Artikler

- Klubbmedaljen
- Medal
je - Stavanger 1125 - 1975
-
Poletter fra Rogaland

- Ballongreisen
- Sør-Sudan
- Kongeparken - Poletter

- Innløsning av sedler og mynter
Farvel til 50-øringen
- Norske mynter preget i utlandet – 1 krone 1998
- Bysantinske mynter (fra Wikipedia)
- Privatmynter brukt på Færøyene
På besøk hos Islands eneste mynthandler
- Token of the Ferracute Machine Company
Explosive Control Tokens
- OPA Tokens

En norsk brakteat fra slutten av 1100-tallet på Stavanger og Rogaland Myntklubb sin november-auksjon 2014


Referater fra klubbmøter, auksjoner og generalforsamlinger

- Referat fra myntauksjon nr. 389 og generalforsamling
- Referat fra myntauksjon nr. 390
 

Publikasjoner

Fra kyr til pengesedler
ekstern lenke med tillatelse fra Stavanger Aftenblad

Klubbens bibliotek

En oversikt over klubbens bibliotek finner du her.

Test