 øre 1922   1/1+          10  
300 10 øre 1923   1+          50  
301 10 øre 1941 kobbernikkel 0          10  
302 10 øre 1948   0          10  
303 10 øre 1952   0          10  
304 10 øre 1958   0          10  
305 10 øre 1959   01             1  
306 10 øre 1962   0             1  
307 10 øre 1963   0             1  
308 10 øre 1964   0             1  
309 10 øre 1966   0             1  
310 10 øre 1968   0             1  
311 10 øre 1972   0             1  
312 5 øre 1875   1          25  
313 5 øre 1876   1          25  
314 5 øre 1878 fll 1+          25  
315 5 øre 1896   1+          25  
316 5 øre 1899   1/1+          25  
317 5 øre 1902 khh 1/1+          10  
318 5 øre 1907   1+          25  
319 5 øre 1918 jern             rust 1        100  
320 5 øre 1919 jern 1/1+        100  
321 5 øre 1942 jern 0          25  
322 5 øre 1945 jern 1+        500  
323 5 øre 1966   0             1  
324 2 øre 1876   g1          10  
325 2 øre 1877   1+          50  
326 2 øre 1884   1/1+          10  
327 2 øre 1889   g1          10  
328 2 øre 1891   1/1+          10  
329 2 øre 1893   1+/01        100  
330 2 øre 1897   1          10  
331 2 øre 1899   1          10  
332 2 øre 1902   1          10  
333 2 øre 1914 med hjemmelaget senterhull  1             1  
334 2 øre 1957   0          10  
335 2 øre 1964   0          10  
336 2 øre 1967   0          10  
337 2 øre 1969   0          10  
338 2 øre 1971   0          10  
339 1 øre 1876   1+/01        100  
340 1 øre 1877   1/1+          10  
341 1 øre 1878   1+        100  
342 1 øre 1884   1          10  
343 1 øre 1889   01          50  
344 1 øre 1891   1+/01          50  
345 1 øre 1893   1+          10  
346 1 øre 1897   1          10  
347 1 øre 1899   01          25  
348 1 øre 1902   01          25  
349 1 øre 1921 jern 1/1+          50  
350 1 øre 1921 bronse 1          10  
351 1 øre 1922   0/01          50  
352 1 øre 1929   01          10  
353 1 øre 1931   01          10  
354 1 øre 1945 jern 0          10  
355 1 øre 1965   0          10  
356 1 øre 1967   0          10  
357 1 øre 1968   0/01             1  
358 1 øre 1970   0             1  
359 1 øre 1971   0             1  
360 1 øre 1972   0             1  
Gullmynter verden            
Chile            
361 100 Pesos 1926 (KM 170) 20.3397g, .900 gull 01     6 000  
Costa Rica            
362 2 Colones 1900 (KM 139) 1,556g, .900 gull 1+        400  
Danmark            
363 20 kroner 1915 (KM 817.1) 8,96g, .900 gull 0/01     3 000  
Italia            
364 20 Lire 1882 (KM 21) 6,45g, .900 gull 01     2 000  
Nederland            
365 1 Ducat 1849 (KM 83) 3,49g, .983 gull 1++     1 000  
366 5 Gulden 1912 (KM 151) 3,36g, .900 gull 1+     1 000  
367 10 Gulden 1925 (KM 162) 6,729g, .900 gull 01     2 200  
Tyskland-Hamburg            
368 20 Mark 1893 (KM 618) 7,965g, .900 gull g.1     2 800  
Tyskland-Preussen            
369 20 Mark 1888 (KM 515) 7,965g, .900 gull 1+     3 000  
