Kvalitetsvurdering av mynter
Hvorfor gradere myntene?

De fleste myntsamlere i dag foretrekker mynter i god kvalitet, av flere grunner. En mynt i usirkulert kvalitet beholder sine fineste detaljer og er ofte et lite kunstverk. En antikke mynt et lettere å lese/gjenkjenne i god kvalitet. Det er generelt større glede av å eie en mynt i god kvalitet, enn et utslitt eksemplar. Etter som tiden går så er det selvfølgelig også færre mynter å finne i god kvalitet enn i slitt kvalitet, som igjen påvirker samlerverdien.

Verdien avhenger av kvaliteten.

Følgende faktorer har betydning for verdien av en mynt: kvalitet, tilgang og etterspørsel. Slik at en mynt i topp kvalitet har en større verdi enn en slitt mynt, og i enkelte tilfeller vil en mynt som koster hundrevis av kroner i usirkulert kvalitet, være neste verdiløs i brukt kvalitet.

 

Standard beskrivelse av kvalitet.

I mange år har samlere og handlere benyttet en universell standard for å betegne kvaliteten på en mynt. Her er det variasjoner mellom forskjellige lands måte å beskrive de enkelte graderingene på, men dette er mer en forskjell i måten å utrykke seg på enn i den enkeltes oppfatning av kvalitet. Under gir vi en kortfattet beskrivelse av den norske måten å beskrive en kvalitet, med den tilsvarende vanligste internasjonale forkortelsen. For den som samler mynter fra USA vil en se at her benyttes en tall gradering som går fra 0 til 70.

Andre viktige faktorer.

Svak preging må enkelte ganger taes i beregning ved en mynts kvalitetsvurdering. En mynt med svakt preg i usirkulert kvalitet viser kanskje ikke mer fine detaljer enn en normalt preget mynt vil gjøre i 01 kvalitet og noen ganger enda lavere. Går en så langt tilbake som til mynter som er håndslått og antikke mynter, så var mange slått skjevt (ut av senter). En slik mynt som er godt sentrert vil derfor være mer attraktiv en en skjevslått mynt. Dette er viktig ved beskrivelsen av en mynt.

Forkortelser med forklaringer.

Både handlere og samlere benytter forkortelser når en snakker om kvaliteten på en mynt. I våre lister vil du også finne kombinasjonene f. eks 1/1+ eller 1+/01 som betegne en kvalitet mellom disse to. Videre benytter vi bokstavene: sv (svak), g (god) eller n (nær) foran kvalitets angivelsen. Dette er etter vår mening nødvendig for å kunne beskrive de enkelte kvalitetene så nøyaktig som mulig.

Under finner du de norske og internasjonale forkortelsene samt det amerikanske tall systemet og i tillegg en kort beskrivelse av hver forkortelse.


 

USA             Internat.
                     
Norsk
                 
Beskrivelse
 
Proof            Proof
 
Proof
 
Proof er ikke en kvalitetsgradering, men betegnelsen av en spesielt produsert mynt. Dette er en feilfri mynt preget med mer enn ett slag for å oppnå den maksimale skarphet og fullpreg som ønskes. Stemplene er produsert med høyglanspolerte flater, oftest med mattet relieff og større relieffhøyde enn på en vanlig sirkulasjonsmynt mot en speilglans bakgrunn. Nøyaktigheten er også svært høy
 
MS60 - MS70  UNC
 
0
 
En usirkulert mynt. Ny som den kommer fra myntverket, uten slitasje, men kan ha små riper og hakk på grunn av masseproduksjon og transport, derfor ikke nødvendigvis absolutt perfekt.
 
MS50 - MS58
 
AU
 
0/01
 
En nesten usirkulert mynt. Ingen spor etter slitasje, kun svak merker på de høyeste punktene #kabinettslitasje"
 
MS40 - MS45
 
EF(XF)
 
01
 
Et meget pent eksemplar. En mynt som viser lite tegn på å ha vært i sirkulasjon, med kun lett slitasje på de høyeste punkter. Myntglansen er delvis borte.
 
MS20 - MS35
 
VF
 
1+
 
Et pent eksemplar. Mynten kan lett sees å ha vært i sirkulasjon og viser tydelige tegn til slitasje på de høyeste punktene, men fortsatt en pen mynt. Myntglansen er helt borte.
 
