Klubbmedaljen

Stavanger og Rogaland Myntklubb ble stiftet i 1974 og det påfølgende året ble det preget en egen klubbmedalje. Medaljen ble preget hos Brødrene Lohne Sølvvarefabrikk i Bergen.
 Medaljens spesifikasjoner er som følger;

Diameter: 31,00 mm
Tykkelse: 2,85 mm
Vekt: 19,6 g
Legering: 925/1000 AG
Rand: Glatt
Opplag kun: 200 stk

For forsiden av medaljen finner vi Stavangers byvåpen med omskriften SOCIETAS NUMISMATICA STAVANGRENSIS 1974. På reversen er reversen av Carl XIV Johan sin 1/2 speciedaler / 60 skilling fra 1827 gjengitt.