370 20 Mark 1894 (KM 521) 7,965g, .900 gull 1+     3 000  
Mynter-verden            
USA            
371 1 dollar 1874S Sølv - med kinesiske chop marks 1        100  
372 1 dollar 1876S Sølv - Trade dollar, KM108 1+        200  
373 1 dollar 1884O Sølv - Morgan dollar, KM110 01        150  
374 1 dollar 1934 Sølv - Peace dollar, KM150 1+        150  
375 1 dollar 1972D Kobbernikkel, KM203 1++             1  
376 1 dollar 1976 Bicentennial, kobbernikkel, KM206 1+             1  
377 1 dollar 1980S Kobbernikkel, KM207 UNC             1  
378 1 dollar 1998 1 oz fine silver, KM273 UNC          80  
379 1/2 dollar 1819 Liberty cap, KM37 g1        300  
380 1/2 dollar 1853 Arrows at date, rays on reverse, KM79 1/1-        300  
381 1/2 dollar 1854O Without rays on reverse, KM82 1        300  
382 1/2 dollar 1866S Motto above eagle, KM A68 1-        200  
383 1/2 dollar 1911 Barber, KM116 1-        200  
384 1/2 dollar 1947D Mintmark on reverse, KM142 01          10  
385 1/2 dollar 1954D Franklin, KM199 1          10  
386 1/2 dollar 1964D Kennedy .900 sølv, KM202 01          10  
387 1/2 dollar 1966 Kennedy .400 sølv, KM202a 01             5  
388 1/2 dollar 1974D Kennedy, kobbernikkel, KM202b 01             1  
389 1/2 dollar 1976S Bicentennial, kobbernikkel, KM205a UNC             5  
390 1/2 dollar 1979 Kobbernikkel, KM A202b 1+             1  
391 1/4 dollar 1854 Seated Liberty, KM81 1-          50  
392 1/4 dollar 1859 Seated Liberty, KM A64.2 g1        200  
393 1/4 dollar 1877S Seated Liberty, KM A98 1        100  
394 1/4 dollar 1905O Barber, KM114 1-          50  
395 1/4 dollar 1917-30 Type 2, St Liberty, uleselig årstall, KM145 1-             1  
396 1/4 dollar 1943 1967, 1976D, 1990P vk             1  
397 1 dime 1891 Seated Liberty, KM A92 1/1-             5  
398 1 dime 1908 Barber, KM113 1             5  
399 1 dime 1940 Mercury, KM140 UNC             1  
400 1 dime 1946S 1994P                 Roosevelt dimes 1 og 1+             1  
401 1/2 dime 1832 Liberty cap, KM47 1/1-        100  
402 1/2 dime 1857O Seated Liberty, KM A62.2 1-          20  
403 1/2 dime 1861 Seated Liberty, obverse legend, KM91 1-          20  
404 5 cents 1866 Shield nickel, KM96 2             1  
405 5 cents 1882 Shield nickel, without rays, KM97 1          10  
406 5 cents 1902 Liberty nickel, KM112 1             1  
407 5 cents 1927 Buffalo nickel, KM134 1             1  
408 5 cents 1943P 1993D, 2005, 2006 vk             1  
409 3 cents 1853 type II, KM75 1-        100  
410 3 cents 1865 KM95 1          10  
411 2 cents 1865 KM94 1          10  
412 1 cent 1854 Large cent, braided hair, KM67 g.1          50  
413 1 cent 1860 Small cent, Indian head, KM90 1          10  
414 1 cent 1889 Small cent, Indian head, KM90a g.1             1  
415 1 cent 1920 Bronze, KM132 1+             1  
416 1 cent 1943 KM132a 1             1  
417 1 cent 1944 Copper-zink 01             1  
