Medalje - Stavanger 1125-1975

I forbindelse med Stavangers 850 års jubileum utga Stavanger Sparekasse en medalje. I folderen som fulgte med står det følgende:

Omkring år 1100 skjer viktige endringer i norsk utmyntning. Magnus Berrføtts (1093-1103) penninger er lettere i vekt, men bedre sølvinnhold enn Olav Kyrres. I sin tur skiller også Olav Magnussons (1103-1115) mynter seg betydelig fra farens, i vekt og pregemåte. Til Olavs pregninger slutter seg noen mynter som viser et kronet kongehode på hver side. Det ligger nær å tenke seg at det er Olavs to brødre, samkongene Eystein (1103-1123) og Sigurd Jorsalfare (1103-1130) som her presenteres som myntherrer. Myntene skulle da kunne tidfestes til årene rundt 1120. Som så mange middelaldermynter er også disse uten innskrifter. Det er derfor ikke så lett å avgjøre hvem som er hvem av de "holde kongebrødre". Men her har vi altså et samtidig bilde, om ikke noe egentlig portertt, av Sigurd Jorsalfare, kongen som etter tradisjonen grunnla Stavanger i 1125. Til byens 850 års-jubileum utgir Stavanger Sparekasse denne minnepregningen. "Eystein og Sigurd Jorsalfares penning" er utformet av myntgravør Øivind Hansen etter en original i Universitetets Myntkabinett, Oslo, og preget ved Den Kongelige Mynt, Kongsberg

Sølvinnhold: 925/1000 Ag
Maks. diam.: ca. 25 mm
Vekt: ca. 6.6 g
Opplag: 1250 stk.