Møter og auksjoner
2022
Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultatliste
4. januar  Auksjon samt foredraget
"Mulig utmynting i Rogaland"
v/Gard Emsøy
468Bilder Kr. 5989,-Resultatliste
1. februar  Generalforsamling og auksjon469Bilder Kr. 3939,-Resultatliste
1. mars  Storauksjon 470Obj 1 Kr. 197.087,-Resultatliste
5. april  Auksjon samt foredraget
"Christian VII's utmynting" v/Guttorm Egge, leder i NNF
471Bilder Kr. 16.468,-Resultatliste
6. september  Auksjon samt foredraget
"Funn av norske mynter i Finland"
v/Frida Ehrnsten fra Nasjonalmuseet i Finland
472Bilder Kr. 0,-Resultatliste
4. oktober  Storauksjon utenlandske mynter473Bilder Kr. 0,-Resultatliste
1. november  Storauksjon474Bilder Kr. 0,-Resultatliste
6. desember  Julemøte med auksjon,
servering og julelotteri.
Samt foredraget
"Utmyntingen ved Gimsøy kloster" v/Per C. Lindstad

475Bilder Kr. 0,-Resultatliste

2021

Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultatliste
5. januar  Avlyst pga CoronaBilder Kr. 0,-Resultatliste
2. februar Avlyst pga CoronaBilder Kr. 0,-Resultatliste
2. marsAuksjon 462BilderKr. 12.239,-Resultatliste
11. maiGeneralforsamling og auksjon 463BilderKr. 20.711,-Resultatliste
7. septemberAuksjon 464BilderKr. 23.513,-Resultatliste
5. oktoberAuksjon 465BilderKr. 5813,-Resultatliste
1. novemberStorauksjon OBS Mandagsmøte!466BilderKr. 247.968,-Resultatliste
7. desemberJulemøte med auksjon,
servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter
467BilderKr. 20.956,-Resultatliste2020

Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultatliste
7. januar  Auksjon og foredrag om skatter i Viking-graver v/Olle Hemdorff,
arkeolog ved Stavanger Museum
454Bilder Kr. 19.619,-Resultatliste
4. februar Generalforsamling og auksjon455Bilder Kr. 37.189,-Resultatliste
3. marsAuksjon og foredrag om Utmyntningen i Norge på 1500-tallet, del III v/Tore Nordvik456BilderKr. 13.666,-Resultatliste
16. juniAuksjon 457BilderKr. 21.785,-Resultatliste
1. septemberAuksjon 458BilderKr. 15.423,-Resultatliste
6. oktoberAuksjon og foredrag om utmyntingen
i Norge på 1500-tallet del IV
v/ Tore Nordvik
459BilderKr. 12.157,-Resultatliste
3. novemberStorauksjon460BilderKr. 396.722,-Resultatliste
1. desemberJulemøte med auksjon,
servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter
461BilderKr. 10.637,-Resultatliste

2019
Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultatliste
1. januarInternett-Auksjon445B
Kr. 14.229,- Resultatliste
8. januarAuksjon m/foredrag om utmyntingen i Norge på 1500-tallet del I
(Tore Nordvik)
446Kr. 21.449,-Resultatliste
5. februarGeneralforsamling, auksjon, foredrag om utmyntingen på Akershus i perioden 1628-95 (Gunnar Thesen)447Kr. 13.736,-Resultatliste
5. marsStorauksjon448Kr. 631.811,-Resultatliste
9. aprilAuksjon, foredrag om besøk på myntkabinettet i Lund
(Tore og Oddmund)
449Kr. 36.059,-Resultatliste
3. septemberAuksjon, foredrag om utmyntingen i Norge på 1500-tallet, del II (Tore Nordvik)450Kr. 16.940,-Resultatliste
1. oktoberAuksjon med foredrag451Kr. 10.976,-Resultatliste
5. novemberAuksjon452Kr. 180.577,-Resultatliste
3. desemberJulemøte med auksjon,
servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter
Foredrag v/Jostein Wallem
453Kr. 10.468,-Resultatliste


2018

Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultatliste
9. januarAuksjon438
Kr. 32.838,- Resultatliste
6. februarGeneralforsamling m/auksjon
439Kr. 38.862,- Resultatliste
6. marsStorauksjon440Kr. 134.517,- Resultatliste
10. aprilAuksjon441Kr. 44454,- Resultatliste
Budfrist 1. aprilStor skriftlig auksjon norske og utenlandske mynter og sedler441BKr. 14.718,- Resultatliste
4. septemberAuksjon, foredrag om proveniens og sjeldenhetsanalyser442Kr. 14.823,- Resultatliste
2. oktoberAuksjon, foredrag ved Linn Eikje Ramberg om utmyntingen i Norge under borgerkrigstiden.443Kr. 43.441,- Resultatliste
6. novemberAuksjon, foredrag fra besøk på myntkabinettet i Berlin.
 Utlevering av de nye sedlene.
444Kr. 181.523,- Resultatliste
4. desemberJulemøte med auksjon,
servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter
445Kr. 23.624,- Resultatliste


2017
Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultatliste
10. januarAuksjon og foredrag fra myntkabinettet i Dresden429Kr. 17.559,- Resultatliste
7. februarGeneralforsamling og auksjon
Foredrag fra besøk hos Eremitagen
430Kr. 18.653,- Resultatliste
7. marsSeddelauksjon431Kr. 66.455,- Resultatliste
4. aprilAuksjon og foredrag fra besøk hos myntkabinettet i København432Kr. 27.698,- Resultatliste
5. septemberAuksjon og utlevering av myntsett433Kr. 23.492,- Resultatliste
3. oktoberAuksjon og foredrag om utmyntingen på Kongsberg under Christian VII v/Frank Pedersen434Kr. 17.006,- Resultatliste
4. novemberStorauksjon Hotel Recidense, Sandnes435Kr. 692.633,- Resultatliste
7. nov°[°[ ’@’[Ð[@Ð[ Møntergården i OdenseKr. 8345,-5. desemberJulemøte med auksjon,
servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter.
437Kr. 29.189,- Resultatliste