418 1 cent 1964 2016 shield, KM201, KM468 1+ og UNC             1  
419 1/2 cent 1833 Classic head, KM41 1+        300  
Primitive betalingsmidler            
Thailand-Siam            
420 1 bath Rama III? Chakara og Prasat?, 15 gram kulemynt. Sølv            10  
421 Kano-mynt 1800-tallet 29 gram, bronse, 8,5 cm            10  
422 Kano-mynt 1800-tallet 30 gram, bronse, 7,9 cm            10  
Afrika - Vest Afrika            
423 Armbånd 1800-tallet 121 gr, bronse, brukt i forbindelse med slave handel          10  
Sedler            
Sedler-Norge            
424 1000 kr 1958 A1375591 1     3 500  
425 1000 kr 1980 B3730762 m.pen 1-     1 000  
426 1000 kr 1986 D9657281 1+        900  
427 1000 kr 1990 1103087444 brunt årst./sign.  Pen 1-     1 000  
428 1000 kr 2001 4301930008 1+        900  
429 500 kr 1974 A5138195 1+     2 000  
430 500 kr 1991 5200642305 n.1+        700  
431 500 kr 2008 B100429953 m.pen 1-        450  
432 200 kr 1998 5204952141 stor rift 1-        100  
433 100 kr 1939 B3475948 1     1 000  
434 100 kr 1945 A6996958 m.pen 1-        500  
435 100 kr 1961 H5998115 1+        400  
436 100 kr 1977 F2357631 pen 1+        190  
437 100 kr 1977 H0915496 1        100  
438 100 kr 1991 6270102020 0        100  
439 50 kr 1940 B9649488 pen 1-        400  
440 50 kr 1945 A1266954 n.1+     1 000  
441 50 kr 1961 E0769102 1        400  
442 50 kr 1983 R4705019 m.pen 1          70  
443 50 kr 1989 6204016296 g.1+          70  
444 50 kr 1999 2302763860 g.01          50  
445 10 kr 1940 Æ7906883 1        150  
446 10 kr 1942 B5480625 1          60  
447 10 kr 1944 E5343298 1-          40  
448 10 kr 1947 E8382417 1-        100  
449 10 kr 1953 Y5717349 pen 1-          50  
450 10 kr 1954 D1416404 1          60  
451 10 kr 1968 P1571767 0          90  
452 10 kr 1968 R3441014 g.01          10  
453 10 kr 1968 R7907006 01/0          20  
454 10 kr 1970 Ø9082982 pen 1-          15  
455 10 kr 1973 M8649603 0          30  
456 10 kr 1974 AL1601116 01/0          40  
457 10 kr 1977 AU8356405 0          20  
458 10 kr 1977 AZ9057141 01/0          30  
459 10 kr 1979 BN,BU,BX pene vk          40  
460 5 kr 1915 E5925884 1-     1 000  
461 5 kr 1942 U3450041 1          60  
462 5 kr 1943 V8333752 1          60  
463 5 kr 1944 V9274304 1-          50  
464 5 kr 1946 B8688632 n.1+        200  
465 5 kr 1952 J2268332 1-        100  
466 5 kr 1955 C1800647 1          60  
467 1 kr 1917 0200171 fll 1          60  
468 1 kr 1917 F7202771 m.pen 1        150  
469 2 kr 1922 1926484 tapemerker 1        200  
470 2 kr 1941 A6040820 1+        200  
471 2 kr 1944 D3266334 pen 1        150  
472 1 kr 1944 G6422573 små fll 1+          60  
473 1 kr 1945 I08711419 pen 1+        200  
474 1 kr 1948 L6429619 m.pen 1+          75  
475 1 kr 1942 A648848 London pen 1-        250  
476 2 kr 1942 A647693 London pen 1-        300  
477 10 kr 1944 Y812052 London pen 1-        500  
478 Tysk okkup. 1940 5,20,50 reichsmark, brukt i Norge ww2 vk          30  