MS 12
                   
F
 
1
 
Et fullgodt eksemplar. Mynten viser tydelige tegn til å ha vært i sirkulasjon, men alle sifre, bokstaver og hoveddetaljer er fullt leselig.
 
MS 8
 
VG
 
1-
 
Et ikke fullgodt eksemplar. De fleste av myntens detaljer er nærmest flatslitt, men mynten er likevel fullt identifiserbar.
 
MS 2
 
G
 
2
 
Et dårlig eksemplar. Alle detaljer og bokstaver er flatslitt. Myntens opphøyde kant er nedslitt, men myntmerke og årstall må kunne sees.
 

 

Kvalitetsvurdering av sedler.

Kvalitetsvurdering er det mest omdiskuterte element ved dagens seddelsamling. Små forandringer i kvalitetsangivelsen kan gi store variasjoner i prisen. Kvalitetsvurderingen er subjektiv og avhengig av utenforstående påvirkning som f. eks. lys, derfor kan selv en erfaren person gradere samme seddelen forskjellig i forskjellige situasjoner.

For å forenkle kommunikasjonen mellom kjøper og selger er det viktig at kvalitets betegnelsene er standardiserte og benyttet av så mange som mulig. En vanskelighet med graderingene er at de ikke vektlegges like mye over alt, og vi ser at betegnelsene får andre betydninger avhengig av hvilket språk som benyttes.

Kvalitetsgrad og pris

Enkelt kan en si at: jo bedre kvalitet jo høyere pris, og en original seddel vil normalt være dyrere enn en seddel som er vasket/renset eller på annen måte behandlet.

Etter som antallet samlere øker, øker også etterspørselen etter høyere kvaliteter. Fra auksjoner ser vi at dette igjen kan presse markedsprisen på ”lettere tilgjengelige sedler” til prisnivåer som ofte er høyere enn forventet. Mange sjeldne sedler finnes normalt ikke i topp kvaliteter, dukker det så opp en slik seddel vil prisen ofte bli forholdsvis mye høyere enn for en seddel som normalt er tilgjengelig i høy kvalitet.

 

Hvordan ser vi på en seddel

Når en skal vurdere kvaliteten på en seddel er det viktig å ta den ut av plastlommen og undersøke den under sterkt lys. Hold seddelen opp mot lyset slik at du ser langs seddelen mot lyskilden, på denne måten vil du se små folder, tellemerker og andre ujevnheter som du ved å se rett på seddelen ikke vil oppdage. Pass også på å snu seddelen og at du lar lyset falle inn fra forskjellige kanter, du vil da se at en liten fold ser du fra en vinkel, men ikke fra en annen. Enkelte kan også føle ujevnhetene ved å føre fingen over seddelen.

Rensing, vasking og pressing av en seddel

Rensing, vasking og pressing er normalt skadelig for en seddel og reduserer kvaliteten og verdien. I verste fall mister seddelen sin originale farge og skinn i overflaten og blir livløs og matt. Feilene en seddel hadde før vasking og pressing, som bretter og flekker, kan ved første øyekast se ut til å forsvinne, men brettene ser en likevel ved nøye undersøkelse. En seddel som er behandlet slik skal automatisk settes ned minst en grad og prises deretter.

Lim, tape eller en pennestrek kan noen ganger fjernes med hell. En slik renset seddel kan i noen tilfeller bli penere og forbedre det generelle utseende.

Ord som ”pinhole”, ”stiftehull” ”trimmet”, ”klippet i kanten”, ”blekkskrift”, ”tape merker”, ”kantrift”, ”brettrift”, ”hull” og andre skal alltid oppgis ved beskrivelse av en seddel. Det er også kjent at enkelte land utgir sine sedler i bunter som er ”stiftet”, i slike tilfeller kan det stå ”vanlige stiftehull”. Ikke alle kjenner til at dette er vanlig.

Beskrivelse av Kvalitetsgraderingene

 IBNS (International Bank Note Society) standard med den tilsvarende norske betegnelsen i parentes.
 

UNC (U) = UNCIRCULATED - (0 = USIRKULERT)

En perfekt oppbevart seddel, ikke mishandlet av utgiveren, en bankfunksjonær, eller en samler. Papiret er reint og fast, uten misfarging. Hjørnene er skarpe og i vinkel, uten noe tegn til avrunding. En usirkulert seddel vil ha sin naturlige glans.

