Norske mynter preget i utlandet – 1 krone 1998

Av Gard Emsøy

 

Siden 1686 har det vært et eget myntverksted på Kongsberg. De første årene var det også samtidig et eget myntverksted i Oslo. Etter at sistnevnte ble nedlagt har så og si alle norske mynter blitt preget på Kongsberg. I 1998 lot Den Kongelige Mynt (i dag privateid og kalt Det Norske Myntverket) sette bort deler av utmyntningen av de norske kronestykkene med hull til Royal Canadian Mint. Sistnevnte er kjent for å produsere mynter for flere andre land, og har publisert en egen oversikt over de landene de har produsert mynter for. Her er utmyntningen av norske kronestykker fra 1998 inkludert.

 

Man kan se at på noen lands mynter, som har satt ut utmyntningen ut til andre land, at det finnes egne tegn som viser hvor de er utmyntet. Men det er ikke tilfelle for de norske kronestykkene fra 1998, som er utmyntet ved Royal Canadian Mint. Selv om de ikke er utmyntet på Kongsberg, har disse også hammer og bergverksjern, som er kjennetegnet for mynter utmyntet ved Kongsberg. Myntene fra Royal Canadian Mint og Den Kongelige Mynt på Kongsberg er identiske, og lar seg ikke skille fra hverandre.

 

Kilde:

http://www.coinscan.com/for/nor.html