479 rasjonering 1918 rasjoneringskort, erter,sukker,kaffe vk             1  
480 SVALBARD 5 kr 1970 Pp m/stempel nr. 7288 1-        200  
481 SVALBARD 5 kr 1978 SS nr.04626 01/0          50  
482 SVALBARD 10 kr 1976 Rr nr.04402 1          20  
483 SVALBARD 100 kr 1978 SS nr.001026 pen 1-        100  
484 KINGS BAY 10 øre 1952/53 F nr. 427 tapemerke, m.pen 1-        800  
Sedler-utland            
485 ARGENTINA 7 sedler   unc             5  
486 AUSTRALIA $5 1995 p51a 1          20  
487 AUSTRALIA $10 1993 p52a 0        100  
488 AUSTRALIA $20 1994 p53a 1+        100  
489 AUSTRALIA $50 1994 p47i  m.pen n.1-        100  
490 AUSTRALIA $50 1995 p54a 01        100  
491 BELG.CONGO 10 francs 1943 p14c 1-          30  
492 BELIZE $1 1990 unc          20  
493 BOLIVIA 6 sedler   vk             3  
494 BRASIL 11 sedler   unc          10  
495 CAMBODIA 7 sedler   unc             5  
496 CANADA $1,3,5 $1 1954,$2 1963,$5 1995,03 vk          30  
497 CANADA $5 1935 Bank of Commerce 1-          50  
498 CANADA $10 1935 Nova Scotia pS633 1-        100  
499 CANADA $10 1971,89 1-          20  
500 CANADA $20 1979 p93c pen 1-          20  
501 CANADA $20 1991 p97a 1+          30  
502 CANADA $20 2012 p108a polymer 1+          30  
503 CANADA $50 1988 p98a m.pen 1-          50  
504 CANADA $100 1975 p91b pen 1-        100  
505 CANADA $100 1988 p99a 1+        150  
506 CANADA 1992 10c,25c,$1 1992 Canadian Tire vk             5  
507 CHINA 50 yuan 1940 1-          10  
508 CHINA 7 sedler   unc             5  
509 CONF.ST. $1 1862 North Carolina pS2359a 1-             5  
510 CONF.ST. $1 1863 Richmond p57 1-/2          10  
511 CONF.ST. $10 1864 Richnond p68 1+          50  
512 CROATIA 4 sedler   vk             3  
513 CUBA 10 pesos 1896 p49c 1             5  
514 DANMARK 1 kr 1914 klippfisk s115, 6 siffer pen 1-          10  
515 DANMARK 4 sedler 50kr,20kr,10kr,1kr vk          20  
516 DANMARK 100 kr 1928 s109 Lange/Boye pen 1-        200  
517 DANMARK 10øre,1 kr Dansk Brigade 1947-58 sM13,M16 pene 1-          10  
518 DANMARK 1 kr, 5 kr Jutlandia 1951 01/0,1-          10  
519 ENGLAND £5 1991-98 p382b,2002 p391c 1-          30  
520 ENGLAND £10 2004 p389c pen 1-          50  
521 ENGLAND £20 2006 p392a pen 1-        100  
522 FINLAND 1 mark 1915 1-             5  
523 FINLAND 5,10,20 mark 1963,1945,1922 vk             5  
524 FRANCE 50 livres 1792 pA72 rifter,limt på midten, serie 2453 1-/2             5  
525 FRANCE 25 livres 1793 pA71 serie 84 pen 1-             5  
526 FRANCE 10 livres 1792 pA66bserie 6740, kantr. 1-             5  
527 FRANCE 5 livres u.å 1793 pA76 serie 83 1             5  
528 FRANCE 50 sols 1793 pA70 serie 714 pen 1-             5  
529 FRANCE 25 sols 1792 pA55 serie 33 1-             5  
530 FRANCE 15 sols 1793 pA69b serie 583 1             5  
531 FRANCE 3 sedler 20 centimes,50 francs 1947,50 francs 1988 vk             1  
532 FÆRØYENE 1 kr 1940 s15 m.pen 1-          50  
