Auksjon nr: 479
Auksjonsdato: 18.04.2023
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 ½ SK 1867 1+         10  
2 1 SK 1870 1+         10  
3 25 KR 1970 0         25  
4 2 KR 1906 litt irr 01       250  
5 2 KR 1913 lks 1+/01       250  
6 2 KR 1914 Mor Norge, JUB. Irr fll. 1/1+         25  
7 2 KR 1917 liten fl. 1+       100  
8 1 KR 1877 1-         50  
9 1 KR 1888 1-       500  
10 1 KR 1916 1/1+       100  
11 1 KR 1953 54, 55, 57 VK ca 01            1  
12 50 ØRE 1885 mørk, skitten 1-/2       500  
13 50 ØRE 1893 kantskade 1-         50  
14 50 ØRE 1900 irr fll. 1         50  
15 50 ØRE 1901 1         50  
16 50 ØRE 1901 1         50  
17 50 ØRE 1914 irr fll. 1         40  
18 50 ØRE 1914 1         20  
19 50 ØRE 1918 2 stk og 1919. 2 stk VK ca 1         20  
20 50 ØRE 1953 54, 55 VK ca 01         20  
21 50 ØRE 1954 2 stk 1/1+         20  
22 25 ØRE 1899 1         20  
23 25 ØRE 1901 misfarget 1+         20  
24 25 ØRE 1913 kh g.1         10  
25 25 ØRE 1915 g.1         20  
26 25 ØRE 1918 delvis svakt preg g.1         20  
27 25 ØRE 1919 liten fl. 0/01         20  
28 25 ØRE 1919 2 stk. Kh 1         10  
29 25 ØRE 1923 med hull g.1         20  
30 25 ØRE 1944 og 1945 1/1+         20  
31 10 ØRE 1897 1/1-         20  
32 10 ØRE 1901 g.1         20  
33 10 ØRE 1911 1         20  
34 10 ØRE 1912 1/1+         20  
35 10 ØRE 1913 1         20  
36 10 ØRE 1914 misfarget 1         10  
37 10 ØRE 1915 g.1         20  
38 10 ØRE 1916 1/1+         20  
39 10 ØRE 1917 01         20  
40 10 ØRE 1917 1/1+         20  
41 10 ØRE 1918  1         20  
42 10 ØRE 1919  g.1         20  
43 10 ØRE 1921 små fll 1++         20  
44 10 ØRE 1922 0/01         20  
45 5 ØRE 1875 1         20  
46 5 ØRE 1875 1         20  
47 5 ØRE 1896 kh 1+         10  
48 5 ØRE 1899 stor fll. 1+         10  
49 5 ØRE 1902 1++         20  
50 5 ØRE 1907 kh 1         20  
51 5 ØRE 1915 1         20  
52 5 ØRE 1916 1         20  
53 5 ØRE 1919  g.1         20  
54 2 ØRE 1876 1+         20  
55 2 ØRE 1877 Mulig jordfunn 1/1+         10  
56 2 ØRE 1884 1++         20  
57 2 ØRE 1889 1+         20  
58 2 ØRE 1907 pusset 1/1+         10  
59 2 ØRE 1909 1         20  
60 2 ØRE 1910 1         20  
61 2 ØRE 1911 1         20  
62 2 ØRE 1912 1         20  
63 1 ØRE 1876 1++         20  
64 1 ØRE 1878 pusset. Kh 1+         10  
65 1 ØRE 1884 1+         20  
66 1 ØRE 1889 1++         20  
67 1 ØRE 1891 g.1         20  
68 1 ØRE 1893 1+         20  
69 1 ØRE 1897 1++         20  
70 1 ØRE 1899 litt irr 1+         20  
71 1 ØRE 1902 lite kh 1++         10  
72 1 ØRE 1906 01         20  
73 1 ØRE 1907 1+         20  
74 1 ØRE 1908 1+         20  
75 1 ØRE 1912 1         20  
76 CANADA 1 DOLLAR 1966     (KM 64.1)  23,33G . 800 SØLV 01 30  
77 BULGARIA 5 LEVA 1985     (KM 154) PROOF 5  
78 BULGARIA 20 LEVA 1988     (KM 171)  11,20G . 500 SØLV PROOF 10  
79 BULGARIA 20 LEVA 1988     (KM 173)  11,55G . 500 SØLV PROOF 10  
80 BULGARIA 20 LEVA 1988     (KM 174)  11,20G . 500 SØLV PROOF 10  
81 BULGARIA 50 LEVA 1981     (KM 135)  20,50G . 900 SØLV PROOF 50  
82 BULGARIA 50 LEVA 1981     (KM 138)  ---------- I I ---------- PROOF 50  
83 ENGLAND 1 CROWN 1935     (KM 842)  28,28G . 500 SØLV g.1 20  
84 GUERNSEY 5 POUNDS 1996     (KM 79) UNC 5  
85 IRAQ 1 RIYAL 1932     (KM 101)  20,00G . 500 SØLV 1 20  
86 ISLE OF MAN ½ CROWN 1997                       15,50G . 999 SØLV PROOF 20  