2016

Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultater
12. januarAuksjon420Kr. 16.680,- Resultatliste
6. februar Innføringskurs i seddelsamling
7. februarSeddelauksjon på Fogdahuset kl 11-16421Kr. 32.472,Resultatliste
9. februarGeneralforsamling og auksjon422Kr. 21.310,-Resultatliste
8. marsStorauksjon norske og utenlandske typemynter423Kr. 11.498,-
5. aprilAuksjon424Kr. 29.693,-Resultatliste
6. septemberAuksjon, utlevering av årets myntsett425Kr.&n€¶t€¶t'sÐ$sè¶t ¶t@ ¶t/a>
Auksjon426Kr. 13352,-Resultatliste
1. novemberAuksjon427Kr. 71.593,-
6. desemberJulemøte med auksjon, servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter.
428Kr. 28.823,-Resultatliste
2015


Møtedato BeskrivelseAuksjon nr.Bilder OmsetningResultater
6. januarAuksjon412Kr. 10778,-
Resultatliste
3. februarGeneralforsamling og auksjon
Møtested: Kronen-Gaard Hotell
413Kr. 36037,-
Resultatliste
10. marsStorauksjon norske årgangsmynter414Kr. 319.425,-
Resultatliste
7. aprilStorauksjon utenlandske mynter415Kr. 7393,-
1. septemberAuksjon, utlevering av årets myntsett416Kr. 31582,-
Resultatliste
6. oktoberRyddeauksjon - samlinger og lots til sterkt nedsatte priser417Kr. 20.776,-
Resultatliste
3. novemberAuksjon418Kr. 63.314,-
Resultatliste
1. desemberJulemøte med auksjon, servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter.
419Kr. 28.683,- Resultatliste


2014

Møtedato Beskrivelse  Auksjon nr.

Bilder

Omsetning Resultater
       
7. januar Auksjon   404 Kr. 12.067,- Resultatliste
11. februar Generalforsamling og auksjon   405 Kr. 9.145,- Resultatliste
11. mars World coins auksjon   406 LinkKr. 16.342,-
8. april Auksjon, innlevering til storauksjon   407 Kr. 11.517,- Resultatliste
2. september Auksjon samt foredrag av
Gunnar Thesen om den spennende historien rundt gjennfinningen av
den stjålne Helge Reff samlingen.

  408 Kr. 40.597,- Resultatliste
12. septemberByvandring i Stavanger.
Oppmøte ved Domkirken 17:30.
Guide Auksjon, utlevering av årets myntsett.
  409 IngenKr. 10.985,- Resultatliste
4. november Storauksjon   410 Link Kr. 46.476,- Resultatliste
2. desember Julemøte med auksjon, servering og julelotteri.
Salg av årets usirkulerte mynter.
  411Kr. 46.074,- Resultatliste

2013
Møtedato  Beskrivelse   Auksjon nr.

Bilder

Omsetning Resultater
             
8. januar Auksjon   Kr. 5483,- Resultatliste 
12. februar Årsmøte, generalforsamling   397 Ingen Kr. 9911,- Resultatliste
12. mars Storauksjon / World Coin auction   398 Ingen Kr. 16.707,-  
16. april Storauksjon / World Banknote auction.
Innlevering til storauksjon i november
  399 Ingen Kr. 27.849,-  
3. september Utlevering av årets myntsett.
Referat fra myntmesse i Chicago
  400 Ingen Kr. 8224,-  Resultatliste
1. oktober Auksjon.   401  Ingen Kr. 6763,-  Resultatliste
5. november Storauksjon.    402 Bilder Kr. 86.597,-  
3. desember Julemøte m/servering og utlodning
Salg av årets mynter
Informasjon og påmelding til neste års tur.
  403   Kr. 10.809,-  Resultatliste
             
             

2012

Møtedato  Beskrivelse   Auksjon nr.

Bilder

Omsetning
           
10. januar Salg av 2011 mynter.
Siste frist for påmelding til Stuttgart
  388 Ingen Kr. 21.029,-
14. februar Årsmøte, generalforsamling   389 Ingen Kr. 7902,-
13. mars Storauksjon / World Coin auction   390 Ingen Kr. 50.599,-
17. april Informasjon om Chicagotur i 2013. Innlevering til storauksjon i november   391 Ingen Kr. 10.777,-
4 septemberAuksjon. 392
2. oktoberAuksjon.
Foredrag om brakteater.
393
6. november Storauksjon.   394 Smakebiter Kr. 46.548,-
4. desember Julemøte m/servering og utlodning   395  
             
             

2011

15. mars Storauksjon utenlandske mynter   382 Ingen Kr. 30795
12. april Påmelding Kongsbergtur i mai. Innlevering til storauksjon i november   383 Ingen Kr. 6744
6. september Utlevering av årets myntsett, siste mulighet for innlevering til storauksjonen.   384 Ingen Kr. 9767,-
4. oktober Auksjon - ekstra ord. general forsamling   385  Se auksjon Kr. 8320,-
8. november Storauksjon.   386 Se auksjon Kr. 133.964,-
6. desember Julemøte m/servering og utlodning   387 Ingen Kr. 11.508,-