533 FÆRØYENE 10 kr 1940 s17 1-        200  
534 GERMANY 1000 mark 1909 p39 1-        100  
535 GERMANY 37 sedler   vk        100  
536 GERMANY notgeld 16 sedler unc          10  
537 GREECE 13 sedler   vk          20  
538 GRØNLAND 1,5,20 SK 1941 s.80-82  vk        100  
539 GRØNLAND 25 øre 1913 s58 B.Jensen/Munch  pen 1-          50  
540 GRØNLAND 10 kr 1953 s70 Christiansen/Ibsen 1-        100  
541 GUINEA 25 sylis 1971 BZ replacement unc          10  
542 GUINEA 10 sylis 1971, 50,100 francs 1985 unc             3  
543 HUNGARY 14 sedler   vk          20  
544 INDONESIA 9 sedler   vk             5  
545 ISLAND 1 kr 1922 s27 pen 1-          20  
546 ISLAND 10 kr 1948-56 Jonsson/Mariasson 1-             5  
547 ISLAND 10 kr 1961-71 Nordahl/Mariasson pen 1-             3  
548 ISLAND 100 kr (1981) Hallgrimsson/Arnarson pen 1-          10  
549 ISRAEL 6 sedler   vk             5  
550 ITALY 1-10000 lire 11 sedler vk          20  
551 JAPAN 3 sedler   vk             3  
552 JAP INV (JIM) 5 sedler forskjellige vk             5  
553 S. KOREA 10.000+500 won 2000,1973 1,1-             5  
554 LATVIA 5 kapeikas 1920, 5 lati 1926 p23 1-,1-/2          30  
555 LATVIA 5 sedler   vk             2  
556 LIECHTENST 10,20,50 heller 1920 unc        100  
557 LITHAUEN 1991-92 6 sedler vk             5  
558 NETH. INDIA 1 roepiah 1944 p129 limflekker 01          10  
559 PAKISTAN 1,2,5 rupees   unc             2  
560 PERU 6 sedler   unc             5  
561 POLAND 15 sedler   vk          10  
562 ROMANIA 7 sedler   vk             5  
563 RUSSIA 50 kopek 1924 1-          10  
564 RUSSIA 3,5,10,25 roubles 1909 vk             5  
565 RUSSIA 1,2,3,5,50 kopek 1915 vk             5  
566 RUSSIA 100-10000 roubles 1993 5 stk vk             5  
567 RUSSIA 13 sedler   vk             5  
568 RUSS. SVALB. 3 kopek 3+5 roubles 1979 vk          10  
569 SINGAPORE $1,2,5,10,20 1976,97,89,88,79 vk          10  
570 SPAIN 1000 pts (1957) 1958 1-          20  
571 SPAIN 4 sedler   vk             5  
572 ST. HELENA 50 pence 1979 p5 unc        100  
573 SWEDEN 8 sk. Bco 1849 no 78564 1-        200  
574 SWEDEN 16 sk. Spec. 1802 no 43956 1-        500  
575 SWEDEN 16 sk. Bco. 1848 no 9104? Pen 1-        250  
576 SWEDEN 8 sedler pål. Kr 255,- vk          50  
577 THAILAND 6 sedler   vk             5  
578 TURKEY 5 sedler   vk             3  
579 USA $1,2,5 $12003,$2 1963,$5 1995,03 vk          30  
580 USA $10 1990 pen 1-          20  
581 USA $20 1999 1          50  
582 USA $20 2004 01          50  
583 USA $50 1996 n.1        100  
584 UZBEKISTAN 1,3,5,10,25 sum 1992 unc          10  
585 YUGOSLAVIA 5 sedler   unc             5  
586 ZAMBIA 20,50,100 kwacha 1992 unc             5  
587 Ø-TYSKL. 4 sedler DDR 1,5 mark 1948,10m 71,20m 75 vk             5  
588 VERDEN 28 sedler   vk          15  
589 VERDEN 33 sedler   unc          20  
590 VERDEN 8 sedler   vk             5  
591 VERDEN 22 sedler   unc          10