87 MEXIKO 25 PESOS 1968     (KM 479.1)  22,50G  720 SØLV 01 20  
88 MOCAMBIQU 10.20 ESCUD 1952     (KM 79.80)  15,00G . 720 SØLV 1.1++ 10  
89 RUSSLAND 1 ROUBLE 1913     (Y 70)    20,00G . 900 SØLV 1+ 80  
90 RUSSLAND 1 ROUBLE 1924     (Y 90.1)  ---------- I I ---------- g.1 80  
91 RUSSLAND 20 KOPEKS 1927     (Y 88)    3,60G . 500 SØLV g.1 5  
92 SPANIA 100 PESETA 1966     (KM 797)  19,00G . 800 SØLV 1+ 20  
93 SVERIGE 50 ØRE 1906     (KM 771)  5,00G . 600 SØLV 1+ 5  
94 SVERIGE 1 KR  1884 1904  (KM 747.760) 15,00G 800 SØLV 1-.1 5  
95 SVERIGE 1 KR    1939     (KM 786)  7,50G . 800 SØLV 1+/01 5  
96 SVERIGE 2 KR 1876 (KM 742) 15,0G.800 SØLV. L.EB 1/1- 20  
97 SØR AFRIKA 1 krugerrand 2002     (KM73)  33,93G . 917 GULL UNC 10000  
98 TYSKLAND 5 PFENNIG 1940     (KM 98) 1+ 5  
99 TYSKLAND 20 PFENNIG 1887A.1892A  (KM 9.1 . 13) 1+.1 5  
100 TYSKLAND 50 PFENNIG 1939D   (KM 95) 1+ 5  
101 TYSKLAND 5 MARK 1938J    (KM 94)  13,88G . 900 SØLV 1+ 20  
102 USA ½ DOLLAR 1893     (KM 117)  12,50G . 900 SØLV 1 20  
103 USA ½ DOLLAR 1963     (KM 199)   ---------- I I ---------- 1++ 20  
104 USA ½ DOLLAR 1964     (KM 202)   ---------- I I ---------- 01 10  
105 USA ½ DOLLAR 1982     (KM 208)   ---------- I I ---------- UNC 20  
106 USA 1 DOLLAR 1882S   (KM 110)  26,73G . 900 SØLV 1-  80  
107 USA 1 DOLLAR 1883     --------------- I I --------------- 1-  80  
108 USA 1 DOLLAR 1887O  --------------- I I --------------- 1-  80  
109 USA 1 DOLLAR 1891O  --------------- I I --------------- 1-  80  
110 USA 1 DOLLAR 1900O  --------------- I I --------------- 1-  80  
111 USA 1 DOLLAR 1923     (KM 150)  26,73G . 900 SØLV 1+ 80  
112 USA 1 DOLLAR 1934S   --------------- I I --------------- g.1 80  
113 USA 1 DOLLAR 1935     --------------- I I --------------- 1+ 100  
114 USA 1 DOLLAR 1935S  --------------- I I --------------- 1+ 80  
115 USA 1 DOLLAR 1990     (KM 273)  31,103G . 999 SØLV UNC 130  
116 USA 1 DOLLAR 1992     --------------- I I --------------- UNC 130  
117 USA 1 DOLLAR 1993     --------------- I I --------------- UNC 130  
118 USA 10 DOLLAR 1909     (KM 130)  16,718G . 900 GULL 1 6000  
119 URUGUAY 50 CENTESIM 1943     (KM 31)  7,00G . 720 SØLV g.1 5  
120 MYNTSETT 1986-2002 17 stk forsk år 50  
121 MYNTSETT 1985.86.87. 88.89.90.91.92.93 50  
122 MYNTSETT 1994.95.96. 97.98.2000.01.02.07 100  
123 MYNTSETT 2000.01.02 07.09.10 150  
124 5 KR 1995.95.96 Norsk Mynt, FN og Fram. I kassett                            BU UNC 5  
125 MYNTSETT NORGE ENGLAND.SVERIGE.SVALBARD 1993 5  
126 MYNTSETT ØST TYSKL 5 MARK 1987 (KM 29.114.115.116) UNC 5  
127 TURIST SETT CHINA OG VIETNAM.3 stk forsk set vk 5  
128 MEDALJE BRONCO BUSTER 1895 5  
129 MEDALJE 3 STK SONJA.JERNBANE 150ÅR TYSKLAND 5  
130 SHELL HISTORISKE BILER  . 19 STK. Mangler 1 stk 5  
131 INDISK SØLV STYKKE  ca250 år f.kr 5  
132 MYNTBREV 10 STK 3 STK I SØLV 5  
133 NORGE 5 KR1963 64.65.66.67.68.70.71 01 . 0 50  
134 U.S.A 5 CENT 1868 .98.99.1901.02.04.05.07.08.10.11.12 1-  5  
135 NORGE LOTS CA 100 STK vk 5  
136 VERDEN SØLV MYNT 190 g vk 200  
137 TYSKLAND ØST TYSKL 18 STK vk 5  
138 VERDEN MYNTER 23 STK vk 5  
139 MEDALJER POLETTER 12 STK. inkl Norse American 1825-1925 vk 5  
140 NORSKE MYNTER 4,3 kg vk 5  
141 VERDEN MYNTER 4,1 kg vk 5  
142 PERM BLÅ Med 4 stk ark a 12   BUD  
143 PERM BRUN Med 13 stk ark a 9   BUD