Privatutmyntingen på Færøyene
Av Oddmund Fuglestad

Besøk på Færøyene – hva er historien bak den private utmyntingen i 1930-årene.


På veg til Fuglefjord 15. august 2012

Opp av sjøen, omtrent midt mellom Norge og Island, dukker de 18 øyene som utgjør Færøyene opp fra havet.  Snaue 50.000 innbyggere og drøyt 80.000 sauer utgjør befolkning og buskap på øyriket, og disse er spredt rundt på de 17 øyene som er bebodd.  Øygruppen ble først befolket av irske munker rundt år 625, og dagens befolkning nedstammer fra keltiske og norske bosettere.  På grunn av skydannelser omkring de høye fjellene, forekommer tåke relativt hyppig på Færøyene.  Dette var også i høyeste grad tilfelle onsdag den 15. august 2012 da myntklubbens utskremte besøkte øygruppen.

Planen var å besøke tettstedene Fuglefjord (Fuglafjørður) og Klaksvik for å se om vi kunne finne historien bak den private utmyntingen som fant sted på disse to stedene rundt 1930-årene. 


Innhyllet i tåke ligger Fuglefjord bak skiltet.

Første stopp er Fuglefjord, og med sine 1600 innbyggere hadde vi et godt håp om å finne fram til rester av S. P. Petersens Eftf.  Vi var så heldige å få møte Petur Martin Petersen, som faktisk er barnebarnet til Samuel Peter Petersen.  I tillegg til å være svært historieinteressert og kunnskapsrik, viste Petur seg å sette stor pris på å få besøk av en ivrig norsk numismatiker, og vi fikk høre hele historien om bedriften S. P. Petersen fra den ble grunnlagt 28/12-1887, og fram til den ble nedlagt i 1992.  Med Peturs velvillige tillatelse har vi her gleden av å linke inn til en artikkel han forfattet i anledning NNUM’s besøk i Fuglefjord i 1999.  http://www.danskmoent.dk/artikler/privfugl.htm

Fuglefjord framstår idag som en stille og fredelig bygd på Færøyene, den eneste aktiviteten vi kunne se under vårt besøk der var på havnen der en stor russisk fabrikktråler lå til kai.  I tillegg var det et lite bilverksted i bygden.


Petur Martin Petersen

Petur kunne berette at det nok ikke er helt slik som det framlegges i Sieg’s Møntkatalog.  Noe av grunnen for å starte med egen myntutgivelse var ønsket om å forsikre seg om at de ansatte handlet sine varer og tjenester innen bedriften.  De andre handelsmennene på stedet skjønte imidlertid raskt at de også måtte godta disse private myntene som betalingsmiddel, og dermed gikk nok ikke dette helt som planlagt.  Myntene ble brukt som betalingsmiddel helt fram til begynnelsen av 1940-årene. 


S.P.Petersens EFTF rommer idag et båtmuseum samt kunstgalleri


S.P.Petersens Eftf utga egne mynter i perioden 1930-33

Etter et særdeles hyggelig besøk i Fuglefjord kjører vi videre til Klaksvik.  Klaksvik er etter hovedstaden Torshavn den mest befolkede byen på Færøyene.  Vi har på forhånd blitt tipset om å oppsøke byen lokalehistoriske museum og snakke med Jogvan Ósá.


Kjølbro jubileumsskrift 

Han kunne fortelle oss at bygningen der museet ligger også inneholder butikken der J.F. Kjølbro i sin tid begynte sin handelskarriære som visergutt.  Butikken framstår som tilnærmet uendret, og er fortsatt i daglig drift.  P/F J.F. Kjølbro var en rederi- og handelsvirksomhet i Klaksvík på Færøyene. Den ble opprettet i 1913 av Jógvan Frederik Kjølbro, som har gitt navn til bedriften. Bedriften har utviklet seg med fiskeforedling, handel og håndverk. Fiskeflåten har flere trålere og mange små linjefartøy. I 1961 ble J.F. Kjølbro Heilsøla etablert, men dette er i dag solgt til andre eiere.

 J.F. Kjølbro bygde opp sin egen bedrift, og var i en periode så velstående at han for alle praktiske formål eide hele Klaksvik.  Jógvan Frederik Kjølbro født i 1887, død i1967 var en færøysk skipsreder og politiker.

Han opprettet virksomheten P/F J.F. Kjølbro i 1913, og senere også J.F. Kjølbro Heilsøla. Sistnevnte er i dag er solgt til andre, mens førstnevnte fortsatt er en av Færøyenes største bedrifter og i Kjølbro-familiens eie. Han var også styremedlem i Sjóvinnubankin 1951–1956, styremedlem i Norðoya Sparikassi i 48 år og styreformann i Føroya Fiskaexport.

Han var kommunestyremedlem i Klaksvík 1922–1930, herav borgermester i 1925. Han var innvalgt på Lagtinget fra Norðoyar 1943–1946.

I 1947 ble Kjølbro tildelt Haakon VIIs Frihetskors «for fremrakende fortjenester av Norges sak under krigen.


Her startet J.F. Kjølbro sin karriære som visergutt.


J.F. Kjølbro utga egne mynter i perioden 1930-33

Under vårt besøk i Klaksvik var det ikke veldig lett å finne fram til andre livstegn etter den engang så velstående Kjølbro.  Byen framstår idag som ganske stille og fredelig.


Aktivitet på bryggen i Klaksvik, dette var engang bryggen til J.F. Kjølbro.


Dette var restene vi fant etter det engang så mektige rederiet.

Vår tilmålte til var med dette over, og veien gikk tilbake til Torshavn og andre oppdrag.  For dere som ikke har vært på Færøyene, så kan vi anbefale øyene og naturen på det sterkeste.  Det er en veldig naturskjønn og frodig øygruppe, og befolkningen er veldig hyggelige og imøtekommende.  Hovedstaden Torshavn framstår som en idyllisk perle, der det foruten mange spennende og gamle bygninger også er anledning til å nyte god mat og drikke i veldig trivelige omgivelser.


Torshavn august 2012

Kilde: Wikipedia