Stavanger og Rogaland Myntklubb tilbyr kurs og foredrag som en del av sin aktivitet.

Innføringskurs i numismatikk: Link
Innføringskurs i seddelsamling: Link
Kurs i proveniens- og sjeldenhetsanalyse: Link


Veiviser til Vitenfabrikken og parkering finner du her: Link


Kursvirksomhet:

Innføringskurs i numismatikk avholdt februar 2015
Innføringskurs i seddelsamling avholdt 6. februar 2016
Kurs i proveniens- og sjeldenhetsanalyse avholdt 4. september 2018Foredrag:

Besøk på myntkabinettet i Dresden:            Link        Avholdt 10. januar 2017 av O.Fuglestad
Besøk hos Eremitagen i St. Petersburg:     Link        Avholdt  7. februar 2017 av Tore Nordvik
Besøk hos Møntkabinettet i København:     Link        Avholdt 4. april 2017 av Tore og Oddmund
Besøk hos Møntergården i Odense:            Link        Avholdt 5. desember 2017 av Tore og Oddmund