UNC- (U-) = UNCIRCULATED with comments - (0- = USIRKULERT med kommentar)

Denne graderingen er ny, de fleste sedler som idag telles i tellemakiner får et merke av dette som gjør at en slik betegnelse tvinger seg frem. Dette er fortsatt en usirkulert seddel som gjennom tellemaskinen har fått et lite "tellemerke". Et slikt tellemerke kan også variere i størrelse. Prismessig bør dette trekke prisen ned minst 10 % fra en usirkulert seddel.

AU = ABOUT UNCIRCULATED – (0/01 = NESTEN USIRKULERT)

En faktisk usirkulert seddel, med noen mindre tegn til behandling. Kan ha svake tegn til bank tellemerker eller en svak fold gjennom senter, men ikke begge deler. En AU seddel kan ikke være kraftig brettet, en slik brett har normalt ”brutt” overflaten på en seddel. Papiret er reint og med original glans. Hjørnene er uten avrunding.


EF (XF) = EXTREMELY FINE – (01 = EKSTRA PEN)

En svært tiltalende seddel, med merker etter svak behandling. Kan ha maks 3 lettere folder eller en sterk brett. Papiret er reint med original glans. Hjørnene kan vise ubetydelig tegn til avrunding. Det kan også vise lettere tegn til slitasje i kanten av en fold.

VF = VERY FINE – (1+ = MEGET PEN)

En tiltalende seddel, men viser tegn til å ha vært i bruk og tegn til slitasje. Kan ha en del bretter både vertikalt og horisontalt. Papiret skal være minimalt skitten, eller flekkete. Selve papiret er fortsatt relativt fast og bøyelig. Det er ingen rifter inn i rammen selv om kantene viser tegn til slitasje. Hjørnene viser også slitasje, men er ikke fullt avrundet.

F = FINE - (1 = PEN)

En seddel som viser betydelig sirkulasjon, med mange folder, bretter og rynker. Papiret begynner å bli mykt, uten at det er direkte skittent. Det kan være rifter i kanten som ikke går inn i seddel motivet. Det skal ikke være senterhull på grunn av mye bretting. Fargene er klare, men ikke nødvendigvis sterke. Et stiftehull eller to er ikke uvanlig i en F seddel. Det totale inntrykket er fortsatt at dette er en pen seddel.

VG = VERY GOOD – (1- = MEGET GOD)

Betegnelsen "Meget God" kan virke litt forvirrende, men dette er en godt bruk seddel som fortsatt er hel. Hjørnene er godt slitt og avrundet, små hakk, rifter kan gå inn i seddel motivet. Litt misfarging og flekker kan forekomme, et lite hull i senter på grunn av mye bretting er også akseptabelt. Stiftehull og nålehull er vanlig, selve seddelen er ganske myk, men skal ikke mange noen biter. En seddel i VG er fortsatt en seddel som ikke er ”lite pen”.

G = GOOD - (1-/2 = GOD)

En godt brukt og sterkt slitt seddel. Vanlig slitasje på grunn av lang sirkulasjon medfører mange bretter, flekker, nålehull, skitt, misfarge, kantrifter, senterhull, rund hjørner og i det hele et lite tiltalende utseende. Ingen større biter skal mangle. Grafitti (skrift) kan en også se på slike sedler.

FR = FAIR – (2 = HEDERLIG)

En helt slaskete, skitten og meget godt brukt seddel. Større rifter og større deler kan være halvveis avrevet i tillegg til de manglene vi nevner under GOD, men riftene kan være større og de stygge flekkene kan være store. En slik seddel er kun benyttet til å ”fylle et hull” i samlingen, eller dersom dette er en av få kjente utgave og ingen mulighet til å finne noe bedre.

PR = POOR – (3 = ELENDIG)

En ”fille” med betydelige skader på grunn av langt bruk, flekker, manglende stykker, graffiti og store hull er vanlig. Mange kan også være tapet for å hold bitene sammen. For å fjerne smårifter kan også kantene være trimmet. En slik seddel er kun benyttet til å ”fylle et hull” i samlingen, eller dersom dette er en av få kjente utgave og ingen mulighet til å finne noe bedre.

                                                                     Gjengitt med velvillig tillatelse av Bergen Mynt- og Seddel