Stavanger og Rogaland Myntklubb

Stavanger og Rogaland Myntklubb er en av Norges største myntklubber med medlemmer fra hele landet

Klubben ble stiftet 26. juni 1974 og har i dag samlere innenfor de fleste samleområdene. Det er krone- og øremynt etter 1874, unionen med Sverige fra 1814, perioden under Danmark fra 1483 til 1814, middelalder, vikingetid, utenlandske mynter og sedler, primitive betalingsmidler, medaljer, sedler, kredittmerker, poletter og litteratur.  I tillegg til et aktivt og spennende samlemiljø for både nybegynnere og viderekomne, har klubben også et meget godt sosialt miljø der det er bytting, diskusjoner, treff og turer for medlemmene.

8 ganger i året er det medlemsmøter med auksjon på Hana i Sandnes. Møtene avholdes på Fogdahuset på Hana, Skippergaten 5A, 4327 Sandnes.  Inngang fra P-plassen ved Hana Sanz.  

                                       

Minst en av disse auksjonene pleier å være en storauksjon.

Medlemskap i klubben koster 300 kroner i året for voksne, og kr 50,- for barn/ungdom under 18 år.  

Man får da tilsendt auksjonslister over kommende auksjoner i posten. Medlemmer får også tilgang til å kjøpe og selge mynter og sedler på klubbens auksjoner.

Klubben tar imot mynter og sedler for videresalg på våre auksjoner, og vil gjerne bli kontaktet om du har noe for salg.  Se link for mer informasjon.

Vi kan treffes på telefon 922 28119.


Styret

Leder: Ingvar Austrått
Kasserer: Oddmund Fuglestad
Styremedlem: Tore Nordvik
Styremedlem: Henning Nevland
Styremedlem: Terje Strand
Vararep: Jens Kristian Roland
 
Valgkommité: Nils-Ove Sjo og Alf Kåre Skjæveland
Revisorer: Roald Holen og Trond Valheim
 

Årsmeldinger: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Resultatregnskap: 2011, 2012, 2013,  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Balanse: 2011, 2012, 2013,  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  2021, 2022, 2023

Klubbsamling
Oversikt over samlingen finner du her: Stavanger og Rogaland Myntklubb sin klubbsamling

Bibliotek
Klubben har et numismatisk bibliotek til disposisjon for medlemmene.  En oversikt finner du her.

Lover
Lover for Stavanger og Rogaland Myntklubb               Revidert 11. mai 2021

Auksjonsreglement
Auksjonsreglement for Stavanger og Rogaland Myntklubb

Innlevering av mynter
Orientering til innleverer av mynter og/eller sedler til auksjoner i regi av Stavanger og Rogaland Myntklubb