Kongeparken - Poter
Av Gard Emsøy

Kongeparken er en av norges 5 største fornøyelsesparker, og ligger på Ålgård. Parken ble åpnet i mai 1986, og i februar 1997 kjøpte familien Lund parken. De er fortsatt eiere i dag. Fra 1998 ble det produsert egne poletter for Kongeparken. Disse blir fortsatt produsert, og består av tre forskjellige typer. På disse er det avbildet tre av parkens bamser/maskoter, henholdsvis bamsekongen, brumle og brumleline.Opplaget for polettene er anslått til å være 100-200 000 årlig. Produsenten er Hoffman Mint i USA. I Kongeparken kalles de ikke for poletter eller mynter, men poter. Noe som også er den angitte verdien på polettene Brumleline og Brumle. Disse er også kjent i å bli brukt på Eventyrlandet på Sandnes.

For de forskjellige typene er det også kjent varianter. Små variasjoner i motivene og forskjellige bokstavtyper forekommer. I tillegg kan det skilles på poletter med blank, matt og ruglete overflate.

Bamsekongen

Brumleline

Brumle

 

Kilder

Takk til Kongeparken for informasjon og poletter

- Wikipedia - Kongeparken

- Kongeparken